Hyria mukana nuorten koulutustakuussa: korotettu koulutuskorvaus työnantajalle

Hyrialle on myönnetty oppisopimuskoulutuksen lisärahoitusta, jonka avulla oppisopimuskoulutettavien nuorten työnantajat voivat saada korotettua koulutuskorvausta. Hyrian saama korotus on osa valtakunnallista nuorisotakuuta. Koulutustakuulla luodaan nuorelle realistiset mahdollisuudet kouluttautua ja työllistyä. Lue lisää nuorisotakuusta.

Nuorisotakuun piiriin kuuluvat nuoret ovat vuoden 2017 aikana ysi- tai kymppiluokan päättäviä eli iältään 16 – 17 –vuotiaita.

Takuun piiriin kuuluvan nuoren oppisopimuksella palkatessaan työnantajalle maksetaan korotettua koulutuskorvausta seuraavasti:

  • ensimmäisenä vuonna 800 euroa/kuukausi
  • toisena vuonna 500 euroa/kuukausi (maksukausi päättyy 31.12.2018, jonka jälkeen maksetaan normaali koulutuskorvaus oppisopimuksen loppuun saakka)


Korotetun koulutuskorvauksen lisäksi työnantaja saa ylimääräisen koulutuskorvauksen, jonka suuruus vaihtelee koulutuksen tavoitteesta riippuen 10 – 200 euron välillä/kuukausi.

Työnantaja voi hakea työttömästä nuoresta myös palkkatukea TE-toimiston kautta. Selvitä tuki oman alueesi TE-toimistosta.

Oppisopimustyösuhteet takuun piiriin kuuluville nuorille solmitaan vuoden 2017 aikana: pääsääntöisesti ajalla kesäkuu - joulukuu 2017. Hyria koulutukselle on myönnetty 3 oppisopimuspaikkaa näitä nuoria varten. Paikat täytetään sitä mukaa kun nuori ja työnantaja kohtaavat ja oppisopimuksen aloittamisesta on sovittu Hyria oppisopimuspalvelujen kanssa.

Hankkeeseen olemme saaneet avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Työnantaja: ilmoittaudu mukaan nuorten oppisopimuskoulutukseen alla olevan linkin kautta. Otamme yhteyttä tietojen lähettäneisiin mahdollisimman pian.

Ilmoittaudu työnantajaksi

Lisätietoja:

Ulla Poutiainen, asiakasvastaava
puh. 050 348 2904
ulla.poutiainen(at)hyria.fi