Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (verkkokoulutus)

Laajuus
180 osaamispistettä (osp)
Toteutustapa
Verkko
Tutkinto
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
Koulutusalat
Palvelualat

Kiinnostaako turvallisuusalan esimiestehtävät? Turva-ala tarjoaa haasteellisen työkentän ja hyvät etenemismahdollisuudet eteenpäin pyrkivälle turva-alan ammattilaiselle. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto antaa muodollisen pätevyyden toimia turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan vastavana hoitajana.

Kenelle tarkoitettu

Erikoisammattitutkinto sopii hyvin yritysten omaehtoisissa turvallisuuden ylläpito- ja kehitystehtävissä sekä vartioimisliikkeen esimiestehtävissä toimiville tai niihin aikoville. Opintojen edellytyksiä ovat 18 vuoden ikä, hyvä maine, kokemus turvallisuusalan tehtävistä tai aiempi koulutus alalta.

Lisätietoja