Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto tarjoaa tuotannon alojen esimies- ja työnjohtotehtävissä toimiville mahdollisuuden hioa osaamistaan ja avaimia menestymiseen työnjohtajana. Saat koulutuksesta työkaluja tuotannon suunnitteluun sekä oman toiminnan ja henkilöstön johtamiseen, kehittämiseen ja suunnitteluun. Tutkinnon suoritettuasi voit käyttää tutkintonimikettä Työnjohtaja.

Kenelle sopii

Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia
tuotannon alojen työnjohto- ja esimiestehtävissä erilaisilla tuotannon aloilla
ja tuotannollisissa ympäristöissä. Hän johtaa vastuualueensa henkilöstöä ja
tuotantotyötä, toimii organisaation turvallisuus- ja ympäristöalan ohjeiden
mukaisesti sekä kehittää esimiestaitojaan. Soveltuu kokeneelle, alansa vahvalle
osaajalle, joka tulosvastuullisena työnjohtajana kehittää oman vastuualueensa
toimintaa (esim. kympit, kärki- ja nokkamiehet).

Alan asiantuntijoita Hyriassa

Koulutustarjonta: Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto