Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto

Tuotannon esimiestyön
erikoisammattitutkinto tarjoaa tuotannon alojen esimies- ja työnjohtotehtävissä
toimiville mahdollisuuden hioa osaamistaan ja avaimia menestymiseen
työnjohtajana. Saat koulutuksesta työkaluja tuotannon suunnitteluun sekä oman
toiminnan ja henkilöstön johtamiseen, kehittämiseen ja suunnitteluun. Tutkinnon
suoritettuasi voit käyttää tutkintonimikettä Työnjohtaja.

Alan asiantuntijoita Hyriassa

Koulutustarjonta: Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto