Taimikonhoito

Koulutuksen jälkeen opiskelija hallitsee taimikonhoidon perusteet. Hän osaa tehdä työsuunnitelman taimikonhoitokohteelle ja osaa toteuttaa hoitotyöt suunnitelman mukaisesti käyttäen raivaussahaa turvallisesti ja ergonomisesti.

Sisältö

  • taimikon inventointi
  • taimikon varhaishoito
  • varsinainen taimikonhoito
  • taimikkotuhot
  • luonnonsuojelu
  • maastokäynnit
  • työvälineet ja työturvallisuus
  • maastoharjoitukset: tiheys ja puuvalinta
  • raivaussahatyöskentely

Kenelle sopii

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka tekevät metsässä taimikonhoitotöitä ja haluavat oppia tehokkaan, ergonomisen ja turvallisen työskentelytekniikan. Koulutus soveltuu hyvin myös henkilöille, jotka haluavat päivittää aiemmat tietonsa ja taitonsa taimikonhoidon perusteissa sekä käytännön työtekniikassa uusimpien työvälineiden kanssa.