Taimikonhoito

Koulutuksen jälkeen opiskelija hallitsee taimikonhoidon perusteet. Hän osaa tehdä työsuunnitelman taimikonhoitokohteelle ja toteuttaa hoitotyöt suunnitelman mukaisesti käyttäen raivaussahaa turvallisesti ja ergonomisesti.

Sisältö

  • taimikon inventointi
  • taimikon varhaishoito
  • varsinainen taimikonhoito
  • taimikkotuhot
  • luonnonsuojelu
  • maastokäynnit
  • työvälineet ja työturvallisuus
  • maastoharjoitukset: tiheys ja puuvalinta
  • raivaussahatyöskentely