Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti (HAKU AUKEAA 6.12.2021)

Laajuus
180 osaamispistettä (osp)
Toteutustapa
Päivä
Tutkinto
Teknisen suunnittelun perustutkinto
Tutkintonimike
Suunnitteluassistentti
Koulutusalat
Tekniikan alat
Koulutus alkaa
15.08.2022

Kiinnostaako sinua monipuolinen ura esimerkiksi arkkitehti- tai insinööritoimistossa? Työtehtäviä ovat esimerkiksi teknisten kuvien ja piirustusten piirtäminen, asiakirjojen ylläpito ja arkistointi. Suunnitteluassistentti laatii teknisiin suunnitelmiin liittyviä julkaisuja, kuten ohje- ja huoltokirjoja sekä esitteitä.

Kenelle tarkoitettu

Suunnitteluassistentin työssä tarvitaan järjestelmällisyyttä, oma-aloitteisuutta ja tarkkuutta.

Teknisen suunnittelun perustutkinnon tutkintokoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti aikuisopiskelijoille, joilla ei ole aikaisempaa tutkintoa tai jotka ovat vaihtamassa ammattia.

Polkuvaihtoehtoja

Tutkintokoulutuksen kesto on yksilöllinen (maksimi 2 - 2,5 vuotta). Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jolloin yksilöllinen opintopolku täsmentyy.

Hakeutumisvaiheessa:
- selvitetään hakijan aikaisemmin hankkima osaaminen ja työkokemus
- arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle
- arvioidaan hakijan koulutustarpeet sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien tarve
- arvioidaan hakijan ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet sekä otetaan huomioon hakijan työpaikan kehittämistarpeet.

Arviointien pohjalta tehdään yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Lisätietoja