Teknisen suunnittelun perustutkinto, suunnitteluassistentti

Laajuus
180 osaamispistettä (osp)
Toteutustapa
Päivä
Tutkinto
Teknisen suunnittelun perustutkinto
Tutkintonimike
Suunnitteluassistentti
Koulutusalat
Tekniikan alat
Koulutus alkaa
10.01.2022

Kiinnostaako sinua monipuolinen ura esimerkiksi arkkitehti- tai insinööritoimistossa? Työtehtäviä ovat esimerkiksi teknisten kuvien ja piirustusten piirtäminen, asiakirjojen ylläpito ja arkistointi. Suunnitteluassistentti laatii teknisiin suunnitelmiin liittyviä julkaisuja, kuten ohje- ja huoltokirjoja sekä esitteitä.

Kenelle tarkoitettu

Suunnitteluassistentin työssä tarvitaan järjestelmällisyyttä, oma-aloitteisuutta ja tarkkuutta.

Teknisen suunnittelun perustutkinnon tutkintokoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti aikuisopiskelijoille, joilla ei ole aikaisempaa tutkintoa tai jotka ovat vaihtamassa ammattia.

Polkuvaihtoehtoja

Tutkintokoulutuksen kesto on yksilöllinen (maksimi 2 - 2,5 vuotta). Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jolloin yksilöllinen opintopolku täsmentyy.

Hakeutumisvaiheessa:
- selvitetään hakijan aikaisemmin hankkima osaaminen ja työkokemus
- arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle
- arvioidaan hakijan koulutustarpeet sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien tarve
- arvioidaan hakijan ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet sekä otetaan huomioon hakijan työpaikan kehittämistarpeet.

Arviointien pohjalta tehdään yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Lisätietoja