Seksuaaliterapeutti

Seksuaaliterapeuttikoulutus (30 op) antaa valmiudet toimia seksuaaliterapeuttina, ja se on jatkokoulutus seksuaalineuvojakoulutuksen käyneille. Koulutuksessa syvennetään seksologian alan ammatillista osaamista, sekä jatketaan omaa henkilökohtaista prosessia. 

Seksuaaliterapiassa käsitellään usein asiakkaan kanssa mm. seksuaalista haluttomuutta, seksuaalisia toimintahäiriöitä, seksuaalista nautintoa, parisuhteeseen liittyviä ongelmia, seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä asioita, sairauteen tai vammautumiseen liittyviä kysymyksiä ja niiden vaikutusta parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen. Koulutuksen myöstä saat osaamista käsitellä seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä terapian keinoin.

Koulutus noudattaa pohjoismaisen seksologian koulutusohjelman (NACS) ohjeistusta. Koulutuksen jälkeen on mahdollista anoa Specialist in Sexological Counselling (NACS) erityistason seksuaaliterapeutti -auktorisointia, jos auktorisoinnin ehdot täyttyvät kohdallasi. Tiedot auktorisoinnin perusteista löydät osoitteesta https://www.seksologinenseura.fi.

Kenelle sopii

Opinnot on suunnattu valmiille seksuaalineuvojalle, joka haluaa lisätä omaa ammatillista osaamista erilaisten seksologian kysymysten parissa terapian keinoin.

Koulutukseen hakevan tulee olla sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai muun soveltuvan alan ammattilainen, jolla on alan korkeakoulututkinto ja/tai sosiaali- ja terveysalan vanhamuotoinen opintoasteen tutkinto ja seksuaalineuvojakoulutus.

Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus tehdä seksuaaliterapiaa koulutuksen aikana. Opiskelija etsii itse asiakkaat suoritettavaan harjoitteluun.

Koulutuspaikat

Alan asiantuntijoita Hyriassa

Koulutustarjonta: Seksuaaliterapeutti