Seksuaalisuuden huomioiminen kehitysvammatyössä (5 op)

Toteutustapa
Verkko
Koulutusalat
Terveys- ja hyvinvointialat
Koulutus alkaa
31.10.2024

Työskenteletkö kehitysvammaisten parissa, ja koet, ettei Sinulla ole riittävästi osaamista seksuaalisuudesta? Nyt sinulla on hyvä mahdollisuus hakea lisäosaamista kehitysvammaisen seksuaalisuuden kohtaamiseen. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka voi suorittaa työn ohessa.

Kenelle tarkoitettu

Näiden opintojen aikana opiskelija perehtyy seksuaalisuuden puheeksiottamiseen ja seksuaalikasvatuksen tieteelliseen perustaan, eettiseen työskentelyyn sekä erilaisiin seksuaalikasvatuksen menetelmiin.

Suoritettuaan opinnot opiskelija kykenee ottamaan kehitysvammaisen kanssa puheeksi seksuaalisuuden sekä osaa rajatusti suunnitella, ja toteuttaa seksuaalikasvatusta heidän parissa.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka työskentelevät kehitysvammaisten parissa: Hoiva-avustajat, lähihoitajat, sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, sosionomit, henkilökohtaiset avustajat.

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka voi suorittaa työn ohessa.