Seksuaalineuvoja

Työskenteletkö esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, sosionomina tai lastentarhanopettajana ja haluat vahvistaa osaamistasi? Monipuolinen koulutuskokonaisuus antaa valmiuksia käsitellä seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä työssäsi ja valmiuksia keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä erilaisissa asiakas-, kasvatus-ja koulutustilanteissa. Koulutuksen suorittanut kykenee käyttämään seksuaalineuvonnan menetelmiä vastaanotolle tulevien asiakkaiden erilaisissa elämäntilanteissa ja erityiskysymyksiin liittyen. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia kohdata seksuaali-identiteetin ja seksuaalisen väkivallan kysymyksiä ja tehdä eheyttävää työtä. Koulutuksen käynyt kykenee arvioimaan omaa seksologista osaamistaan ja kehittää ammattieettistä otettaan työhön.

Seksuaalineuvojan koulutus noudattaa NACS:n kriteereitä. Koulutuksen laajuus on 20 ov eli 30 op. Auktorisoinnista saat lisätietoa Suomen Seksologisen seuran sivuilta: seksologinenseura.fi

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka voi suorittaa työn ohessa.

Tälläisiin töihin voit päästä

Seksuaalineuvoja voi hyödyntää koulutuksen kautta samaa osaamista omassa työssä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla. Usein seksuaalineuvojia kaivataan myös työhön seksuaaliterveyteen liittyviin hankkeisiin.

Koulutuksen kautta saa myös hyviä valmiuksia luennoida seksuaalisuuteen liittyvistä aiheita, tai voit esim. valmistumisen jälkeen miettiä yrittäjyyttä
oman osaamisesi kautta.

Alan asiantuntijoita Hyriassa

Koulutustarjonta: Seksuaalineuvoja