Seksuaalineuvoja

Työskenteletkö esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla, sosionomina tai lastentarhanopettajana ja haluat vahvistaa osaamistasi? Monipuolinen koulutuskokonaisuus antaa valmiuksia käsitellä seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyviä kysymyksiä työssäsi ja valmiuksia keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä erilaisissa asiakas-, kasvatus-ja koulutustilanteissa. Koulutuksen suorittanut kykenee käyttämään seksuaalineuvonnan menetelmiä vastaanotolle tulevien asiakkaiden erilaisissa elämäntilanteissa ja erityiskysymyksiin liittyen. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia kohdata seksuaali-identiteetin ja seksuaalisen väkivallan kysymyksiä ja tehdä eheyttävää työtä. Koulutuksen käynyt kykenee arvioimaan omaa seksologista osaamistaan ja kehittää ammattieettistä otettaan työhön.

Seksuaalineuvojan koulutus noudattaa NACS:n kriteereitä. Koulutuksen laajuus on 20 ov eli 30 op. Auktorisoinnista saat lisätietoa Suomen Seksologisen seuran sivuilta: seksologinenseura.fi

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka voi suorittaa työn ohessa.

Kenelle sopii

Koulutus sopii sinulle jos nautit työssäsi ihmisten kohtaamisesta ja haluat edistää heidän seksuaaliterveyttään ja hyvinvointia. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan tutkinnon (lähihoitaja, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) tai opetus- tai kasvatusalan tutkinnon suorittaneille (sosionomi, lastentarhanopettaja) henkilöille, jotka haluavat lisätä ammattitaitoaan ja asiantuntijuuttaan seksuaalisuuteen liittyvissä aiheissa.

Alan asiantuntijoita Hyriassa

Koulutustarjonta: Seksuaalineuvoja