Seksuaalikasvattaja

Laadukas seksuaalikasvatus on tärkeää kaikille ikäryhmille. Se antaa parhaimmillaan mahdollisuuden huolehtia omasta seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä itseä ja toista kunnioittavalla tavalla. Koulutuksen kautta saat tietoa ja taitoja toteuttaa laadukasta seksuaalikasvatusta, ja -valistusta niin lasten, nuorten, kuin aikuisten ja ikääntyvienkin parissa huomioiden heidän mahdolliset erityistarpeensa. 

Koulutuksen laajuus on 30 op/20 ov. Opinnot sopivat vähintään opisto- ja korkeakoulututkinnon suorittaneille. Auktorisoinnista saat lisätietoa Suomen Seksologisen seuran sivuilta: seksologinenseura.fi

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka voi suorittaa työn ohessa.

Tälläisiin töihin voit päästä

Seksuaalikasvattaja voi
hyödyntää koulutuksen kautta samaa osaamista omassa työssä sosiaali-, terveys-
ja kasvatusalalla. Usein seksuaalikasvattajia kaivataan myös työhön
seksuaaliterveyteen liittyviin hankkeisiin. Seksuaalikasvattaja voi toimia myös
luennoitsijana erilaisissa tilaisuuksissa, joissa kaivataan seksuaaliterveyden
asiantuntijuutta.

Alan asiantuntijoita Hyriassa

Koulutustarjonta: Seksuaalikasvattaja