Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisala Muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen (180 osp) 180 Pakolliset tutkinnon osat (120 osp) Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen 60 Opiskelija osaa - tehdä kokonaisarvion ikääntyneen ihmisen tilanteesta - laatia mielekkään arjen tukemisen suunnitelman yhdessä ikääntyneen ihmisen kanssa - tukea ikääntyneen ihmisen mielekästä arkea - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää ikääntyneen ihmisen mielekkään arjen tukemista. Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen 60 Opiskelija osaa - tehdä kokonaisarvion muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tilanteesta - laatia muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukemisen suunnitelman - toimia muistioireisen tai muistisairaan ihmisen kanssa - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukemista. Valinnaiset tutkinnon osat (60 osp) Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen 30 Opiskelija osaa - tehdä kokonaisarvion ikääntyneen ihmisen tuen tarpeesta - laatia asiakassuunnitelman yhdessä ikääntyneen ihmisen kanssa - toteuttaa ikääntyneen ihmisen asiakassuunnitelmaa - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukemista. Gerontologinen hoitotyö 60 Opiskelija osaa - kartoittaa ikääntyneen ihmisen kokonaistilanteen yhdessä hänen kanssaan - suunnitella ikääntyneen ihmisen hoitoa - toteuttaa gerontologista hoitotyötä - toteuttaa ikääntyneen ihmisen lääkehoitoa omalla vastuualueellaan - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää gerontologista hoitotyötä. Ikääntyneen ihmisen elämänhallinnassa ja riippuvuuksista irroittautumisessa tukeminen 30 Opiskelija osaa - tehdä arvion ikääntyneen ihmisen elämänhallinnasta ja riippuvuuksista - tehdä ikääntyneen ihmisen elämänhallinnan suunnitelman - tukea ja ohjata elämänhallintaa - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää toimintaa ikääntyneen ihmisen elämänhallinnan ja riippuvuuksista irroittautumisen tukemisessa. Ikävalmentajana toimiminen 60 Opiskelija osaa - tehdä kokonaisarvion ikääntyneen ihmisen toimintakyvystä - laatia ohjelman tai suunnitelman toimintakyvyn edistämiseksi - toteuttaa toimintakyvyn edistämisen ohjelmaa tai suunnitelmaa - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää ikävalmentajana toimimista. Palliatiivinen hoitotyö 60 Opiskelija osaa - kohdata parantumattomasti sairaan ihmisen ja tehdä arvion hänen tilanteestaan - suunnitella palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan hoitotyötä - toteuttaa palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan hoitotyötä - toteuttaa lääkehoitoa omalla vastuualueellaan - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää palliatiivista hoitotyötä. Projektipäällikkönä toimiminen 60 Opiskelija osaa - käynnistää projektin - hallinnoida projektia - päättää projektin. Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen 60 Opiskelija osaa - kohdata saattohoidossa olevan ihmisen ja hänen läheisensä sekä tehdä kokonaisarvion - suunnitella saattohoidossa olevan potilaan hoitotyötä - toteuttaa saattohoitotyötä ja tukea kuolevan ihmisen läheisiä - toteuttaa lääkehoitoa omalla vastuualueellaan - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää saattohoitotyötä. Vainajan laittaminen ja läheisten tukeminen 30 Opiskelija osaa - kohdata vainajan ja arvioida läheisten tarvitseman tuen - suunnitella vainajan laittamisen ja läheisten tukemisen - laittaa vainajan ja tukea läheisiä - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää vainajan laittamista ja läheisten tukemista. Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi 30 Opiskelija osaa - kartoittaa työyhteisön työhyvinvoinnin nykytilan - laatia suunnitelman työhyvinvoinnin edistämiseksi - koordinoida työhyvinvoinnin edistämistä - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointia. Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen 30 Opiskelija osaa - tehdä kokonaisarvion työyksikön toiminnasta - laatia suunnitelman toiminnan ja tiimityön organisoimiseksi ja kehittämiseksi omalla vastuualueellaan - organisoida ja koordinoida työyksikön toimintaa - arvioida ja kehittää vastuuhenkilönä toimimista. Tutkinnon osa tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta (0-30 osp)
Osaamisalan ID
398

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisala Pakolliset tutkinnon osat (120 osp) Palliatiivinen hoitotyö 60 Opiskelija osaa - kohdata parantumattomasti sairaan ihmisen ja tehdä arvion hänen tilanteestaan - suunnitella palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan hoitotyötä - toteuttaa palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan hoitotyötä - toteuttaa lääkehoitoa omalla vastuualueellaan - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää palliatiivista hoitotyötä. Palliatiivisessa hoidossa olevan ihmisen ja hänen läheistensä kohtaaminen ja tukeminen Lääkehoito palliatiivisessa hoidossa Palliatiivisen hoidon kehittäminen Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen 60 Opiskelija osaa - kohdata saattohoidossa olevan ihmisen ja hänen läheisensä sekä tehdä kokonaisarvion - suunnitella saattohoidossa olevan potilaan hoitotyötä - toteuttaa saattohoitotyötä ja tukea kuolevan ihmisen läheisiä - toteuttaa lääkehoitoa omalla vastuualueellaan - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää saattohoitotyötä. Saattohoidon koordinointi ja toteutus Lääkehoito saattohoidossa Saattohoidon kehittäminen Valinnaiset tutkinnon osat (60 osp) Gerontologinen hoitotyö 60 Opiskelija osaa - kartoittaa ikääntyneen ihmisen kokonaistilanteen yhdessä hänen kanssaan - suunnitella ikääntyneen ihmisen hoitoa - toteuttaa gerontologista hoitotyötä - toteuttaa ikääntyneen ihmisen lääkehoitoa omalla vastuualueellaan - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää gerontologista hoitotyötä. Gerontologisen hoitotyön suunnitteleminen ja toteuttaminen Lääkehoito gerontologisessa hoitotyössä Gerontologisen hoitotyön kehittäminen Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen 30 Opiskelija osaa - tehdä kokonaisarvion ikääntyneen ihmisen tuen tarpeesta - laatia asiakassuunnitelman yhdessä ikääntyneen ihmisen kanssa - toteuttaa ikääntyneen ihmisen asiakassuunnitelmaa - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukemista. Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen 60 Opiskelija osaa - tehdä kokonaisarvion ikääntyneen ihmisen tilanteesta - laatia mielekkään arjen tukemisen suunnitelman yhdessä ikääntyneen ihmisen kanssa - tukea ikääntyneen ihmisen mielekästä arkea - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää ikääntyneen ihmisen mielekkään arjen tukemista. Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen 60 Opiskelija osaa - tehdä kokonaisarvion muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tilanteesta - laatia muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukemisen suunnitelman - toimia muistioireisen tai muistisairaan ihmisen kanssa - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukemista. Vainajan laittaminen ja läheisten tukeminen 30 Opiskelija osaa - kohdata vainajan ja arvioida läheisten tarvitseman tuen - suunnitella vainajan laittamisen ja läheisten tukemisen - laittaa vainajan ja tukea läheisiä - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää vainajan laittamista ja läheisten tukemista. Vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointi 30 Opiskelija osaa - kartoittaa työyhteisön työhyvinvoinnin nykytilan - laatia suunnitelman työhyvinvoinnin edistämiseksi - koordinoida työhyvinvoinnin edistämistä - toimia turvallisesti - arvioida ja kehittää vanhustyön työhyvinvoinnin koordinointia. Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen 30 Opiskelija osaa - tehdä kokonaisarvion työyksikön toiminnasta - laatia suunnitelman toiminnan ja tiimityön organisoimiseksi ja kehittämiseksi omalla vastuualueellaan - organisoida ja koordinoida työyksikön toimintaa - arvioida ja kehittää vastuuhenkilönä toimimista. Tutkinnon osa tai osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta (0-30 osp)
Osaamisalan ID
401