Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Tutkinnon yleinen osaaminen Wilma, Itslearning, Office365 ja tietokoneen peruskäyttö Pakolliset tutkinnon osat (90 osp) Proaktiivinen kehittäminen 90 Opiskelija osaa - toimia proaktiivisesti valmistellessaan tuotekehitystyötä - tuottaa lisäarvoa asiakkaalle - toimia markkinoilla - varautua yllätyksiin - toimia verkostoissa - toteuttaa organisaation strategiaa - läpiviedä tuotekehitystyön prosessin. Tuotekehitys Verkosto ja sidosryhmät Hyvinvoiva työyhteisö Valinnaiset tutkinnon osat (90 osp) Brändin rakentaminen 45 Opiskelija osaa - rakentaa brändiä osana organisaation strategiaa - työstää organisaation ja verkoston välisiä kohtauspintoja - tehdä brändimääritykset. Brändileiri Myynti Esiintymistaidot Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 45 Opiskelija osaa - suunnitella palvelumuotoilun prosessin - toteuttaa palvelun käyttäen palvelumuotoilun menetelmiä. Palvelumuotoilun perusteet Palvelumuotoilu 2.0 Asiakasprofilointi Budjetti ja hinnoittelu Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta (45- osp) Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa 45 Opiskelija osaa - tuotteistaa tuotteita tai palveluja - arvioida tuotteen tai palvelun taloudelliset vaikutukset - kaupallistaa tai levittää tuotteen tai palvelun.

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Tutkinnon yleinen osaaminen MS Word perusteet MS Excel perusteet MS PowerPoint perusteet Excel-aineistot ja Pivot-yhteenvedot Wilma, Itslearning, Office365 ja tietokoneen peruskäyttö MS Word jatko (pitkät asiakirjat) Word-taitojen preppaus MS Excel jatko (hyödylliset funktiot) MS Word jatko (yhteiskäyttö) Excel-taitojen preppaus Pakolliset tutkinnon osat (90 osp) Proaktiivinen kehittäminen 90 Opiskelija osaa - toimia proaktiivisesti valmistellessaan tuotekehitystyötä - tuottaa lisäarvoa asiakkaalle - toimia markkinoilla - varautua yllätyksiin - toimia verkostoissa - toteuttaa organisaation strategiaa - läpiviedä tuotekehitystyön prosessin. Motivoiva johtaminen Muutoksen johtaminen Esimies laadun varmistajana - osallistuja ymmärtää, mitä kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen merkitsee - osallistuja on tietoinen erilaisista kehittämisen työkaluista - osallistuja ymmärtävää monipuolisen datan merkityksen kehittämisessä - osallistuja tuntee erilaisia prosessien kuvauksen muotoja Projektin suunnittelu ja toteuttaminen Esiintymistaidot Neuvottelutaidot Liiketoiminnan perusteet -verkkokurssi Sopimusjuridiikan perusteet -verkkokurssi Talous- ja kannattavuus -verkkokurssi Työlainsäädännön perusteet -verkkokurssi Taitajan talouspäivä Erilaisuuden ymmärtäminen Visiosta strategiaksi Liiketoiminnan perusteet Lean-ajattelun perusteet Markkinoinnin ja myynnin perusteet -verkkokurssi Pomon polulle: Esihenkilötyön perusteet - verkkokurssi Valinnaiset tutkinnon osat (90 osp) Brändin rakentaminen 45 Opiskelija osaa - rakentaa brändiä osana organisaation strategiaa - työstää organisaation ja verkoston välisiä kohtauspintoja - tehdä brändimääritykset. Brändin rakentaminen Innovaattorina toimiminen 45 Opiskelija osaa - toimia kehittäjän mielellä - viedä innovaatiot käytäntöön - tehdä näkyväksi innovaatiotoiminnan tulokset. Ketterä kehittäminen 1: Kehittämisen lähtökohdat Ketterä kehittäminen 2: Osallistavat ideointi- ja innovointitaidot Ketterä kehittäminen 3: Kehittämiskokemukset käytännössä Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 45 Opiskelija osaa - suunnitella palvelumuotoilun prosessin - toteuttaa palvelun käyttäen palvelumuotoilun menetelmiä. Palvelumuotoilun perusteet Palvelumuotoilu 2.0 Palvelumuotoilun perusteet -verkkokurssi Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa 45 Opiskelija osaa - tuotteistaa tuotteita tai palveluja - arvioida tuotteen tai palvelun taloudelliset vaikutukset - kaupallistaa tai levittää tuotteen tai palvelun. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta (45- osp)

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Tutkinnon yleinen osaaminen MS Word perusteet MS Excel perusteet MS PowerPoint perusteet Excel-aineistot ja Pivot-yhteenvedot Wilma, Itslearning, Office365 ja tietokoneen peruskäyttö Suorituksen johtaminen valmentavalla otteella Haastavien tilanteiden johtaminen Työelämän lainsäädäntö ja TES, työsuojelulaki Oman johtajuuden/asiantuntijuuden kehittyminen Arvostava organisaatiokulttuuri, oppiminen ja esimiestyö Excel-taitojen preppaus MS Word jatko (yhteiskäyttö) MS Excel jatko (hyödylliset funktiot) Word-taitojen preppaus MS Word jatko (pitkät asiakirjat) Pakolliset tutkinnon osat (90 osp) Proaktiivinen kehittäminen 90 Opiskelija osaa - toimia proaktiivisesti valmistellessaan tuotekehitystyötä - tuottaa lisäarvoa asiakkaalle - toimia markkinoilla - varautua yllätyksiin - toimia verkostoissa - toteuttaa organisaation strategiaa - läpiviedä tuotekehitystyön prosessin. Muutoksen johtaminen Taitajan talouspäivä Erilaisuuden ymmärtäminen Itse- ja yhteisöohjautuvuus työyhteisössä Ketterä kehittäminen Hyvinvoiva työyhteisö Projektin suunnittelu ja toteuttaminen -verkkokurssi Vuorovaikutus ja haastavat tilanteet Luovuus- ja tuotekehitys Ketterien kehityshankkeiden esittelyt Valinnaiset tutkinnon osat (90 osp) Brändin rakentaminen 45 Opiskelija osaa - rakentaa brändiä osana organisaation strategiaa - työstää organisaation ja verkoston välisiä kohtauspintoja - tehdä brändimääritykset. Brändin rakentaminen Innovaattorina toimiminen 45 Opiskelija osaa - toimia kehittäjän mielellä - viedä innovaatiot käytäntöön - tehdä näkyväksi innovaatiotoiminnan tulokset. Ketterä kehittäminen 1: Kehittämisen lähtökohdat Ketterä kehittäminen 2: Osallistavat ideointi- ja innovointitaidot Ketterä kehittäminen 3: Kehittämiskokemukset käytännössä Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 45 Opiskelija osaa - suunnitella palvelumuotoilun prosessin - toteuttaa palvelun käyttäen palvelumuotoilun menetelmiä. Palvelumuotoilun perusteet Palvelumuotoilu 2.0 Palvelumuotoilun perusteet -verkkokurssi Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa 45 Opiskelija osaa - tuotteistaa tuotteita tai palveluja - arvioida tuotteen tai palvelun taloudelliset vaikutukset - kaupallistaa tai levittää tuotteen tai palvelun. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta (45- osp)

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Pakolliset tutkinnon osat (90 osp) Proaktiivinen kehittäminen 90 Opiskelija osaa - toimia proaktiivisesti valmistellessaan tuotekehitystyötä - tuottaa lisäarvoa asiakkaalle - toimia markkinoilla - varautua yllätyksiin - toimia verkostoissa - toteuttaa organisaation strategiaa - läpiviedä tuotekehitystyön prosessin. Valinnaiset tutkinnon osat (90 osp) Brändin rakentaminen 45 Opiskelija osaa - rakentaa brändiä osana organisaation strategiaa - työstää organisaation ja verkoston välisiä kohtauspintoja - tehdä brändimääritykset. Innovaattorina toimiminen 45 Opiskelija osaa - toimia kehittäjän mielellä - viedä innovaatiot käytäntöön - tehdä näkyväksi innovaatiotoiminnan tulokset. Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 45 Opiskelija osaa - suunnitella palvelumuotoilun prosessin - toteuttaa palvelun käyttäen palvelumuotoilun menetelmiä. Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa 45 Opiskelija osaa - tuotteistaa tuotteita tai palveluja - arvioida tuotteen tai palvelun taloudelliset vaikutukset - kaupallistaa tai levittää tuotteen tai palvelun. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta (45- osp)

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto Tutkinnon yleinen osaaminen JOY Tutkintoklinikka MS Word perusteet MS Word jatko MS Excel perusteet MS Excel jatko MS PowerPoint perusteet Excel-aineistot ja Pivot-yhteenvedot Wilma, Itslearning, Office365 ja tietokoneen peruskäyttö Orientaatio, JOYR Excel-taitojen preppaus MS Word jatko (yhteiskäyttö) MS Excel jatko (hyödylliset funktiot) Word-taitojen preppaus MS Word jatko (pitkät asiakirjat) Pakolliset tutkinnon osat (90 osp) Proaktiivinen kehittäminen 90 Opiskelija osaa - toimia proaktiivisesti valmistellessaan tuotekehitystyötä - tuottaa lisäarvoa asiakkaalle - toimia markkinoilla - varautua yllätyksiin - toimia verkostoissa - toteuttaa organisaation strategiaa - läpiviedä tuotekehitystyön prosessin. Esimiehen vuorovaikutus Motivoiva johtaminen Minä pomona Muutoksen johtaminen Strategia Liiketoiminta Tuottavuus Esimies laadun varmistajana - osallistuja ymmärtää, mitä kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen merkitsee - osallistuja on tietoinen erilaisista kehittämisen työkaluista - osallistuja ymmärtävää monipuolisen datan merkityksen kehittämisessä - osallistuja tuntee erilaisia prosessien kuvauksen muotoja Projektin suunnittelu ja toteuttaminen Markkinointi ja Viestintä Esiintymistaidot Neuvottelutaidot Ammattina esimies -verkkokurssi Liiketoiminnan perusteet -verkkokurssi Sopimusjuridiikan perusteet -verkkokurssi Talous- ja kannattavuus -verkkokurssi Työlainsäädännön perusteet -verkkokurssi Muuta digimarkkinointisi - tuplaa tuloksesi -verkkokurssi Taitajan talouspäivä Erilaisuuden ymmärtäminen Visiosta strategiaksi Liiketoiminnan perusteet Lean-ajattelun perusteet Markkinoinnin ja myynnin perusteet -verkkokurssi Pomon polulle: Esihenkilötyön perusteet - verkkokurssi Valmentava johtaminen Valinnaiset tutkinnon osat (90 osp) Brändin rakentaminen 45 Opiskelija osaa - rakentaa brändiä osana organisaation strategiaa - työstää organisaation ja verkoston välisiä kohtauspintoja - tehdä brändimääritykset. Brändin rakentaminen Innovaattorina toimiminen 45 Opiskelija osaa - toimia kehittäjän mielellä - viedä innovaatiot käytäntöön - tehdä näkyväksi innovaatiotoiminnan tulokset. Minä innovaattorina Ketterä kehittäminen 1: Kehittämisen lähtökohdat Ketterä kehittäminen 2: Osallistavat ideointi- ja innovointitaidot Ketterä kehittäminen 3: Kehittämiskokemukset käytännössä Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 45 Opiskelija osaa - suunnitella palvelumuotoilun prosessin - toteuttaa palvelun käyttäen palvelumuotoilun menetelmiä. Palvelumuotoilu 1 Palvelumuotoilu 2 - Design Thinking Palvelumuotoilun perusteet Palvelumuotoilu 2.0 Palvelumuotoilun perusteet -verkkokurssi Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa 45 Opiskelija osaa - tuotteistaa tuotteita tai palveluja - arvioida tuotteen tai palvelun taloudelliset vaikutukset - kaupallistaa tai levittää tuotteen tai palvelun. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta (45- osp)