Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto Pakollinen tutkinnon osa (30 osp) Tieto- ja viestintätekniikan toimintaympäristössä toimiminen 30 Opiskelija osaa - toimia tieto- ja viestintätekniikan asiantuntijana - toimia tieto- ja viestintätekniikan toimintaympäristössä - toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Valinnaiset tutkinnon osat (120 osp) Tietoverkkoasiantuntijana toimiminen 40 Opiskelija osaa - hallita tietoverkot ja järjestelmät - ylläpitää ja kehittää tietoverkkoja ja -järjestelmiä. Tieto- ja runkoverkkoasennukset 40 Opiskelija osaa - tehdä tietoverkkoasennukset - tehdä runkoverkkoasennukset. Tilaturvallisuusjärjestelmien suunnittelu ja toteuttaminen 40 Opiskelija osaa - suunnitella tilaturvallisuusjärjestelmän - toteuttaa tilaturvallisuusjärjelmän. Järjestelmäasiantuntijana toimiminen 40 Opiskelija osaa - hallinnoida järjestelmää - kehittää ja ylläpitää järjestelmää. Kyberturva-asiantuntijana toimiminen 40 Opiskelija osaa - toimia kyberturvatehtävissä - testata kyberturvan - arvioida ja kehittää kyberturvallisuusratkaisuja. Sovellusasiantuntijana toimiminen 40 Opiskelija osaa - hallinnoida sovellusta - ylläpitää sovellusta. Digitaalisen palvelun käyttökokemuksen suunnitteleminen ja toteuttaminen 40 Opiskelija osaa - analysoida digitaalisia palveluja ja työskennellä asiakkaan kanssa - suunnitella ja toteuttaa käyttökokemuksen suunnitteluratkaisuja. Ohjelmistosuunnittelu ja ohjelmistokehitysprojektin hallinta 40 Opiskelija osaa - suunnitella ohjelmiston - hallinnoida ohjelmistokehitysprojektia. Elektroniikkatuotannon tukitehtävissä toimiminen 40 Opiskelija osaa - toimia elektroniikkatuotannon tukitehtävissä - tehdä elektroniikkatuotannon ylläpito- ja korjaustyöt. Elektroniikkatuotteen prototyypin suunnittelu ja valmistus 40 Opiskelija osaa - suunnitella elektroniikan piirilevyn - valmistaa piirilevyn tai testerin - viimeistellä ja hyväksyttää prototyypin. Tieto- ja viestintätekniikan ratkaisujen konsultointi 40 Opiskelija osaa - konsultin roolissa tarvittavat teknologiat ja menetelmät - ratkaista asiakkaan ongelmia ja kehittää toimintaprosesseja. Hyvinvointiteknologia-asiantuntijana toimiminen 40 Opiskelija osaa - hallinnoida hyvinvointiteknologiajärjestelmän käyttöönoton - ylläpitää ja kehittää hyvinvointiteknologiajärjestelmää. Datan käsittely ja koneoppimisen hyödyntäminen 40 Opiskelija osaa - muodostaa datalla ratkaistavan ongelman ja käsitellä tietoa - hyödyntää koneoppimista. Ohjelmiston testaus 40 Opiskelija osaa - analysoida ja arvioida tietojärjestelmää - testata tietojärjestelmää testiautomatisoinnin työkaluilla. Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (40 osp)