Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Palvelulogistiikan ammattitutkinto

Palvelulogistiikan ammattitutkinto Valinnaiset tutkinnon osat (40 osp) Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin 40 Opiskelija osaa - perehdyttää henkilön organisaatioon ja työtehtäviin - ohjata perehdytettävän oppimista - arvioida oppimista - arvioida omaa perehdytysosaamistaan. Perehdyttäminen ja työhönopastus monimuotoisessa työyhteisössä Työelämätaidot monimuotoisessa työyhteisössä Perehdyttäjän ja työnopastajan omat ohjaus- ja palautetaidot Perehdyttäjän ja työnopastajan omat viestintä- ja vuorovaikutustaidot

Palvelulogistiikan ammattitutkinto, varastologistiikan osaamisala

Palvelulogistiikan ammattitutkinto, varastologistiikan osaamisala varastologistiikan osaamisala Pakolliset tutkinnon osat (110 osp) Varastotyön tekeminen 50 Opiskelija osaa - vastaanottaa tavaran - varastoida tavaran - keräillä tavaran - työskennellä trukilla - koostaa, pakata ja merkitä lähetyksen - inventoida varastonimikkeitä - noudattaa työturvallisuus- ja ympäristönsuojeluohjeita sekä ergonomiaa. Tavaran vastaanottaminen Säilytyskalustot Tavaran keräily Trukkityöskentely Tavaran lähettäminen Tavaran inventointi Työturvallisuus Varastotyön suunnittelu 60 Opiskelija osaa - suunnitella työtään yrityksen tavaravirran ja tilaus-toimitusketjun mukaisesti - käyttää työssään yrityksen varastonhallintajärjestelmää - havainnoida ja kartoittaa työturvallisuusriskejä. Työn suunnittelu tavaravirran ja tilaustoimitusketjun mukaisesti Käyttää työssään yrityksen varastonhallintajärjestelmää Valinnaiset tutkinnon osat (40 osp) Huolinta 40 Opiskelija osaa - toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä - hoitaa yhteydenpidon asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin - suunnitella huolinta- ja kuljetustoimeksiantoja sopimusten mukaisesti - organisoida toimeksiannon - seurata toimeksiannon toteutumista. Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu 40 Opiskelija osaa - hoitaa organisaationsa tarjoamiin logistiikkapalveluihin liittyvän myynti- ja asiakaspalvelutyön - myydä tarvittaessa logistiikan lisäpalveluja - opastaa asiakasta organisaation tarjoamien logistiikkapalveluiden käytössä. Operatiivisten hankintojen valmistelu ja toteuttaminen 70 Opiskelija osaa - valmistella operatiivista hankintaa - toteuttaa operatiivista hankintaa - seurata hankintojen toteutumista. Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen 40 Opiskelija osaa - tunnistaa kehittämisen kohteita - laatia kehittämissuunnitelman - esitellä kehittämissuunnitelman. Tunnistaa kehittämisen kohteita Kehityssuunnitelman esittäminen Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin 40 Opiskelija osaa - perehdyttää henkilön organisaatioon ja työtehtäviin - ohjata perehdytettävän oppimista - arvioida oppimista - arvioida omaa perehdytysosaamistaan. Henkilön perehdyttäminen organisaatioon ja työtehtäviin Perehdytettävän ohjaaminen Oman perehdytysosaamisen arviointi Varastotyön tekeminen luvanvaraisessa varastossa 40 Opiskelija osaa - tunnistaa erityisvaatimuksien alaiset tuotteet varastoinnissa - käsitellä ja varastoida erityisvaatimusten alaisia tuotteita - lähettää erityisvaatimusten alaisia tuotteita. Tunnistaa luvanvaraiset tuotteet varastosta Käsitellä ja varastoida erityisvaatimusten alaisia tuotteita Erikoistuotteiden lähettäminen Varastotyön tekeminen automatisoidussa varastossa 40 Opiskelija osaa - käyttää varastointiprosessiin liittyviä automaatiolaitteita - havaita häiriö- ja poikkeustilanteet ja toimia niissä asianmukaisella tavalla - ottaa työssään huomioon yrityksen varastointimenetelmät ja toimia yhteistyössä kunnossapidon sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (40- osp)
Osaamisalan ID
131