Metsäalan ammattitutkinto

Metsäalan ammattitutkinto, metsätalouden osaamisala

Metsäalan ammattitutkinto, metsätalouden osaamisala metsätalouden osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Metsänhoidon perusteet Metsän uudistaminen Raivausahan käyttö ja huolto Taimikonhoito Ensiharvennus ja kasvatusmetsien käsittely Metsien ja puutavaran tuhonaiheuttajat Talousmetsien luonnonhoito Moottorisahan käyttö ja huolto Puunkorjuun suunnittelu Omavalvontatietojen mittaus ja tallennus Kasvinsuojelukoulutus Puukauppa Puunkorjuun valvonta Metsäsuunnitelman sisältö ja tulkinta Metsätalouden toimintaympäristö Manuaallinen puunkorjuu Pakollinen tutkinnon osa (20 osp) Metsäalan työtehtävissä toimiminen 20 Opiskelija osaa - toimia osana metsäalan toimintaketjua - toimia ammattitaitoisesti asiakaspalvelutilanteissa - toimia vastuullisesti ja työturvallisuutta edistävästi - arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. Pakollinen tutkinnon osa (40 osp) Talousmetsien hoitaminen 40 Opiskelija osaa - selvittää metsäomaisuuden käytön tavoitteet - edistää metsätalouden kannattavuutta - kuvata metsikön ominaispiirteet ja määrittää keskeiset metsikkötunnukset - määritellä talousmetsälle soveltuvan kasvatustavan - hoitaa talousmetsiä - toteuttaa luonnonhoitoa talousmetsissä - arvioida talousmetsien käsittelyn työn laatua. Metsänhoidollinen kulotus Moottorisahan huolto Metsäsuunnittelu Valinnaiset tutkinnon osat ilman tutkintonimikettä (90 osp) Puukaupan tekeminen 30 Opiskelija osaa - tehdä puunmyyntisuunnitelman ja metsänkäyttöilmoituksen - hoitaa tarjous- ja sopimusasiat - arvioida puunkorjuun laatua - mitata puutavaran - tehdä puukaupan päättämiseen liittyvät toimenpiteet. Puutavaran mittaus Metsätalouden hoitaminen 30 Opiskelija osaa - määrittää metsätalouden toimintaympäristön - arvioida metsätalouden kannattavuutta - hoitaa metsätilan kirjanpidon ja verotusasiat - kerää metsäsuunnitelman kuviotietoja. Metsäverotus Metsänomistajan taloustieto Metsäpalveluliiketoiminnan suunnitteleminen 40 Opiskelija osaa - suunnitella metsäpalvelualan yritystoiminnan - suunnitella yrityksen taloushallinnon - suunnitella metsäpalvelun palvelupaketin - suunnitella metsäpalvelun myynnin ja markkinoinnin - mitoittaa henkilöstöresurssit. Metsäpalvelun tuottaminen 50 Opiskelija osaa - tehdä metsäpalvelua koskevan tarjouksen ja sopimuksen - tehdä metsäpalvelua koskevan työsuunnitelman - toteuttaa metsäpalvelun - laatia metsäpalvelun dokumentoinnin ja loppuselvityksen asiakirjat. Metsätöiden tekeminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella, hinnoitella ja toteuttaa työnsä - toimia metsäluonnon ja sen ekologian huomioiden eri käyttömuotoihin tarkoitetuissa metsissä - työskennellä metsänkäsittelyn ohjeiden mukaisesti - valmistaa puutavaraa manuaalisesti - tehdä metsänhoitotyötä - tehdä metsän uudistamistöitä - arvioida työn jälkeä - työskennellä työturvallisesti, ergonomisesti ja vastuullisesti. Puunkorjuun hinnoittelu ja omavalvonta Paikannus ja tallennuslaitteet Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus Puutavaran valmistus Ensiapukurssi EA1 Luonto- ja maisemapalvelujen tuottaminen 50 Opiskelija osaa - tehdä luonto- tai maisemapalvelua koskevan tarjouksen ja sopimuksen - tehdä luonto- tai maisemapalvelua koskevan työsuunnitelman - toteuttaa luonto- tai maisemapalvelun - laatia luonto- tai maisemapalvelun dokumentoinnin ja loppuselvityksen asiakirjat. Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen 30 Opiskelija osaa - määrittää metsätilan arvon - tehdä kauppaan liittyvät perusselvitykset - valmistella metsätilan kaupan tai muun omistajanvaihdoksen. Puun jatkojalostaminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella jatkojalosteiden tuotannon - hankkia tuotteiden raaka-aineen - valmistaa jatkojalosteita - varastoida ja toimittaa tuotteet. Hirsirakentaminen Puunkorjuun tekeminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella leimikon käsittelyn ja puunkorjuun käytännön toteutuksen - toteuttaa puunkorjuun - tehdä puunkorjuutyön laadunarvioinnin. Taajamametsien hoitaminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella taajamametsäkohteen hoidon - käsitellä pensaskerroksen ja pienpuuston - tehdä kookkaan puuston maisemahakkuun - viimeistellä työmaan. Maisemametsien hoito Puistometsien hoito Vaativien puunpoistojen tekeminen 30 Opiskelija osaa - tehdä työsuunnitelman ja valmistella työmaan - poistaa konkelossa olevan puun ja puuryhmän - korjata juurineen kaatuneen puun - viimeistellä työmaan. Myrskytuhopuiden käsittely Tutkinnon osa Metsäalan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta (20 - 30 osp) Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (10 - 30 osp)
Osaamisalan ID
337

Metsäalan ammattitutkinto, metsätalouden osaamisala

Metsäalan ammattitutkinto, metsätalouden osaamisala metsätalouden osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Metsänhoidon perusteet Metsän uudistaminen Raivausahan käyttö ja huolto Taimikonhoito Ensiharvennus ja kasvatusmetsien käsittely Metsien ja puutavaran tuhonaiheuttajat Talousmetsien luonnonhoito Moottorisahan käyttö ja huolto Puunkorjuun suunnittelu Omavalvontatietojen mittaus ja tallennus Kasvinsuojelukoulutus Puukauppa Metsäsuunnitelman sisältö ja tulkinta Manuaallinen puunkorjuu Pakollinen tutkinnon osa (20 osp) Metsäalan työtehtävissä toimiminen 20 Opiskelija osaa - toimia osana metsäalan toimintaketjua - toimia ammattitaitoisesti asiakaspalvelutilanteissa - toimia vastuullisesti ja työturvallisuutta edistävästi - arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. Metsätalouden toimintaympäristö Pakollinen tutkinnon osa (40 osp) Talousmetsien hoitaminen 40 Opiskelija osaa - selvittää metsäomaisuuden käytön tavoitteet - edistää metsätalouden kannattavuutta - kuvata metsikön ominaispiirteet ja määrittää keskeiset metsikkötunnukset - määritellä talousmetsälle soveltuvan kasvatustavan - hoitaa talousmetsiä - toteuttaa luonnonhoitoa talousmetsissä - arvioida talousmetsien käsittelyn työn laatua. Metsänhoidollinen kulotus Moottorisahan huolto Metsäsuunnittelu Valinnaiset tutkinnon osat, metsuri (AT) (90 osp) Metsätöiden tekeminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella, hinnoitella ja toteuttaa työnsä - toimia metsäluonnon ja sen ekologian huomioiden eri käyttömuotoihin tarkoitetuissa metsissä - työskennellä metsänkäsittelyn ohjeiden mukaisesti - valmistaa puutavaraa manuaalisesti - tehdä metsänhoitotyötä - tehdä metsän uudistamistöitä - arvioida työn jälkeä - työskennellä työturvallisesti, ergonomisesti ja vastuullisesti. Puunkorjuun hinnoittelu ja omavalvonta Paikannus ja tallennuslaitteet Taimikonhoito ja nuoren metsän kunnostus Puutavaran valmistus Ensiapukurssi EA1 Valinnaiset tutkinnon osat (30 osp) Luonto- ja maisemapalvelujen tuottaminen 50 Opiskelija osaa - tehdä luonto- tai maisemapalvelua koskevan tarjouksen ja sopimuksen - tehdä luonto- tai maisemapalvelua koskevan työsuunnitelman - toteuttaa luonto- tai maisemapalvelun - laatia luonto- tai maisemapalvelun dokumentoinnin ja loppuselvityksen asiakirjat. Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen 30 Opiskelija osaa - määrittää metsätilan arvon - tehdä kauppaan liittyvät perusselvitykset - valmistella metsätilan kaupan tai muun omistajanvaihdoksen. Puun jatkojalostaminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella jatkojalosteiden tuotannon - hankkia tuotteiden raaka-aineen - valmistaa jatkojalosteita - varastoida ja toimittaa tuotteet. Hirsirakentaminen Puunkorjuun tekeminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella leimikon käsittelyn ja puunkorjuun käytännön toteutuksen - toteuttaa puunkorjuun - tehdä puunkorjuutyön laadunarvioinnin. Puunkorjuun valvonta Taajamametsien hoitaminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella taajamametsäkohteen hoidon - käsitellä pensaskerroksen ja pienpuuston - tehdä kookkaan puuston maisemahakkuun - viimeistellä työmaan. Maisemametsien hoito Puistometsien hoito Vaativien puunpoistojen tekeminen 30 Opiskelija osaa - tehdä työsuunnitelman ja valmistella työmaan - poistaa konkelossa olevan puun ja puuryhmän - korjata juurineen kaatuneen puun - viimeistellä työmaan. Myrskytuhopuiden käsittely Tutkinnon osa Metsäalan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta (20 - 30 osp) Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (10 - 30 osp)
Osaamisalan ID
337

Metsäalan ammattitutkinto, metsätalouden osaamisala

Metsäalan ammattitutkinto, metsätalouden osaamisala metsätalouden osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Moottorisahan käyttö ja huolto Omavalvontatietojen mittaus ja tallennus Kasvinsuojelukoulutus Pakollinen tutkinnon osa (20 osp) Metsäalan työtehtävissä toimiminen 20 Opiskelija osaa - toimia osana metsäalan toimintaketjua - toimia ammattitaitoisesti asiakaspalvelutilanteissa - toimia vastuullisesti ja työturvallisuutta edistävästi - arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. Metsätalouden toimintaympäristö Pakollinen tutkinnon osa (40 osp) Talousmetsien hoitaminen 40 Opiskelija osaa - selvittää metsäomaisuuden käytön tavoitteet - edistää metsätalouden kannattavuutta - kuvata metsikön ominaispiirteet ja määrittää keskeiset metsikkötunnukset - määritellä talousmetsälle soveltuvan kasvatustavan - hoitaa talousmetsiä - toteuttaa luonnonhoitoa talousmetsissä - arvioida talousmetsien käsittelyn työn laatua. Metsänhoidon perusteet Metsän uudistaminen Raivausahan käyttö ja huolto Taimikonhoito Metsänhoidollinen kulotus Ensiharvennus ja kasvatusmetsien käsittely Metsien ja puutavaran tuhonaiheuttajat Talousmetsien luonnonhoito Moottorisahan huolto Puunkorjuun suunnittelu Metsäsuunnitelman sisältö ja tulkinta Metsäsuunnittelu Valinnaiset tutkinnon osat, metsäpalveluyrittäjä (90 osp) Metsäpalveluliiketoiminnan suunnitteleminen 40 Opiskelija osaa - suunnitella metsäpalvelualan yritystoiminnan - suunnitella yrityksen taloushallinnon - suunnitella metsäpalvelun palvelupaketin - suunnitella metsäpalvelun myynnin ja markkinoinnin - mitoittaa henkilöstöresurssit. Yrityksen perustaminen Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Markkinointi Metsäpalvelun tuottaminen 50 Opiskelija osaa - tehdä metsäpalvelua koskevan tarjouksen ja sopimuksen - tehdä metsäpalvelua koskevan työsuunnitelman - toteuttaa metsäpalvelun - laatia metsäpalvelun dokumentoinnin ja loppuselvityksen asiakirjat.
Osaamisalan ID
337

Metsäalan ammattitutkinto, metsätalouden osaamisala

Metsäalan ammattitutkinto, metsätalouden osaamisala metsätalouden osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Moottorisahan käyttö ja huolto Puunkorjuun suunnittelu Omavalvontatietojen mittaus ja tallennus Kasvinsuojelukoulutus Puukauppa Puunkorjuun valvonta Metsäsuunnitelman sisältö ja tulkinta Metsätalouden toimintaympäristö Pakollinen tutkinnon osa (20 osp) Metsäalan työtehtävissä toimiminen 20 Opiskelija osaa - toimia osana metsäalan toimintaketjua - toimia ammattitaitoisesti asiakaspalvelutilanteissa - toimia vastuullisesti ja työturvallisuutta edistävästi - arvioida ja kehittää omaa toimintaansa. Pakollinen tutkinnon osa (40 osp) Talousmetsien hoitaminen 40 Opiskelija osaa - selvittää metsäomaisuuden käytön tavoitteet - edistää metsätalouden kannattavuutta - kuvata metsikön ominaispiirteet ja määrittää keskeiset metsikkötunnukset - määritellä talousmetsälle soveltuvan kasvatustavan - hoitaa talousmetsiä - toteuttaa luonnonhoitoa talousmetsissä - arvioida talousmetsien käsittelyn työn laatua. Metsänhoidon perusteet Metsän uudistaminen Raivausahan käyttö ja huolto Taimikonhoito Metsänhoidollinen kulotus Ensiharvennus ja kasvatusmetsien käsittely Metsien ja puutavaran tuhonaiheuttajat Talousmetsien luonnonhoito Moottorisahan huolto Metsäsuunnittelu Valinnaiset tutkinnon osat, metsätalousyrittäjä (90 osp) Puukaupan tekeminen 30 Opiskelija osaa - tehdä puunmyyntisuunnitelman ja metsänkäyttöilmoituksen - hoitaa tarjous- ja sopimusasiat - arvioida puunkorjuun laatua - mitata puutavaran - tehdä puukaupan päättämiseen liittyvät toimenpiteet. Puutavaran mittaus Metsätalouden hoitaminen 30 Opiskelija osaa - määrittää metsätalouden toimintaympäristön - arvioida metsätalouden kannattavuutta - hoitaa metsätilan kirjanpidon ja verotusasiat - kerää metsäsuunnitelman kuviotietoja. Metsäverotus Metsänomistajan taloustieto Valinnaiset tutkinnon osat (30 osp) Luonto- ja maisemapalvelujen tuottaminen 50 Opiskelija osaa - tehdä luonto- tai maisemapalvelua koskevan tarjouksen ja sopimuksen - tehdä luonto- tai maisemapalvelua koskevan työsuunnitelman - toteuttaa luonto- tai maisemapalvelun - laatia luonto- tai maisemapalvelun dokumentoinnin ja loppuselvityksen asiakirjat. Yrityksen perustaminen Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Markkinointi Metsätilan arvioiminen ja kaupan valmisteleminen 30 Opiskelija osaa - määrittää metsätilan arvon - tehdä kauppaan liittyvät perusselvitykset - valmistella metsätilan kaupan tai muun omistajanvaihdoksen. Puun jatkojalostaminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella jatkojalosteiden tuotannon - hankkia tuotteiden raaka-aineen - valmistaa jatkojalosteita - varastoida ja toimittaa tuotteet. Hirsirakentaminen Puunkorjuun tekeminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella leimikon käsittelyn ja puunkorjuun käytännön toteutuksen - toteuttaa puunkorjuun - tehdä puunkorjuutyön laadunarvioinnin. Manuaallinen puunkorjuu Taajamametsien hoitaminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella taajamametsäkohteen hoidon - käsitellä pensaskerroksen ja pienpuuston - tehdä kookkaan puuston maisemahakkuun - viimeistellä työmaan. Maisemametsien hoito Puistometsien hoito Vaativien puunpoistojen tekeminen 30 Opiskelija osaa - tehdä työsuunnitelman ja valmistella työmaan - poistaa konkelossa olevan puun ja puuryhmän - korjata juurineen kaatuneen puun - viimeistellä työmaan. Myrskytuhopuiden käsittely Tutkinnon osa Metsäalan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta (20 - 30 osp) Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (10 - 30 osp)
Osaamisalan ID
337