Maatalousalan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala eläintenhoidon osaamisala Pakolliset tutkinnon osat (75 osp) Työskentely maatalousalalla 15 ŠŠ Opiskelija osaa - käyttää traktoria maataloustöissä - kuljettajalta edellytettävä T-luokan ajolupa (traktorikortti) - tehdä tuotantoeläinten päivittäisiä hoitotöitä - tehdä metsän uudistustöitä - käyttää maatilan tai maaseutuyrityksen työkaluja - tehdä pienimuotoisia rakennustöitä - huolehtia työtehtäviinsä kuuluvista maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollosta - tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - ylläpitää työkykyä - käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia. Eläinten päivittäinen hoitaminen Pienimuotoisten rakennustöiden tekeminen Traktorin turvallinen käyttäminen ja traktorin ajoonlähtötarkastus Maatilan jätehuolto, työterveys ja työturvallisuus Maataloustöiden vuosikierto Kasvilajien tunnistaminen Metsänuudistustyöt, kasvupaikkaluokat ja metsätyypit Kotimaiset puulajit Traktorikortti Maaseutuyrittäminen 20 Opiskelija osaa - ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan maataloustuotteita elintarvikkeiksi tai tarjotessaan maaseutupalveluja - arvostaa ammattiaan sekä maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistämistä - kehittää liikeideoita ja perustaa yrityksen - hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä - suunnitella tuotannon ja toiminnan kannattavuutta - järjestää rahoituksen ja vertailla investointien kannattavuutta - huolehtia maatilan tuotantotukien hausta - laatia maatilan veroilmoituksen - kilpailuttaa ja laatia tarjouksia - markkinoida ja hinnoitella tuotteita ja palveluja - ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä - toimia työnantajana tai työntekijänä Yrityksen perustaminen Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Markkinointi Työelämässä toimiminen Viljelyn tuet Katetuottolaskelmat ja viljelyn kannattavuus Maatalouden verotus ja arvonlisäverotus Eläintenhoidon osaamisala (40 osp) Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 40 ŠŠ Opiskelija osaa - hoitaa ja ruokkia eläimiä tuotantoeläin- ja pieneläintiloissa - käsitellä eläimiä - pitää eläintilat siisteinä - tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän eläimen ja hakea apua - ennaltaehkäistä työssään tarttuvien eläintautien leviämistä - tehdä viikoittaiset eläinten kirjanpitoon (esim. eläinten merkintä ja rekisteröinti) ja hoitoon (esim. tuotosmäärät, ruokinnan ja lisääntymistoimintojen seuranta) liittyvät kirjaukset - ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset - eläinkuljettajan tutkinnon suorittamiseen vaadittavat valmiudet ja eläinten lopetukseen liittyvän lainsäädännön hallitseminen - tehdä pieniä eläintilojen kunnostus- ja korjaustöitä - käyttää ja huoltaa päivittäisissä hoitotöissä tarvittavia koneita ja laitteita - toimia asiakaspalvelutilanteissa - hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tuotantoeläinten hoitaminen Koiran hoitaminen Eläintilojen kunnosta huolehtiminen Pieneläinten hoitaminen Kissan hoitaminen Eläintuntemuksen perusteet Eläinten hoitotöissä tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttäminen ja huoltaminen Eläintenkuljettajan ja -hoitajan pätevyyskoulutus Ensiapukurssi EA1 Tutkinnon yleinen osaaminen Opintoihin orientoituminen -rastipassi Tuotantoeläinten hoidon suunnitteleminen Tuotantorakennusten huoltaminen Tuotantoeläinten hoidossa tarvittavien koneiden ja laitteiden sekä automaation käyttäminen Pienmärehtijöiden hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Nautojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Siipikarjan hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Sikojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Alpakoiden ja laamojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Piennisäkkäiden hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Lintujen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Matelijoiden, sammakkoeläinten ja selkärangattomien hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Akvaariokalojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Kissojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Koirien hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Peltokasvikoneet ja laitteet Peltokasvit ja niiden tuottaminen Maan kasvutekijät ja viljely Tapahtuman järjestäminen Mönkijän ja pienkuormaajan päivittäinen huolto ja käyttö Valinnaiset tutkinnon osat (70 osp) Peltokasvien tuottaminen 30 ŠŠ Opiskelija osaa - laatia maatilan viljelysuunnitelman - suunnitella viljelykierron - noudattaa tilan laatujärjestelmää - muokata, lannoittaa, kylvää ja korjata satoa - tehdä lajikevalinnan ottaen huomioon viljelyolosuhteet - valita eri tilanteisiin sopivat kasvinsuojelumenetelmät - valita tarkoituksenmukaiset torjunta-aineet - tekee kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä - opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - säätää kasvinviljelykoneita, tehdä käyttöönotto- ja säilytyshuollot - ylläpitää rakennusten kuntoa - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja - tehdä yhteistyötä muiden viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa. Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta 30 Opiskelija osaa - hallita eri tuotantomenetelmiä (sadonkorjuu-, peltoviljely-, siirto- ja kuljetus- ja talouskeskuskoneet) tuotannonaloittain - tehdä tuotantotoimintaan kuuluvia töitä - käyttää ja ylläpitää maatilatalouden tuotantoteknologiaan liittyviä koneita ja laitteita - suunnitella ja vertailla tuotantomenetelmien taloudellisuutta - käyttää, hoitaa ja säätää tuotantotoiminnassa käytettäviä koneita ja laitteita eri tuotannon aloilla - suunnitella ja kehittää tuotannon toteuttamisessa tarvittavia työ- ja koneketjuja - seurata teknologista kehitystä ja hyödyntää sitä toiminnassaan - arvioida työmenetelmiään ja tarvittaessa muuttaa niitä - tehdä tuotannossa tarvittavia päivittäisiä huoltotöitä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen 30 Opiskelija osaa - laatia koneellistamissuunnitelman - käyttää, hoitaa, huoltaa ja korjata alueellisesti merkittäviä maatalouden urakointikoneita ja -laitteita - käyttää koneurakoinnissa maatalouskoneita ja niiden yhdistelmiä - ottaa työskentelyssään huomioon tehokkuuden ja taloudellisuuden - seurata koneiden toimivuutta ja tunnistaa ongelmakohdat - määrittää koneiden huolto- ja korjaustarpeen - tehdä huolto-, korjaus-, ja metallitöitä - tehdä koneyhteistyötä muiden yrittäjien kanssa - markkinoida kone-, huolto-, korjaus- ja metallipalveluja ja tuottaa niitä tarpeiden mukaisesti - palvella asiakkaita - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 20 Opiskelija osaa - käyttää perustyövälineitä maatalouskoneiden huollossa ja korjauksessa - käyttää perusmittalaitteita ja tarvittaessa erikoispalveluja - käyttää, hoitaa ja säätää maatalouskoneita ja laitteita - huoltaa maataloustuotantoon liittyviä koneita ja laitteita huolto-ohjeiden mukaan - tehdä maatalouskoneiden ja laitteiden korjauksissa tarvittavia metalli- ja hitsaustöitä - huoltaa ja korjaa maatalouskoneiden yksinkertaisia sähkölaitteita - käyttää ja huoltaa maatalouskoneiden hydrauliikkajärjestelmiä - tunnistaa syntyneiden jätteiden ominaisuudet ja hallitsee niiden oikean säilyttämisen sekä hävittämisen - ottaa työssään huomioon tulitöihin ja maatalouskoneiden CE-normeihin liittyvät turvamääräykset - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatalouskoneiden huoltaminen -ja korjaaminen Automaation hyödyntäminen maataloudessa 20 ŠŠ Opiskelija osaa - tunnistaa ja arvioida automaatiotekniikan uusia hyödyntämismahdollisuuksia maataloudessa - hyödyntää automaattisia työtä helpottavia laitteita (kuten esimerkiksi tuotantorakennusten ilmanvaihto, ruokintalaitteet, lypsyrobotti, tuotoksen mittaus, valvonta, työkoneiden automaatio, täsmäviljely, gps-paikannus – automaattiohjaus, viljankuivaamon automaatio, maatilojen lämpökeskusten automaatio) - käyttää automaatiota työmenetelmien kehittämisessä - arvioida työnmenekin muutoksia eri vaihtoehtojen vertailussa - arvioida, miten laitteen käyttöiän aikana automaatioteknologia tulee kehittymään - käyttää työkoneautomaatiota kasvinviljelyssä - käyttää tuotannonohjausjärjestelmiä pelto- ja eläintuotannossa - arvioida tuotantoketjujen energia- ja kustannustehokkuutta ja tehdä ehdotuksia toiminnallisuuden parantamiseksi - hankkia lähtötietoja tuotantotoiminnasta ja ohjelmoida laitteita niiden mukaan - testata laitteita ja paikantaa toimintahäiriöitä - säätää ja huoltaa laitteita - käyttää korjauksissa tarvittaessa asiantuntija-apua - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 Opiskelija osaa - tarkkailla, käsitellä ja hoitaa eläimiä tuotanto- ja lisääntymiskierron eri vaiheissa - ruokkia eläimet ja arvioida rehujen laatua aistinvaraisesti - ottaa rehunäytteen ja arvioida analyysin tuloksen perusteella rehun soveltuvuutta ko. eläinryhmälle - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää ja toimia poikkeamatilanteissa - tehdä omavalvonnan edellyttämän dokumentoinnin - käyttää tavallisimpia tuotantoeläinten hoidossa, ruokinnassa ja tuotteiden käsittelyssä tarvittavia koneita ja laitteita sekä tehdä päivittäiset huollot ja seurata niiden käyttökuntoisuutta - käyttää ja hyödyntää ohjeiden mukaan toiminnassaan automaatioon perustuvia järjestelmiä - tehdä tuotantorakennusten ja -rakenteiden huolto- ja korjaustöitä sekä arvioida niiden käyttökuntoisuutta - seurata aistinvaraisesti tuotantorakennuksen olosuhteita ja huomata poikkeamat - tehdä pienimuotoisia huolto- ja rakennustöitä - lajitella ja kierrättää syntyviä jätteitä sekä ottaa huomioon valinnoissaan tuotteiden, välineiden ja menetelmien kestävyys ja ympäristöystävällisyys - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 ŠŠ Opiskelija osaa - tarkkailla, käsitellä, ruokkia ja hoitaa pieneläimiä - edistää eläinten hyvinvointia - huolehtii eläinten elinympäristön olosuhteista - hoitaa pieneläimiä lisääntymiseen liittyvissä asioissa - tunnistaa sairaan eläimen ja arvioi eläinlääkärin avun tarvetta sekä antaa ensiapua - puhdistaa pieneläinten hoitoon ja kasvattamiseen liittyviä työympäristöjä - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustöitä ja yksinkertaisimpia rakennustöitä pieneläinten hoitotiloissa - käyttää ja huoltaa eläinten hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita - palvella asiakkaita ja huomioida näiltä saamaansa palautetta toiminnassaan - hyödyntää tietotekniikkaa alan töissä ja tiedon etsinnässä - kehittää liikeideoita ja suunnitella kannattavaa yritystoimintaa - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian erilaisissa eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Hevosen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Hevosenhoitoon liittyvien koneiden- ja laitteiden käyttö ja huoltaminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tarhattavien eläinten kasvattaminen ja hoitaminen 15 Opiskelija osaa - käsitellä, ruokkia ja hoitaa erilaisia tarhattavia eläimiä (esim. strutsi, alpakka, hanhi tai villisika) - suunnitella ja järjestää tarhattavien eläinten olosuhteet - edistää eläinten hyvinvointia - tunnistaa sairaan tarhattavan eläimen, arvioida eläinlääkärin tarvetta ja antaa ensiapua - hoitaa tarhattavia eläimiä lisääntymiseen liittyvissä asioissa - käyttää ja huoltaa tarhattavien eläinten hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä päivittäisiä tuotantotilojen ja rakenteiden huolto- ja korjaustöitä - arvioida, miten olemassa olevia tiloja voidaan muuttaa tarhattavien eläinten hoitoon sopiviksi - osaa palvella asiakkaita - noudattaa tuotannon laatutavoitteita - hyödyntää tietotekniikkaa alan töissä ja tiedon etsinnässä - seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian erilaisissa tarhattujen eläinten hoitotilanteissa ja –ympäristöissä - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Luomutuotteiden tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - laatia luomutuotannon suunnitelman - tehdä peltoviljelytöitä luomutilalla - hoitaa luomukotieläimiä - tehdä viljelymuistiinpanot, luomuvalvonnan ja laatujärjestelmien edellyttämät dokumentoinnit - markkinoida luomutuotteita - hankkia tietoa luomusta ja uusista tutkimustuloksista sekä työmenetelmistä - seurata alan kehitystä ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan luomutuotteita - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Luonnonmukaisen viljelyn koneet ja laitteet Luonnonmukainen kasvinsuojelu ja lannoitus Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet ja määräykset Palveluiden tuottaminen maaseudulla 15 Opiskelija osaa - työskennellä palveluja tuottavassa maaseutuyrityksessä - suunnitella ja toteuttaa erilaisia palveluja - tuotteistaa ja markkinoida yrityksen erityisosaamista - arvioida maaseudun palveluvaihtoehtojen paikallisia tarpeita ja niiden tulevaisuutta - tehdä liiketoimintasuunnitelman ja arvioida ja laskea toiminnan kannattavuutta - palvella asiakkaita - noudattaa asetettuja laatu- ja kustannustavoitteita - verkostoitua eri toimijoiden ja yrittäjien kanssa - ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden tuottaessaan palveluita maaseudulla - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maataloustuotteiden jatkojalostus 15 Opiskelija osaa - suunnitella ja tuotteistaa maataloustuotteiden jatkojalostamista - valmistaa erilaisia maataloustuotteita elintarvikkeiksi - laatia toimintansa omavalvontasuunnitelmia - noudattaa hygienia- ja laatutavoitteita - noudattaa asetettuja kustannustavoitteita - kehittää toimintaansa asiakaspalautteen perusteella - markkinoida ja toimia verkostoituneena - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - hyödyntää alueensa perinnettä ja kulttuuria materiaalien jalostamisessa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Metsien hyödyntäminen 15 Opiskelija osaa - tehdä metsäsuunnitelman mukaisia metsänhoito- tai hakkuutöitä - käyttää moottori- ja/tai raivaussahaa metsänhoitotöissä - huolehtia käyttämiensä koneiden, laitteiden ja välineiden perustoimintakunnosta - valmistaa mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä puutavaralajeja ensiharvennusleimikosta - ottaa työskentelyssään huomioon maisemanhoidolliset näkökohdat - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Metsien hyödyntäminen Rakentaminen maatilalla 15 Opiskelija osaa - tehdä rakennustöitä maatilalla - toteuttaa rakennushankkeita - käyttää rakennusmateriaaleja - käyttää tavallisimpia kirvesmiehen käsityökaluja ja mittausvälineitä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Bioenergian tuottaminen 15 Opiskelija osaa - perustaa energiakasviviljelmän - käyttää maatalouskoneita peltokasvien energiantuotannossa - valmistaa ja varastoida bioenergiakomponentteja - tuottaa raaka-aineita ja toimintaa edistäviä komponentteja - ohjata energiantuotantoprosessia - tuotteistaa bioenergiaa ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Turve-energian tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - tehdä turpeen tuotantotöitä eri menetelmillä ja koneilla - huolehtia käyttämiensä koneiden, laitteiden ja välineiden perustoimintakunnosta - varastoida turvetuotteita - käyttää alkusammutuskalustoa - käyttää ja säilyttää ja varastoida turvetuotannossa tarvittavia aineita - huolehtia turvetuotantokoneiden ja laitteiden sekä traktorilla kuljetettavan turpeen maantiekuljetuksista - seurata alansa kehitystä ja hyödyntää sitä työssään - verkostoitua alan yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden kanssa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinten kouluttaminen Kotieläinpihan eläinten hoitaminen Koneiden huolto ja korjaus Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp) Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla 15 Opiskelija osaa - toimia paikallisesti käytettävien lemmikki- ja kotieläinten (esim. porot, koirat, ponit, hevoset, kanit, lampaat, vasikat) kanssa - seurata eläinten kuntoa ja tehdä päivittäiset hoitotoimenpiteet - ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset - käyttää ja hoitaa tarvittavia välineitä ja varusteita - toimia avustajana tilanteissa, joissa eläimet ovat hyvinvoinnin edistäjinä - neuvoa asiakkaita, miten toimia eläinten kanssa erilaisissa tilanteissa - ohjelmapalveluna kertoa eläimistä ja niiden hoidosta - ottaa huomioon tilanteet, joissa eläimet ovat osa yhteisön tai yrityksen toimintaa ja yksittäisten henkilöiden turvallisuuden tunteen ja hyvinvoinnin luojia - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläimet hyvinvoinnin tuottajina tilaisuuksissa Hyvinvointia tuottavan eläimen hoitaminen ja hyvinvointi Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla 15 Opiskelija osaa - valita hyvinvointituotteeksi soveltuvat luonnon keruutuotteet (esim. turve, savi, yrtit) - käyttää luonnontuotteita ihmisen hyvänolon edistämiseen hoidoissa, kylvyissä hauteina ja osana elämyksiä - hyvinvointituotteiden valmistaminen, käsitteleminen ja varastoiminen - jatkojalostaa hoitotuotteita - käyttää hyvinvointituotetyöhön kuuluvia koneita ja laitteita - palvella erilaisia asiakasryhmiä - markkinoida ja toimia verkostoituneena - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja - hyödyntää alueensa perinnettä ja kulttuuria toiminnassaan.
Osaamisalan ID
189

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala eläintenhoidon osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Opintoihin orientoituminen -rastipassi Eläinten kouluttaminen Kotieläinpihan eläinten hoitaminen Tuotantoeläinten hoidon suunnitteleminen Tuotantorakennusten huoltaminen Tuotantoeläinten hoidossa tarvittavien koneiden ja laitteiden sekä automaation käyttäminen Pakolliset tutkinnon osat (75 osp) Työskentely maatalousalalla 15 ŠŠ Opiskelija osaa - käyttää traktoria maataloustöissä - kuljettajalta edellytettävä T-luokan ajolupa (traktorikortti) - tehdä tuotantoeläinten päivittäisiä hoitotöitä - tehdä metsän uudistustöitä - käyttää maatilan tai maaseutuyrityksen työkaluja - tehdä pienimuotoisia rakennustöitä - huolehtia työtehtäviinsä kuuluvista maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollosta - tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - ylläpitää työkykyä - käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia. Eläinten päivittäinen hoitaminen Pienimuotoisten rakennustöiden tekeminen Traktorin turvallinen käyttäminen ja traktorin ajoonlähtötarkastus Maatilan jätehuolto, työterveys ja työturvallisuus Maataloustöiden vuosikierto Kasvilajien tunnistaminen Metsänuudistustyöt, kasvupaikkaluokat ja metsätyypit Kotimaiset puulajit Traktorikortti Maaseutuyrittäminen 20 Opiskelija osaa - ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan maataloustuotteita elintarvikkeiksi tai tarjotessaan maaseutupalveluja - arvostaa ammattiaan sekä maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistämistä - kehittää liikeideoita ja perustaa yrityksen - hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä - suunnitella tuotannon ja toiminnan kannattavuutta - järjestää rahoituksen ja vertailla investointien kannattavuutta - huolehtia maatilan tuotantotukien hausta - laatia maatilan veroilmoituksen - kilpailuttaa ja laatia tarjouksia - markkinoida ja hinnoitella tuotteita ja palveluja - ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä - toimia työnantajana tai työntekijänä Yrityksen perustaminen Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Markkinointi Työelämässä toimiminen Viljelyn tuet Katetuottolaskelmat ja viljelyn kannattavuus Maatalouden verotus ja arvonlisäverotus Eläintenhoidon osaamisala (40 osp) Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 40 ŠŠ Opiskelija osaa - hoitaa ja ruokkia eläimiä tuotantoeläin- ja pieneläintiloissa - käsitellä eläimiä - pitää eläintilat siisteinä - tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän eläimen ja hakea apua - ennaltaehkäistä työssään tarttuvien eläintautien leviämistä - tehdä viikoittaiset eläinten kirjanpitoon (esim. eläinten merkintä ja rekisteröinti) ja hoitoon (esim. tuotosmäärät, ruokinnan ja lisääntymistoimintojen seuranta) liittyvät kirjaukset - ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset - eläinkuljettajan tutkinnon suorittamiseen vaadittavat valmiudet ja eläinten lopetukseen liittyvän lainsäädännön hallitseminen - tehdä pieniä eläintilojen kunnostus- ja korjaustöitä - käyttää ja huoltaa päivittäisissä hoitotöissä tarvittavia koneita ja laitteita - toimia asiakaspalvelutilanteissa - hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tuotantoeläinten hoitaminen Koiran hoitaminen Eläintilojen kunnosta huolehtiminen Pieneläinten hoitaminen Kissan hoitaminen Eläintuntemuksen perusteet Eläinten hoitotöissä tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttäminen ja huoltaminen Eläintenkuljettajan ja -hoitajan pätevyyskoulutus Ensiapukurssi EA1 Valinnaiset tutkinnon osat (70 osp) Peltokasvien tuottaminen 30 ŠŠ Opiskelija osaa - laatia maatilan viljelysuunnitelman - suunnitella viljelykierron - noudattaa tilan laatujärjestelmää - muokata, lannoittaa, kylvää ja korjata satoa - tehdä lajikevalinnan ottaen huomioon viljelyolosuhteet - valita eri tilanteisiin sopivat kasvinsuojelumenetelmät - valita tarkoituksenmukaiset torjunta-aineet - tekee kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä - opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - säätää kasvinviljelykoneita, tehdä käyttöönotto- ja säilytyshuollot - ylläpitää rakennusten kuntoa - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja - tehdä yhteistyötä muiden viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa. Peltokasvit ja niiden tuottaminen Peltokasvikoneet ja laitteet Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta 30 Opiskelija osaa - hallita eri tuotantomenetelmiä (sadonkorjuu-, peltoviljely-, siirto- ja kuljetus- ja talouskeskuskoneet) tuotannonaloittain - tehdä tuotantotoimintaan kuuluvia töitä - käyttää ja ylläpitää maatilatalouden tuotantoteknologiaan liittyviä koneita ja laitteita - suunnitella ja vertailla tuotantomenetelmien taloudellisuutta - käyttää, hoitaa ja säätää tuotantotoiminnassa käytettäviä koneita ja laitteita eri tuotannon aloilla - suunnitella ja kehittää tuotannon toteuttamisessa tarvittavia työ- ja koneketjuja - seurata teknologista kehitystä ja hyödyntää sitä toiminnassaan - arvioida työmenetelmiään ja tarvittaessa muuttaa niitä - tehdä tuotannossa tarvittavia päivittäisiä huoltotöitä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen 30 Opiskelija osaa - laatia koneellistamissuunnitelman - käyttää, hoitaa, huoltaa ja korjata alueellisesti merkittäviä maatalouden urakointikoneita ja -laitteita - käyttää koneurakoinnissa maatalouskoneita ja niiden yhdistelmiä - ottaa työskentelyssään huomioon tehokkuuden ja taloudellisuuden - seurata koneiden toimivuutta ja tunnistaa ongelmakohdat - määrittää koneiden huolto- ja korjaustarpeen - tehdä huolto-, korjaus-, ja metallitöitä - tehdä koneyhteistyötä muiden yrittäjien kanssa - markkinoida kone-, huolto-, korjaus- ja metallipalveluja ja tuottaa niitä tarpeiden mukaisesti - palvella asiakkaita - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 20 Opiskelija osaa - käyttää perustyövälineitä maatalouskoneiden huollossa ja korjauksessa - käyttää perusmittalaitteita ja tarvittaessa erikoispalveluja - käyttää, hoitaa ja säätää maatalouskoneita ja laitteita - huoltaa maataloustuotantoon liittyviä koneita ja laitteita huolto-ohjeiden mukaan - tehdä maatalouskoneiden ja laitteiden korjauksissa tarvittavia metalli- ja hitsaustöitä - huoltaa ja korjaa maatalouskoneiden yksinkertaisia sähkölaitteita - käyttää ja huoltaa maatalouskoneiden hydrauliikkajärjestelmiä - tunnistaa syntyneiden jätteiden ominaisuudet ja hallitsee niiden oikean säilyttämisen sekä hävittämisen - ottaa työssään huomioon tulitöihin ja maatalouskoneiden CE-normeihin liittyvät turvamääräykset - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatalouskoneiden huoltaminen -ja korjaaminen Automaation hyödyntäminen maataloudessa 20 ŠŠ Opiskelija osaa - tunnistaa ja arvioida automaatiotekniikan uusia hyödyntämismahdollisuuksia maataloudessa - hyödyntää automaattisia työtä helpottavia laitteita (kuten esimerkiksi tuotantorakennusten ilmanvaihto, ruokintalaitteet, lypsyrobotti, tuotoksen mittaus, valvonta, työkoneiden automaatio, täsmäviljely, gps-paikannus – automaattiohjaus, viljankuivaamon automaatio, maatilojen lämpökeskusten automaatio) - käyttää automaatiota työmenetelmien kehittämisessä - arvioida työnmenekin muutoksia eri vaihtoehtojen vertailussa - arvioida, miten laitteen käyttöiän aikana automaatioteknologia tulee kehittymään - käyttää työkoneautomaatiota kasvinviljelyssä - käyttää tuotannonohjausjärjestelmiä pelto- ja eläintuotannossa - arvioida tuotantoketjujen energia- ja kustannustehokkuutta ja tehdä ehdotuksia toiminnallisuuden parantamiseksi - hankkia lähtötietoja tuotantotoiminnasta ja ohjelmoida laitteita niiden mukaan - testata laitteita ja paikantaa toimintahäiriöitä - säätää ja huoltaa laitteita - käyttää korjauksissa tarvittaessa asiantuntija-apua - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 Opiskelija osaa - tarkkailla, käsitellä ja hoitaa eläimiä tuotanto- ja lisääntymiskierron eri vaiheissa - ruokkia eläimet ja arvioida rehujen laatua aistinvaraisesti - ottaa rehunäytteen ja arvioida analyysin tuloksen perusteella rehun soveltuvuutta ko. eläinryhmälle - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää ja toimia poikkeamatilanteissa - tehdä omavalvonnan edellyttämän dokumentoinnin - käyttää tavallisimpia tuotantoeläinten hoidossa, ruokinnassa ja tuotteiden käsittelyssä tarvittavia koneita ja laitteita sekä tehdä päivittäiset huollot ja seurata niiden käyttökuntoisuutta - käyttää ja hyödyntää ohjeiden mukaan toiminnassaan automaatioon perustuvia järjestelmiä - tehdä tuotantorakennusten ja -rakenteiden huolto- ja korjaustöitä sekä arvioida niiden käyttökuntoisuutta - seurata aistinvaraisesti tuotantorakennuksen olosuhteita ja huomata poikkeamat - tehdä pienimuotoisia huolto- ja rakennustöitä - lajitella ja kierrättää syntyviä jätteitä sekä ottaa huomioon valinnoissaan tuotteiden, välineiden ja menetelmien kestävyys ja ympäristöystävällisyys - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 ŠŠ Opiskelija osaa - tarkkailla, käsitellä, ruokkia ja hoitaa pieneläimiä - edistää eläinten hyvinvointia - huolehtii eläinten elinympäristön olosuhteista - hoitaa pieneläimiä lisääntymiseen liittyvissä asioissa - tunnistaa sairaan eläimen ja arvioi eläinlääkärin avun tarvetta sekä antaa ensiapua - puhdistaa pieneläinten hoitoon ja kasvattamiseen liittyviä työympäristöjä - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustöitä ja yksinkertaisimpia rakennustöitä pieneläinten hoitotiloissa - käyttää ja huoltaa eläinten hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita - palvella asiakkaita ja huomioida näiltä saamaansa palautetta toiminnassaan - hyödyntää tietotekniikkaa alan töissä ja tiedon etsinnässä - kehittää liikeideoita ja suunnitella kannattavaa yritystoimintaa - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian erilaisissa eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Piennisäkkäiden hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Lintujen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Matelijoiden, sammakkoeläinten ja selkärangattomien hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Akvaariokalojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Hevosen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Hevosenhoitoon liittyvien koneiden- ja laitteiden käyttö ja huoltaminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kissojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Koirien hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Pienmärehtijöiden hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Nautojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Siipikarjan hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Sikojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tarhattavien eläinten kasvattaminen ja hoitaminen 15 Opiskelija osaa - käsitellä, ruokkia ja hoitaa erilaisia tarhattavia eläimiä (esim. strutsi, alpakka, hanhi tai villisika) - suunnitella ja järjestää tarhattavien eläinten olosuhteet - edistää eläinten hyvinvointia - tunnistaa sairaan tarhattavan eläimen, arvioida eläinlääkärin tarvetta ja antaa ensiapua - hoitaa tarhattavia eläimiä lisääntymiseen liittyvissä asioissa - käyttää ja huoltaa tarhattavien eläinten hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä päivittäisiä tuotantotilojen ja rakenteiden huolto- ja korjaustöitä - arvioida, miten olemassa olevia tiloja voidaan muuttaa tarhattavien eläinten hoitoon sopiviksi - osaa palvella asiakkaita - noudattaa tuotannon laatutavoitteita - hyödyntää tietotekniikkaa alan töissä ja tiedon etsinnässä - seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian erilaisissa tarhattujen eläinten hoitotilanteissa ja –ympäristöissä - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Luomutuotteiden tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - laatia luomutuotannon suunnitelman - tehdä peltoviljelytöitä luomutilalla - hoitaa luomukotieläimiä - tehdä viljelymuistiinpanot, luomuvalvonnan ja laatujärjestelmien edellyttämät dokumentoinnit - markkinoida luomutuotteita - hankkia tietoa luomusta ja uusista tutkimustuloksista sekä työmenetelmistä - seurata alan kehitystä ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan luomutuotteita - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Luonnonmukaisen viljelyn koneet ja laitteet Luonnonmukainen kasvinsuojelu ja lannoitus Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet ja määräykset Palveluiden tuottaminen maaseudulla 15 Opiskelija osaa - työskennellä palveluja tuottavassa maaseutuyrityksessä - suunnitella ja toteuttaa erilaisia palveluja - tuotteistaa ja markkinoida yrityksen erityisosaamista - arvioida maaseudun palveluvaihtoehtojen paikallisia tarpeita ja niiden tulevaisuutta - tehdä liiketoimintasuunnitelman ja arvioida ja laskea toiminnan kannattavuutta - palvella asiakkaita - noudattaa asetettuja laatu- ja kustannustavoitteita - verkostoitua eri toimijoiden ja yrittäjien kanssa - ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden tuottaessaan palveluita maaseudulla - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tapahtuman järjestäminen Maataloustuotteiden jatkojalostus 15 Opiskelija osaa - suunnitella ja tuotteistaa maataloustuotteiden jatkojalostamista - valmistaa erilaisia maataloustuotteita elintarvikkeiksi - laatia toimintansa omavalvontasuunnitelmia - noudattaa hygienia- ja laatutavoitteita - noudattaa asetettuja kustannustavoitteita - kehittää toimintaansa asiakaspalautteen perusteella - markkinoida ja toimia verkostoituneena - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - hyödyntää alueensa perinnettä ja kulttuuria materiaalien jalostamisessa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Metsien hyödyntäminen 15 Opiskelija osaa - tehdä metsäsuunnitelman mukaisia metsänhoito- tai hakkuutöitä - käyttää moottori- ja/tai raivaussahaa metsänhoitotöissä - huolehtia käyttämiensä koneiden, laitteiden ja välineiden perustoimintakunnosta - valmistaa mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä puutavaralajeja ensiharvennusleimikosta - ottaa työskentelyssään huomioon maisemanhoidolliset näkökohdat - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Metsien hyödyntäminen Rakentaminen maatilalla 15 Opiskelija osaa - tehdä rakennustöitä maatilalla - toteuttaa rakennushankkeita - käyttää rakennusmateriaaleja - käyttää tavallisimpia kirvesmiehen käsityökaluja ja mittausvälineitä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Bioenergian tuottaminen 15 Opiskelija osaa - perustaa energiakasviviljelmän - käyttää maatalouskoneita peltokasvien energiantuotannossa - valmistaa ja varastoida bioenergiakomponentteja - tuottaa raaka-aineita ja toimintaa edistäviä komponentteja - ohjata energiantuotantoprosessia - tuotteistaa bioenergiaa ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Turve-energian tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - tehdä turpeen tuotantotöitä eri menetelmillä ja koneilla - huolehtia käyttämiensä koneiden, laitteiden ja välineiden perustoimintakunnosta - varastoida turvetuotteita - käyttää alkusammutuskalustoa - käyttää ja säilyttää ja varastoida turvetuotannossa tarvittavia aineita - huolehtia turvetuotantokoneiden ja laitteiden sekä traktorilla kuljetettavan turpeen maantiekuljetuksista - seurata alansa kehitystä ja hyödyntää sitä työssään - verkostoitua alan yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden kanssa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp)
Osaamisalan ID
189

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala eläintenhoidon osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Opintoihin orientoituminen -rastipassi Eläinten kouluttaminen Kotieläinpihan eläinten hoitaminen Pakolliset tutkinnon osat (75 osp) Työskentely maatalousalalla 15 ŠŠ Opiskelija osaa - käyttää traktoria maataloustöissä - kuljettajalta edellytettävä T-luokan ajolupa (traktorikortti) - tehdä tuotantoeläinten päivittäisiä hoitotöitä - tehdä metsän uudistustöitä - käyttää maatilan tai maaseutuyrityksen työkaluja - tehdä pienimuotoisia rakennustöitä - huolehtia työtehtäviinsä kuuluvista maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollosta - tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - ylläpitää työkykyä - käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia. Eläinten päivittäinen hoitaminen Pienimuotoisten rakennustöiden tekeminen Traktorin turvallinen käyttäminen ja traktorin ajoonlähtötarkastus Maatilan jätehuolto, työterveys ja työturvallisuus Maataloustöiden vuosikierto Kasvilajien tunnistaminen Metsänuudistustyöt, kasvupaikkaluokat ja metsätyypit Kotimaiset puulajit Traktorikortti Maaseutuyrittäminen 20 Opiskelija osaa - ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan maataloustuotteita elintarvikkeiksi tai tarjotessaan maaseutupalveluja - arvostaa ammattiaan sekä maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistämistä - kehittää liikeideoita ja perustaa yrityksen - hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä - suunnitella tuotannon ja toiminnan kannattavuutta - järjestää rahoituksen ja vertailla investointien kannattavuutta - huolehtia maatilan tuotantotukien hausta - laatia maatilan veroilmoituksen - kilpailuttaa ja laatia tarjouksia - markkinoida ja hinnoitella tuotteita ja palveluja - ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä - toimia työnantajana tai työntekijänä Yrityksen perustaminen Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Markkinointi Työelämässä toimiminen Viljelyn tuet Katetuottolaskelmat ja viljelyn kannattavuus Maatalouden verotus ja arvonlisäverotus Eläintenhoidon osaamisala (40 osp) Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 40 ŠŠ Opiskelija osaa - hoitaa ja ruokkia eläimiä tuotantoeläin- ja pieneläintiloissa - käsitellä eläimiä - pitää eläintilat siisteinä - tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän eläimen ja hakea apua - ennaltaehkäistä työssään tarttuvien eläintautien leviämistä - tehdä viikoittaiset eläinten kirjanpitoon (esim. eläinten merkintä ja rekisteröinti) ja hoitoon (esim. tuotosmäärät, ruokinnan ja lisääntymistoimintojen seuranta) liittyvät kirjaukset - ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset - eläinkuljettajan tutkinnon suorittamiseen vaadittavat valmiudet ja eläinten lopetukseen liittyvän lainsäädännön hallitseminen - tehdä pieniä eläintilojen kunnostus- ja korjaustöitä - käyttää ja huoltaa päivittäisissä hoitotöissä tarvittavia koneita ja laitteita - toimia asiakaspalvelutilanteissa - hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tuotantoeläinten hoitaminen Koiran hoitaminen Eläintilojen kunnosta huolehtiminen Pieneläinten hoitaminen Kissan hoitaminen Eläintuntemuksen perusteet Eläinten hoitotöissä tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttäminen ja huoltaminen Eläintenkuljettajan ja -hoitajan pätevyyskoulutus Ensiapukurssi EA1 Valinnaiset tutkinnon osat (70 osp) Peltokasvien tuottaminen 30 ŠŠ Opiskelija osaa - laatia maatilan viljelysuunnitelman - suunnitella viljelykierron - noudattaa tilan laatujärjestelmää - muokata, lannoittaa, kylvää ja korjata satoa - tehdä lajikevalinnan ottaen huomioon viljelyolosuhteet - valita eri tilanteisiin sopivat kasvinsuojelumenetelmät - valita tarkoituksenmukaiset torjunta-aineet - tekee kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä - opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - säätää kasvinviljelykoneita, tehdä käyttöönotto- ja säilytyshuollot - ylläpitää rakennusten kuntoa - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja - tehdä yhteistyötä muiden viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa. Peltokasvit ja niiden tuottaminen Peltokasvikoneet ja laitteet Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta 30 Opiskelija osaa - hallita eri tuotantomenetelmiä (sadonkorjuu-, peltoviljely-, siirto- ja kuljetus- ja talouskeskuskoneet) tuotannonaloittain - tehdä tuotantotoimintaan kuuluvia töitä - käyttää ja ylläpitää maatilatalouden tuotantoteknologiaan liittyviä koneita ja laitteita - suunnitella ja vertailla tuotantomenetelmien taloudellisuutta - käyttää, hoitaa ja säätää tuotantotoiminnassa käytettäviä koneita ja laitteita eri tuotannon aloilla - suunnitella ja kehittää tuotannon toteuttamisessa tarvittavia työ- ja koneketjuja - seurata teknologista kehitystä ja hyödyntää sitä toiminnassaan - arvioida työmenetelmiään ja tarvittaessa muuttaa niitä - tehdä tuotannossa tarvittavia päivittäisiä huoltotöitä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen 30 Opiskelija osaa - laatia koneellistamissuunnitelman - käyttää, hoitaa, huoltaa ja korjata alueellisesti merkittäviä maatalouden urakointikoneita ja -laitteita - käyttää koneurakoinnissa maatalouskoneita ja niiden yhdistelmiä - ottaa työskentelyssään huomioon tehokkuuden ja taloudellisuuden - seurata koneiden toimivuutta ja tunnistaa ongelmakohdat - määrittää koneiden huolto- ja korjaustarpeen - tehdä huolto-, korjaus-, ja metallitöitä - tehdä koneyhteistyötä muiden yrittäjien kanssa - markkinoida kone-, huolto-, korjaus- ja metallipalveluja ja tuottaa niitä tarpeiden mukaisesti - palvella asiakkaita - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 20 Opiskelija osaa - käyttää perustyövälineitä maatalouskoneiden huollossa ja korjauksessa - käyttää perusmittalaitteita ja tarvittaessa erikoispalveluja - käyttää, hoitaa ja säätää maatalouskoneita ja laitteita - huoltaa maataloustuotantoon liittyviä koneita ja laitteita huolto-ohjeiden mukaan - tehdä maatalouskoneiden ja laitteiden korjauksissa tarvittavia metalli- ja hitsaustöitä - huoltaa ja korjaa maatalouskoneiden yksinkertaisia sähkölaitteita - käyttää ja huoltaa maatalouskoneiden hydrauliikkajärjestelmiä - tunnistaa syntyneiden jätteiden ominaisuudet ja hallitsee niiden oikean säilyttämisen sekä hävittämisen - ottaa työssään huomioon tulitöihin ja maatalouskoneiden CE-normeihin liittyvät turvamääräykset - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatalouskoneiden huoltaminen -ja korjaaminen Automaation hyödyntäminen maataloudessa 20 ŠŠ Opiskelija osaa - tunnistaa ja arvioida automaatiotekniikan uusia hyödyntämismahdollisuuksia maataloudessa - hyödyntää automaattisia työtä helpottavia laitteita (kuten esimerkiksi tuotantorakennusten ilmanvaihto, ruokintalaitteet, lypsyrobotti, tuotoksen mittaus, valvonta, työkoneiden automaatio, täsmäviljely, gps-paikannus – automaattiohjaus, viljankuivaamon automaatio, maatilojen lämpökeskusten automaatio) - käyttää automaatiota työmenetelmien kehittämisessä - arvioida työnmenekin muutoksia eri vaihtoehtojen vertailussa - arvioida, miten laitteen käyttöiän aikana automaatioteknologia tulee kehittymään - käyttää työkoneautomaatiota kasvinviljelyssä - käyttää tuotannonohjausjärjestelmiä pelto- ja eläintuotannossa - arvioida tuotantoketjujen energia- ja kustannustehokkuutta ja tehdä ehdotuksia toiminnallisuuden parantamiseksi - hankkia lähtötietoja tuotantotoiminnasta ja ohjelmoida laitteita niiden mukaan - testata laitteita ja paikantaa toimintahäiriöitä - säätää ja huoltaa laitteita - käyttää korjauksissa tarvittaessa asiantuntija-apua - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 Opiskelija osaa - tarkkailla, käsitellä ja hoitaa eläimiä tuotanto- ja lisääntymiskierron eri vaiheissa - ruokkia eläimet ja arvioida rehujen laatua aistinvaraisesti - ottaa rehunäytteen ja arvioida analyysin tuloksen perusteella rehun soveltuvuutta ko. eläinryhmälle - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää ja toimia poikkeamatilanteissa - tehdä omavalvonnan edellyttämän dokumentoinnin - käyttää tavallisimpia tuotantoeläinten hoidossa, ruokinnassa ja tuotteiden käsittelyssä tarvittavia koneita ja laitteita sekä tehdä päivittäiset huollot ja seurata niiden käyttökuntoisuutta - käyttää ja hyödyntää ohjeiden mukaan toiminnassaan automaatioon perustuvia järjestelmiä - tehdä tuotantorakennusten ja -rakenteiden huolto- ja korjaustöitä sekä arvioida niiden käyttökuntoisuutta - seurata aistinvaraisesti tuotantorakennuksen olosuhteita ja huomata poikkeamat - tehdä pienimuotoisia huolto- ja rakennustöitä - lajitella ja kierrättää syntyviä jätteitä sekä ottaa huomioon valinnoissaan tuotteiden, välineiden ja menetelmien kestävyys ja ympäristöystävällisyys - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 ŠŠ Opiskelija osaa - tarkkailla, käsitellä, ruokkia ja hoitaa pieneläimiä - edistää eläinten hyvinvointia - huolehtii eläinten elinympäristön olosuhteista - hoitaa pieneläimiä lisääntymiseen liittyvissä asioissa - tunnistaa sairaan eläimen ja arvioi eläinlääkärin avun tarvetta sekä antaa ensiapua - puhdistaa pieneläinten hoitoon ja kasvattamiseen liittyviä työympäristöjä - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustöitä ja yksinkertaisimpia rakennustöitä pieneläinten hoitotiloissa - käyttää ja huoltaa eläinten hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita - palvella asiakkaita ja huomioida näiltä saamaansa palautetta toiminnassaan - hyödyntää tietotekniikkaa alan töissä ja tiedon etsinnässä - kehittää liikeideoita ja suunnitella kannattavaa yritystoimintaa - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian erilaisissa eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kissojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Koirien hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Piennisäkkäiden hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Lintujen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Matelijoiden, sammakkoeläinten ja selkärangattomien hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Akvaariokalojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Hevosen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Hevosenhoitoon liittyvien koneiden- ja laitteiden käyttö ja huoltaminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tuotantoeläinten hoidon suunnitteleminen Pienmärehtijöiden hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Tuotantorakennusten huoltaminen Tuotantoeläinten hoidossa tarvittavien koneiden ja laitteiden sekä automaation käyttäminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tarhattavien eläinten kasvattaminen ja hoitaminen 15 Opiskelija osaa - käsitellä, ruokkia ja hoitaa erilaisia tarhattavia eläimiä (esim. strutsi, alpakka, hanhi tai villisika) - suunnitella ja järjestää tarhattavien eläinten olosuhteet - edistää eläinten hyvinvointia - tunnistaa sairaan tarhattavan eläimen, arvioida eläinlääkärin tarvetta ja antaa ensiapua - hoitaa tarhattavia eläimiä lisääntymiseen liittyvissä asioissa - käyttää ja huoltaa tarhattavien eläinten hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä päivittäisiä tuotantotilojen ja rakenteiden huolto- ja korjaustöitä - arvioida, miten olemassa olevia tiloja voidaan muuttaa tarhattavien eläinten hoitoon sopiviksi - osaa palvella asiakkaita - noudattaa tuotannon laatutavoitteita - hyödyntää tietotekniikkaa alan töissä ja tiedon etsinnässä - seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian erilaisissa tarhattujen eläinten hoitotilanteissa ja –ympäristöissä - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Luomutuotteiden tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - laatia luomutuotannon suunnitelman - tehdä peltoviljelytöitä luomutilalla - hoitaa luomukotieläimiä - tehdä viljelymuistiinpanot, luomuvalvonnan ja laatujärjestelmien edellyttämät dokumentoinnit - markkinoida luomutuotteita - hankkia tietoa luomusta ja uusista tutkimustuloksista sekä työmenetelmistä - seurata alan kehitystä ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan luomutuotteita - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Luonnonmukaisen viljelyn koneet ja laitteet Luonnonmukainen kasvinsuojelu ja lannoitus Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet ja määräykset Palveluiden tuottaminen maaseudulla 15 Opiskelija osaa - työskennellä palveluja tuottavassa maaseutuyrityksessä - suunnitella ja toteuttaa erilaisia palveluja - tuotteistaa ja markkinoida yrityksen erityisosaamista - arvioida maaseudun palveluvaihtoehtojen paikallisia tarpeita ja niiden tulevaisuutta - tehdä liiketoimintasuunnitelman ja arvioida ja laskea toiminnan kannattavuutta - palvella asiakkaita - noudattaa asetettuja laatu- ja kustannustavoitteita - verkostoitua eri toimijoiden ja yrittäjien kanssa - ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden tuottaessaan palveluita maaseudulla - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tapahtuman järjestäminen Maataloustuotteiden jatkojalostus 15 Opiskelija osaa - suunnitella ja tuotteistaa maataloustuotteiden jatkojalostamista - valmistaa erilaisia maataloustuotteita elintarvikkeiksi - laatia toimintansa omavalvontasuunnitelmia - noudattaa hygienia- ja laatutavoitteita - noudattaa asetettuja kustannustavoitteita - kehittää toimintaansa asiakaspalautteen perusteella - markkinoida ja toimia verkostoituneena - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - hyödyntää alueensa perinnettä ja kulttuuria materiaalien jalostamisessa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Metsien hyödyntäminen 15 Opiskelija osaa - tehdä metsäsuunnitelman mukaisia metsänhoito- tai hakkuutöitä - käyttää moottori- ja/tai raivaussahaa metsänhoitotöissä - huolehtia käyttämiensä koneiden, laitteiden ja välineiden perustoimintakunnosta - valmistaa mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä puutavaralajeja ensiharvennusleimikosta - ottaa työskentelyssään huomioon maisemanhoidolliset näkökohdat - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Metsien hyödyntäminen Rakentaminen maatilalla 15 Opiskelija osaa - tehdä rakennustöitä maatilalla - toteuttaa rakennushankkeita - käyttää rakennusmateriaaleja - käyttää tavallisimpia kirvesmiehen käsityökaluja ja mittausvälineitä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Bioenergian tuottaminen 15 Opiskelija osaa - perustaa energiakasviviljelmän - käyttää maatalouskoneita peltokasvien energiantuotannossa - valmistaa ja varastoida bioenergiakomponentteja - tuottaa raaka-aineita ja toimintaa edistäviä komponentteja - ohjata energiantuotantoprosessia - tuotteistaa bioenergiaa ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Turve-energian tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - tehdä turpeen tuotantotöitä eri menetelmillä ja koneilla - huolehtia käyttämiensä koneiden, laitteiden ja välineiden perustoimintakunnosta - varastoida turvetuotteita - käyttää alkusammutuskalustoa - käyttää ja säilyttää ja varastoida turvetuotannossa tarvittavia aineita - huolehtia turvetuotantokoneiden ja laitteiden sekä traktorilla kuljetettavan turpeen maantiekuljetuksista - seurata alansa kehitystä ja hyödyntää sitä työssään - verkostoitua alan yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden kanssa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp)
Osaamisalan ID
189

Maatalousalan perustutkinto, maatilatalouden osaamisala

Maatalousalan perustutkinto, maatilatalouden osaamisala maatilatalouden osaamisala Pakolliset tutkinnon osat (75 osp) Työskentely maatalousalalla 15 ŠŠ Opiskelija osaa - käyttää traktoria maataloustöissä - kuljettajalta edellytettävä T-luokan ajolupa (traktorikortti) - tehdä tuotantoeläinten päivittäisiä hoitotöitä - tehdä metsän uudistustöitä - käyttää maatilan tai maaseutuyrityksen työkaluja - tehdä pienimuotoisia rakennustöitä - huolehtia työtehtäviinsä kuuluvista maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollosta - tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - ylläpitää työkykyä - käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia. Eläinten päivittäinen hoitaminen Pienimuotoisten rakennustöiden tekeminen Traktorin turvallinen käyttäminen ja traktorin ajoonlähtötarkastus Maatilan jätehuolto, työterveys ja työturvallisuus Maataloustöiden vuosikierto Kasvilajien tunnistaminen Metsänuudistustyöt, kasvupaikkaluokat ja metsätyypit Kotimaiset puulajit Traktorikortti Maaseutuyrittäminen 20 Opiskelija osaa - ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan maataloustuotteita elintarvikkeiksi tai tarjotessaan maaseutupalveluja - arvostaa ammattiaan sekä maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistämistä - kehittää liikeideoita ja perustaa yrityksen - hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä - suunnitella tuotannon ja toiminnan kannattavuutta - järjestää rahoituksen ja vertailla investointien kannattavuutta - huolehtia maatilan tuotantotukien hausta - laatia maatilan veroilmoituksen - kilpailuttaa ja laatia tarjouksia - markkinoida ja hinnoitella tuotteita ja palveluja - ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä - toimia työnantajana tai työntekijänä Yrityksen perustaminen Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Markkinointi Työelämässä toimiminen Viljelyn tuet Katetuottolaskelmat ja viljelyn kannattavuus Maatalouden verotus ja arvonlisäverotus Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen 40 Opiskelija osaa - ylläpitää pelto- ja metsämaan kasvukuntoa ja maan rakennetta - vaikuttaa kasvien kasvutekijöihin - suunnitella oman työnsä ohjeiden, suunnitelmien ja sääolosuhteet huomioon ottaen - tehdä muokkaus-, kylvö- ja sadonkorjuutöitä - viljellä alueellisesti tärkeimpiä viljelykasveja - käyttää ja huoltaa yleisimpiä maatalouden koneita ja laitteita - hyödyntää maatilan rakennuksia tuotannossa sekä ylläpitää maatilan rakennusten kuntoa - tehdä metsän hoitotöitä (uudistustyöt, nuoren metsän hoitaminen) - hoitaa pelto- ja metsämaisemaa - toimia muuttuvissa olosuhteissa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja - verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa. Maan kasvukunnon koneet ja laitteet Rakentaminen maatilalla Metsien hoitaminen Raivaussahan päivittäinen huolto ja käyttö Moottorisahan päivittäinen huolto ja käyttö Moottorisahan käyttö, pienen puun kaato ja työturvallisuus Taimikonhoito Ensiapukurssi EA1 Tutkinnon yleinen osaaminen Opintoihin orientoituminen -rastipassi Maan kasvutekijät ja viljely Nautojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Tuotantoeläinten hoidon suunnitteleminen Sikojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Pienmärehtijöiden hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Siipikarjan hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Tuotantoeläinten hoidossa tarvittavien koneiden ja laitteiden sekä automaation käyttäminen Tuotantorakennusten huoltaminen Kissojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Koirien hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Alpakoiden ja laamojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Peltokasvit ja niiden tuottaminen Peltokasvikoneet ja laitteet Tapahtuman järjestäminen Mönkijän ja pienkuormaajan päivittäinen huolto ja käyttö Valinnaiset tutkinnon osat (70 osp) Peltokasvien tuottaminen 30 ŠŠ Opiskelija osaa - laatia maatilan viljelysuunnitelman - suunnitella viljelykierron - noudattaa tilan laatujärjestelmää - muokata, lannoittaa, kylvää ja korjata satoa - tehdä lajikevalinnan ottaen huomioon viljelyolosuhteet - valita eri tilanteisiin sopivat kasvinsuojelumenetelmät - valita tarkoituksenmukaiset torjunta-aineet - tekee kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä - opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - säätää kasvinviljelykoneita, tehdä käyttöönotto- ja säilytyshuollot - ylläpitää rakennusten kuntoa - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja - tehdä yhteistyötä muiden viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa. Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta 30 Opiskelija osaa - hallita eri tuotantomenetelmiä (sadonkorjuu-, peltoviljely-, siirto- ja kuljetus- ja talouskeskuskoneet) tuotannonaloittain - tehdä tuotantotoimintaan kuuluvia töitä - käyttää ja ylläpitää maatilatalouden tuotantoteknologiaan liittyviä koneita ja laitteita - suunnitella ja vertailla tuotantomenetelmien taloudellisuutta - käyttää, hoitaa ja säätää tuotantotoiminnassa käytettäviä koneita ja laitteita eri tuotannon aloilla - suunnitella ja kehittää tuotannon toteuttamisessa tarvittavia työ- ja koneketjuja - seurata teknologista kehitystä ja hyödyntää sitä toiminnassaan - arvioida työmenetelmiään ja tarvittaessa muuttaa niitä - tehdä tuotannossa tarvittavia päivittäisiä huoltotöitä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen 30 Opiskelija osaa - laatia koneellistamissuunnitelman - käyttää, hoitaa, huoltaa ja korjata alueellisesti merkittäviä maatalouden urakointikoneita ja -laitteita - käyttää koneurakoinnissa maatalouskoneita ja niiden yhdistelmiä - ottaa työskentelyssään huomioon tehokkuuden ja taloudellisuuden - seurata koneiden toimivuutta ja tunnistaa ongelmakohdat - määrittää koneiden huolto- ja korjaustarpeen - tehdä huolto-, korjaus-, ja metallitöitä - tehdä koneyhteistyötä muiden yrittäjien kanssa - markkinoida kone-, huolto-, korjaus- ja metallipalveluja ja tuottaa niitä tarpeiden mukaisesti - palvella asiakkaita - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 20 Opiskelija osaa - käyttää perustyövälineitä maatalouskoneiden huollossa ja korjauksessa - käyttää perusmittalaitteita ja tarvittaessa erikoispalveluja - käyttää, hoitaa ja säätää maatalouskoneita ja laitteita - huoltaa maataloustuotantoon liittyviä koneita ja laitteita huolto-ohjeiden mukaan - tehdä maatalouskoneiden ja laitteiden korjauksissa tarvittavia metalli- ja hitsaustöitä - huoltaa ja korjaa maatalouskoneiden yksinkertaisia sähkölaitteita - käyttää ja huoltaa maatalouskoneiden hydrauliikkajärjestelmiä - tunnistaa syntyneiden jätteiden ominaisuudet ja hallitsee niiden oikean säilyttämisen sekä hävittämisen - ottaa työssään huomioon tulitöihin ja maatalouskoneiden CE-normeihin liittyvät turvamääräykset - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatalouskoneiden huoltaminen -ja korjaaminen Automaation hyödyntäminen maataloudessa 20 ŠŠ Opiskelija osaa - tunnistaa ja arvioida automaatiotekniikan uusia hyödyntämismahdollisuuksia maataloudessa - hyödyntää automaattisia työtä helpottavia laitteita (kuten esimerkiksi tuotantorakennusten ilmanvaihto, ruokintalaitteet, lypsyrobotti, tuotoksen mittaus, valvonta, työkoneiden automaatio, täsmäviljely, gps-paikannus – automaattiohjaus, viljankuivaamon automaatio, maatilojen lämpökeskusten automaatio) - käyttää automaatiota työmenetelmien kehittämisessä - arvioida työnmenekin muutoksia eri vaihtoehtojen vertailussa - arvioida, miten laitteen käyttöiän aikana automaatioteknologia tulee kehittymään - käyttää työkoneautomaatiota kasvinviljelyssä - käyttää tuotannonohjausjärjestelmiä pelto- ja eläintuotannossa - arvioida tuotantoketjujen energia- ja kustannustehokkuutta ja tehdä ehdotuksia toiminnallisuuden parantamiseksi - hankkia lähtötietoja tuotantotoiminnasta ja ohjelmoida laitteita niiden mukaan - testata laitteita ja paikantaa toimintahäiriöitä - säätää ja huoltaa laitteita - käyttää korjauksissa tarvittaessa asiantuntija-apua - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 Opiskelija osaa - tarkkailla, käsitellä ja hoitaa eläimiä tuotanto- ja lisääntymiskierron eri vaiheissa - ruokkia eläimet ja arvioida rehujen laatua aistinvaraisesti - ottaa rehunäytteen ja arvioida analyysin tuloksen perusteella rehun soveltuvuutta ko. eläinryhmälle - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää ja toimia poikkeamatilanteissa - tehdä omavalvonnan edellyttämän dokumentoinnin - käyttää tavallisimpia tuotantoeläinten hoidossa, ruokinnassa ja tuotteiden käsittelyssä tarvittavia koneita ja laitteita sekä tehdä päivittäiset huollot ja seurata niiden käyttökuntoisuutta - käyttää ja hyödyntää ohjeiden mukaan toiminnassaan automaatioon perustuvia järjestelmiä - tehdä tuotantorakennusten ja -rakenteiden huolto- ja korjaustöitä sekä arvioida niiden käyttökuntoisuutta - seurata aistinvaraisesti tuotantorakennuksen olosuhteita ja huomata poikkeamat - tehdä pienimuotoisia huolto- ja rakennustöitä - lajitella ja kierrättää syntyviä jätteitä sekä ottaa huomioon valinnoissaan tuotteiden, välineiden ja menetelmien kestävyys ja ympäristöystävällisyys - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 ŠŠ Opiskelija osaa - tarkkailla, käsitellä, ruokkia ja hoitaa pieneläimiä - edistää eläinten hyvinvointia - huolehtii eläinten elinympäristön olosuhteista - hoitaa pieneläimiä lisääntymiseen liittyvissä asioissa - tunnistaa sairaan eläimen ja arvioi eläinlääkärin avun tarvetta sekä antaa ensiapua - puhdistaa pieneläinten hoitoon ja kasvattamiseen liittyviä työympäristöjä - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustöitä ja yksinkertaisimpia rakennustöitä pieneläinten hoitotiloissa - käyttää ja huoltaa eläinten hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita - palvella asiakkaita ja huomioida näiltä saamaansa palautetta toiminnassaan - hyödyntää tietotekniikkaa alan töissä ja tiedon etsinnässä - kehittää liikeideoita ja suunnitella kannattavaa yritystoimintaa - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian erilaisissa eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Hevosen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Hevosenhoitoon liittyvien koneiden- ja laitteiden käyttö ja huoltaminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tarhattavien eläinten kasvattaminen ja hoitaminen 15 Opiskelija osaa - käsitellä, ruokkia ja hoitaa erilaisia tarhattavia eläimiä (esim. strutsi, alpakka, hanhi tai villisika) - suunnitella ja järjestää tarhattavien eläinten olosuhteet - edistää eläinten hyvinvointia - tunnistaa sairaan tarhattavan eläimen, arvioida eläinlääkärin tarvetta ja antaa ensiapua - hoitaa tarhattavia eläimiä lisääntymiseen liittyvissä asioissa - käyttää ja huoltaa tarhattavien eläinten hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä päivittäisiä tuotantotilojen ja rakenteiden huolto- ja korjaustöitä - arvioida, miten olemassa olevia tiloja voidaan muuttaa tarhattavien eläinten hoitoon sopiviksi - osaa palvella asiakkaita - noudattaa tuotannon laatutavoitteita - hyödyntää tietotekniikkaa alan töissä ja tiedon etsinnässä - seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian erilaisissa tarhattujen eläinten hoitotilanteissa ja –ympäristöissä - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Luomutuotteiden tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - laatia luomutuotannon suunnitelman - tehdä peltoviljelytöitä luomutilalla - hoitaa luomukotieläimiä - tehdä viljelymuistiinpanot, luomuvalvonnan ja laatujärjestelmien edellyttämät dokumentoinnit - markkinoida luomutuotteita - hankkia tietoa luomusta ja uusista tutkimustuloksista sekä työmenetelmistä - seurata alan kehitystä ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan luomutuotteita - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Luonnonmukaisen viljelyn koneet ja laitteet Luonnonmukainen kasvinsuojelu ja lannoitus Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet ja määräykset Palveluiden tuottaminen maaseudulla 15 Opiskelija osaa - työskennellä palveluja tuottavassa maaseutuyrityksessä - suunnitella ja toteuttaa erilaisia palveluja - tuotteistaa ja markkinoida yrityksen erityisosaamista - arvioida maaseudun palveluvaihtoehtojen paikallisia tarpeita ja niiden tulevaisuutta - tehdä liiketoimintasuunnitelman ja arvioida ja laskea toiminnan kannattavuutta - palvella asiakkaita - noudattaa asetettuja laatu- ja kustannustavoitteita - verkostoitua eri toimijoiden ja yrittäjien kanssa - ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden tuottaessaan palveluita maaseudulla - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maataloustuotteiden jatkojalostus 15 Opiskelija osaa - suunnitella ja tuotteistaa maataloustuotteiden jatkojalostamista - valmistaa erilaisia maataloustuotteita elintarvikkeiksi - laatia toimintansa omavalvontasuunnitelmia - noudattaa hygienia- ja laatutavoitteita - noudattaa asetettuja kustannustavoitteita - kehittää toimintaansa asiakaspalautteen perusteella - markkinoida ja toimia verkostoituneena - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - hyödyntää alueensa perinnettä ja kulttuuria materiaalien jalostamisessa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Metsien hyödyntäminen 15 Opiskelija osaa - tehdä metsäsuunnitelman mukaisia metsänhoito- tai hakkuutöitä - käyttää moottori- ja/tai raivaussahaa metsänhoitotöissä - huolehtia käyttämiensä koneiden, laitteiden ja välineiden perustoimintakunnosta - valmistaa mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä puutavaralajeja ensiharvennusleimikosta - ottaa työskentelyssään huomioon maisemanhoidolliset näkökohdat - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Metsien hyödyntäminen Rakentaminen maatilalla 15 Opiskelija osaa - tehdä rakennustöitä maatilalla - toteuttaa rakennushankkeita - käyttää rakennusmateriaaleja - käyttää tavallisimpia kirvesmiehen käsityökaluja ja mittausvälineitä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Bioenergian tuottaminen 15 Opiskelija osaa - perustaa energiakasviviljelmän - käyttää maatalouskoneita peltokasvien energiantuotannossa - valmistaa ja varastoida bioenergiakomponentteja - tuottaa raaka-aineita ja toimintaa edistäviä komponentteja - ohjata energiantuotantoprosessia - tuotteistaa bioenergiaa ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Turve-energian tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - tehdä turpeen tuotantotöitä eri menetelmillä ja koneilla - huolehtia käyttämiensä koneiden, laitteiden ja välineiden perustoimintakunnosta - varastoida turvetuotteita - käyttää alkusammutuskalustoa - käyttää ja säilyttää ja varastoida turvetuotannossa tarvittavia aineita - huolehtia turvetuotantokoneiden ja laitteiden sekä traktorilla kuljetettavan turpeen maantiekuljetuksista - seurata alansa kehitystä ja hyödyntää sitä työssään - verkostoitua alan yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden kanssa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinten kouluttaminen Kotieläinpihan eläinten hoitaminen Koneiden huolto ja korjaus Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp) Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla 15 Opiskelija osaa - toimia paikallisesti käytettävien lemmikki- ja kotieläinten (esim. porot, koirat, ponit, hevoset, kanit, lampaat, vasikat) kanssa - seurata eläinten kuntoa ja tehdä päivittäiset hoitotoimenpiteet - ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset - käyttää ja hoitaa tarvittavia välineitä ja varusteita - toimia avustajana tilanteissa, joissa eläimet ovat hyvinvoinnin edistäjinä - neuvoa asiakkaita, miten toimia eläinten kanssa erilaisissa tilanteissa - ohjelmapalveluna kertoa eläimistä ja niiden hoidosta - ottaa huomioon tilanteet, joissa eläimet ovat osa yhteisön tai yrityksen toimintaa ja yksittäisten henkilöiden turvallisuuden tunteen ja hyvinvoinnin luojia - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla 15 Opiskelija osaa - valita hyvinvointituotteeksi soveltuvat luonnon keruutuotteet (esim. turve, savi, yrtit) - käyttää luonnontuotteita ihmisen hyvänolon edistämiseen hoidoissa, kylvyissä hauteina ja osana elämyksiä - hyvinvointituotteiden valmistaminen, käsitteleminen ja varastoiminen - jatkojalostaa hoitotuotteita - käyttää hyvinvointituotetyöhön kuuluvia koneita ja laitteita - palvella erilaisia asiakasryhmiä - markkinoida ja toimia verkostoituneena - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja - hyödyntää alueensa perinnettä ja kulttuuria toiminnassaan.
Osaamisalan ID
223

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoidon osaamisala eläintenhoidon osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Opintoihin orientoituminen -rastipassi Eläinten kouluttaminen Kotieläinpihan eläinten hoitaminen Pakolliset tutkinnon osat (75 osp) Työskentely maatalousalalla 15 ŠŠ Opiskelija osaa - käyttää traktoria maataloustöissä - kuljettajalta edellytettävä T-luokan ajolupa (traktorikortti) - tehdä tuotantoeläinten päivittäisiä hoitotöitä - tehdä metsän uudistustöitä - käyttää maatilan tai maaseutuyrityksen työkaluja - tehdä pienimuotoisia rakennustöitä - huolehtia työtehtäviinsä kuuluvista maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollosta - tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - ylläpitää työkykyä - käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia. Eläinten päivittäinen hoitaminen Pienimuotoisten rakennustöiden tekeminen Traktorin turvallinen käyttäminen ja traktorin ajoonlähtötarkastus Maatilan jätehuolto, työterveys ja työturvallisuus Maataloustöiden vuosikierto Kasvilajien tunnistaminen Metsänuudistustyöt, kasvupaikkaluokat ja metsätyypit Kotimaiset puulajit Traktorikortti Maaseutuyrittäminen 20 Opiskelija osaa - ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan maataloustuotteita elintarvikkeiksi tai tarjotessaan maaseutupalveluja - arvostaa ammattiaan sekä maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistämistä - kehittää liikeideoita ja perustaa yrityksen - hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä - suunnitella tuotannon ja toiminnan kannattavuutta - järjestää rahoituksen ja vertailla investointien kannattavuutta - huolehtia maatilan tuotantotukien hausta - laatia maatilan veroilmoituksen - kilpailuttaa ja laatia tarjouksia - markkinoida ja hinnoitella tuotteita ja palveluja - ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä - toimia työnantajana tai työntekijänä Yrityksen perustaminen Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Markkinointi Työelämässä toimiminen Viljelyn tuet Katetuottolaskelmat ja viljelyn kannattavuus Maatalouden verotus ja arvonlisäverotus Eläintenhoidon osaamisala (40 osp) Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 40 ŠŠ Opiskelija osaa - hoitaa ja ruokkia eläimiä tuotantoeläin- ja pieneläintiloissa - käsitellä eläimiä - pitää eläintilat siisteinä - tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän eläimen ja hakea apua - ennaltaehkäistä työssään tarttuvien eläintautien leviämistä - tehdä viikoittaiset eläinten kirjanpitoon (esim. eläinten merkintä ja rekisteröinti) ja hoitoon (esim. tuotosmäärät, ruokinnan ja lisääntymistoimintojen seuranta) liittyvät kirjaukset - ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset - eläinkuljettajan tutkinnon suorittamiseen vaadittavat valmiudet ja eläinten lopetukseen liittyvän lainsäädännön hallitseminen - tehdä pieniä eläintilojen kunnostus- ja korjaustöitä - käyttää ja huoltaa päivittäisissä hoitotöissä tarvittavia koneita ja laitteita - toimia asiakaspalvelutilanteissa - hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tuotantoeläinten hoitaminen Koiran hoitaminen Eläintilojen kunnosta huolehtiminen Pieneläinten hoitaminen Kissan hoitaminen Eläintuntemuksen perusteet Eläinten hoitotöissä tarvittavien koneiden ja laitteiden käyttäminen ja huoltaminen Eläintenkuljettajan ja -hoitajan pätevyyskoulutus Ensiapukurssi EA1 Valinnaiset tutkinnon osat (70 osp) Peltokasvien tuottaminen 30 ŠŠ Opiskelija osaa - laatia maatilan viljelysuunnitelman - suunnitella viljelykierron - noudattaa tilan laatujärjestelmää - muokata, lannoittaa, kylvää ja korjata satoa - tehdä lajikevalinnan ottaen huomioon viljelyolosuhteet - valita eri tilanteisiin sopivat kasvinsuojelumenetelmät - valita tarkoituksenmukaiset torjunta-aineet - tekee kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä - opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - säätää kasvinviljelykoneita, tehdä käyttöönotto- ja säilytyshuollot - ylläpitää rakennusten kuntoa - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja - tehdä yhteistyötä muiden viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa. Peltokasvit ja niiden tuottaminen Peltokasvikoneet ja laitteet Kasvinsuojelukoulutus ja -tutkinto Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kasvilajikohtainen tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit - tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä - huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita - tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää - vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta - markkinoida sadon - seurata alansa kehitystä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatilatalouden tuotantoteknologian hallinta 30 Opiskelija osaa - hallita eri tuotantomenetelmiä (sadonkorjuu-, peltoviljely-, siirto- ja kuljetus- ja talouskeskuskoneet) tuotannonaloittain - tehdä tuotantotoimintaan kuuluvia töitä - käyttää ja ylläpitää maatilatalouden tuotantoteknologiaan liittyviä koneita ja laitteita - suunnitella ja vertailla tuotantomenetelmien taloudellisuutta - käyttää, hoitaa ja säätää tuotantotoiminnassa käytettäviä koneita ja laitteita eri tuotannon aloilla - suunnitella ja kehittää tuotannon toteuttamisessa tarvittavia työ- ja koneketjuja - seurata teknologista kehitystä ja hyödyntää sitä toiminnassaan - arvioida työmenetelmiään ja tarvittaessa muuttaa niitä - tehdä tuotannossa tarvittavia päivittäisiä huoltotöitä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatalous- ja maanrakennuskoneiden hyödyntäminen 30 Opiskelija osaa - laatia koneellistamissuunnitelman - käyttää, hoitaa, huoltaa ja korjata alueellisesti merkittäviä maatalouden urakointikoneita ja -laitteita - käyttää koneurakoinnissa maatalouskoneita ja niiden yhdistelmiä - ottaa työskentelyssään huomioon tehokkuuden ja taloudellisuuden - seurata koneiden toimivuutta ja tunnistaa ongelmakohdat - määrittää koneiden huolto- ja korjaustarpeen - tehdä huolto-, korjaus-, ja metallitöitä - tehdä koneyhteistyötä muiden yrittäjien kanssa - markkinoida kone-, huolto-, korjaus- ja metallipalveluja ja tuottaa niitä tarpeiden mukaisesti - palvella asiakkaita - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen 20 Opiskelija osaa - käyttää perustyövälineitä maatalouskoneiden huollossa ja korjauksessa - käyttää perusmittalaitteita ja tarvittaessa erikoispalveluja - käyttää, hoitaa ja säätää maatalouskoneita ja laitteita - huoltaa maataloustuotantoon liittyviä koneita ja laitteita huolto-ohjeiden mukaan - tehdä maatalouskoneiden ja laitteiden korjauksissa tarvittavia metalli- ja hitsaustöitä - huoltaa ja korjaa maatalouskoneiden yksinkertaisia sähkölaitteita - käyttää ja huoltaa maatalouskoneiden hydrauliikkajärjestelmiä - tunnistaa syntyneiden jätteiden ominaisuudet ja hallitsee niiden oikean säilyttämisen sekä hävittämisen - ottaa työssään huomioon tulitöihin ja maatalouskoneiden CE-normeihin liittyvät turvamääräykset - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Maatalouskoneiden huoltaminen -ja korjaaminen Automaation hyödyntäminen maataloudessa 20 ŠŠ Opiskelija osaa - tunnistaa ja arvioida automaatiotekniikan uusia hyödyntämismahdollisuuksia maataloudessa - hyödyntää automaattisia työtä helpottavia laitteita (kuten esimerkiksi tuotantorakennusten ilmanvaihto, ruokintalaitteet, lypsyrobotti, tuotoksen mittaus, valvonta, työkoneiden automaatio, täsmäviljely, gps-paikannus – automaattiohjaus, viljankuivaamon automaatio, maatilojen lämpökeskusten automaatio) - käyttää automaatiota työmenetelmien kehittämisessä - arvioida työnmenekin muutoksia eri vaihtoehtojen vertailussa - arvioida, miten laitteen käyttöiän aikana automaatioteknologia tulee kehittymään - käyttää työkoneautomaatiota kasvinviljelyssä - käyttää tuotannonohjausjärjestelmiä pelto- ja eläintuotannossa - arvioida tuotantoketjujen energia- ja kustannustehokkuutta ja tehdä ehdotuksia toiminnallisuuden parantamiseksi - hankkia lähtötietoja tuotantotoiminnasta ja ohjelmoida laitteita niiden mukaan - testata laitteita ja paikantaa toimintahäiriöitä - säätää ja huoltaa laitteita - käyttää korjauksissa tarvittaessa asiantuntija-apua - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 Opiskelija osaa - tarkkailla, käsitellä ja hoitaa eläimiä tuotanto- ja lisääntymiskierron eri vaiheissa - ruokkia eläimet ja arvioida rehujen laatua aistinvaraisesti - ottaa rehunäytteen ja arvioida analyysin tuloksen perusteella rehun soveltuvuutta ko. eläinryhmälle - noudattaa tuotannon laatujärjestelmää ja toimia poikkeamatilanteissa - tehdä omavalvonnan edellyttämän dokumentoinnin - käyttää tavallisimpia tuotantoeläinten hoidossa, ruokinnassa ja tuotteiden käsittelyssä tarvittavia koneita ja laitteita sekä tehdä päivittäiset huollot ja seurata niiden käyttökuntoisuutta - käyttää ja hyödyntää ohjeiden mukaan toiminnassaan automaatioon perustuvia järjestelmiä - tehdä tuotantorakennusten ja -rakenteiden huolto- ja korjaustöitä sekä arvioida niiden käyttökuntoisuutta - seurata aistinvaraisesti tuotantorakennuksen olosuhteita ja huomata poikkeamat - tehdä pienimuotoisia huolto- ja rakennustöitä - lajitella ja kierrättää syntyviä jätteitä sekä ottaa huomioon valinnoissaan tuotteiden, välineiden ja menetelmien kestävyys ja ympäristöystävällisyys - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tuotantoeläinten hoidon suunnitteleminen Nautojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Sikojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Pienmärehtijöiden hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Siipikarjan hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Alpakoiden ja laamojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Tuotantoeläinten hoidossa tarvittavien koneiden ja laitteiden sekä automaation käyttäminen Tuotantorakennusten huoltaminen Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 30 ŠŠ Opiskelija osaa - tarkkailla, käsitellä, ruokkia ja hoitaa pieneläimiä - edistää eläinten hyvinvointia - huolehtii eläinten elinympäristön olosuhteista - hoitaa pieneläimiä lisääntymiseen liittyvissä asioissa - tunnistaa sairaan eläimen ja arvioi eläinlääkärin avun tarvetta sekä antaa ensiapua - puhdistaa pieneläinten hoitoon ja kasvattamiseen liittyviä työympäristöjä - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustöitä ja yksinkertaisimpia rakennustöitä pieneläinten hoitotiloissa - käyttää ja huoltaa eläinten hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita - palvella asiakkaita ja huomioida näiltä saamaansa palautetta toiminnassaan - hyödyntää tietotekniikkaa alan töissä ja tiedon etsinnässä - kehittää liikeideoita ja suunnitella kannattavaa yritystoimintaa - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian erilaisissa eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Hevosen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Hevosenhoitoon liittyvien koneiden- ja laitteiden käyttö ja huoltaminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Kissojen hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Koirien hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen 15 Opiskelija osaa - hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa - suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan - ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia - käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä - toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen - hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan - hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä - arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tarhattavien eläinten kasvattaminen ja hoitaminen 15 Opiskelija osaa - käsitellä, ruokkia ja hoitaa erilaisia tarhattavia eläimiä (esim. strutsi, alpakka, hanhi tai villisika) - suunnitella ja järjestää tarhattavien eläinten olosuhteet - edistää eläinten hyvinvointia - tunnistaa sairaan tarhattavan eläimen, arvioida eläinlääkärin tarvetta ja antaa ensiapua - hoitaa tarhattavia eläimiä lisääntymiseen liittyvissä asioissa - käyttää ja huoltaa tarhattavien eläinten hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita - tehdä päivittäisiä tuotantotilojen ja rakenteiden huolto- ja korjaustöitä - arvioida, miten olemassa olevia tiloja voidaan muuttaa tarhattavien eläinten hoitoon sopiviksi - osaa palvella asiakkaita - noudattaa tuotannon laatutavoitteita - hyödyntää tietotekniikkaa alan töissä ja tiedon etsinnässä - seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia - ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian erilaisissa tarhattujen eläinten hoitotilanteissa ja –ympäristöissä - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Luomutuotteiden tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - laatia luomutuotannon suunnitelman - tehdä peltoviljelytöitä luomutilalla - hoitaa luomukotieläimiä - tehdä viljelymuistiinpanot, luomuvalvonnan ja laatujärjestelmien edellyttämät dokumentoinnit - markkinoida luomutuotteita - hankkia tietoa luomusta ja uusista tutkimustuloksista sekä työmenetelmistä - seurata alan kehitystä ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan luomutuotteita - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Luonnonmukaisen viljelyn koneet ja laitteet Luonnonmukainen kasvinsuojelu ja lannoitus Luonnonmukaisen tuotannon ohjeet ja määräykset Palveluiden tuottaminen maaseudulla 15 Opiskelija osaa - työskennellä palveluja tuottavassa maaseutuyrityksessä - suunnitella ja toteuttaa erilaisia palveluja - tuotteistaa ja markkinoida yrityksen erityisosaamista - arvioida maaseudun palveluvaihtoehtojen paikallisia tarpeita ja niiden tulevaisuutta - tehdä liiketoimintasuunnitelman ja arvioida ja laskea toiminnan kannattavuutta - palvella asiakkaita - noudattaa asetettuja laatu- ja kustannustavoitteita - verkostoitua eri toimijoiden ja yrittäjien kanssa - ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden tuottaessaan palveluita maaseudulla - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tapahtuman järjestäminen Maataloustuotteiden jatkojalostus 15 Opiskelija osaa - suunnitella ja tuotteistaa maataloustuotteiden jatkojalostamista - valmistaa erilaisia maataloustuotteita elintarvikkeiksi - laatia toimintansa omavalvontasuunnitelmia - noudattaa hygienia- ja laatutavoitteita - noudattaa asetettuja kustannustavoitteita - kehittää toimintaansa asiakaspalautteen perusteella - markkinoida ja toimia verkostoituneena - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - hyödyntää alueensa perinnettä ja kulttuuria materiaalien jalostamisessa - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Metsien hyödyntäminen 15 Opiskelija osaa - tehdä metsäsuunnitelman mukaisia metsänhoito- tai hakkuutöitä - käyttää moottori- ja/tai raivaussahaa metsänhoitotöissä - huolehtia käyttämiensä koneiden, laitteiden ja välineiden perustoimintakunnosta - valmistaa mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä puutavaralajeja ensiharvennusleimikosta - ottaa työskentelyssään huomioon maisemanhoidolliset näkökohdat - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Metsien hyödyntäminen Rakentaminen maatilalla 15 Opiskelija osaa - tehdä rakennustöitä maatilalla - toteuttaa rakennushankkeita - käyttää rakennusmateriaaleja - käyttää tavallisimpia kirvesmiehen käsityökaluja ja mittausvälineitä - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Bioenergian tuottaminen 15 Opiskelija osaa - perustaa energiakasviviljelmän - käyttää maatalouskoneita peltokasvien energiantuotannossa - valmistaa ja varastoida bioenergiakomponentteja - tuottaa raaka-aineita ja toimintaa edistäviä komponentteja - ohjata energiantuotantoprosessia - tuotteistaa bioenergiaa ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Turve-energian tuottaminen 15 ŠŠ Opiskelija osaa - tehdä turpeen tuotantotöitä eri menetelmillä ja koneilla - huolehtia käyttämiensä koneiden, laitteiden ja välineiden perustoimintakunnosta - varastoida turvetuotteita - käyttää alkusammutuskalustoa - käyttää ja säilyttää ja varastoida turvetuotannossa tarvittavia aineita - huolehtia turvetuotantokoneiden ja laitteiden sekä traktorilla kuljetettavan turpeen maantiekuljetuksista - seurata alansa kehitystä ja hyödyntää sitä työssään - verkostoitua alan yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden kanssa - käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä - ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden - edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. Tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (5 - 15 osp)
Osaamisalan ID
189