Luontoalan ammattitutkinto

Luontoalan at, erä- ja luonto-opastuksen oa

Luontoalan at, erä- ja luonto-opastuksen oa erä- ja luonto-opastuksen osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Ensiapukurssi EA1 Ensiapukurssi EA2 Kestävän kehityksen ja säädösten periaatteet Green Care -perusteet Pakollinen tutkinnon osa (20 osp) Luonnon tuotteistaminen 20 Opiskelija osaa - kartoittaa toimialan markkinatilanteen ja kohderyhmän tarpeet - suunnitella luontoon perustuvan tuotteen tai palvelun - suunnitella tuotteen tai palvelun markkinoinnin - hinnoitella tuotteen tai palvelun - suunnitella toteutuksen turvallisuuden - laatia tarvittavat asiakirjat - arvioida tuotteistamistaan. Tuotteistamisprosessi Tuotteen markkinointi Tuotteen hinnoittelu Erä- ja luonto-opastuksen osaamisala Pakollinen tutkinnon osa (40 osp) Erä- ja luontoympäristössä toimiminen 40 Opiskelija osaa - liikkua luonnossa kesä- ja talviolosuhteissa - majoittua maastossa kesällä ja talvella - kertoa ryhmälle toimintaympäristön luonnosta - johtaa ryhmää luonnossa - huolehtia turvallisuudesta - toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Luonnossa liikkuminen eri vuodenaikoina Luonnossa majoittuminen eri vuodenaikoina Toimintaympäristön luonnon tunteminen Ryhmän opastaminen Toiminnan turvallisuus Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi Valinnaiset tutkinnon osat 1 (30 - 90 osp) Luonnossa liikkumisen opastaminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valmistella asiakasryhmälle soveltuvan luontoliikuntapalvelun - toteuttaa turvallisen ja laadukkaan luontoliikuntapalvelun - toimia asiakaspalvelutilanteissa - toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Luontoliikuntapalvelun suunnittelu ja valmistelu Luontoliikuntapalvelun toteutus asiakasryhmälle Luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun toteuttaminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valmistella luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun - toteuttaa hyvinvointiin perustuvan palvelun luontoympäristössä - toimia asiakaspalvelutilanteissa - toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Hyvinvointipalvelun suunnittelu ja valmistelu Hyvinvointipalvelun toteutus asiakasryhmälle Teemallisten luontopalveluiden järjestäminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valmistella teemallisen palvelun - toteuttaa luontoon tukeutuvan teemallisen palvelun - toimia asiakaspalvelutilanteissa - toimii säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Teemallisen palvelun suunnittelu ja valmistelu Teemallisen palvelun toteutus asiakasryhmälle Vaativan vaelluksen järjestäminen 40 Opiskelija osaa - suunnitella vaativan vaelluksen - valmistella vaativan vaelluksen - toteuttaa vaativan vaelluksen - toimia asiakaspalvelutilanteissa - toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vaativan vaelluksen suunnittelu ja valmistelu Vaativan vaelluksen toteutus asiakasryhmälle Eläinohjelmapalveluiden järjestäminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valmistella eläinten kanssa luonnossa tapahtuvan palvelun - toteuttaa eläinohjelmapalvelun luontoympäristössä - toimia asiakaspalvelutilanteissa - käsitellä eläimiä ja huolehtia niiden hyvinvoinnista - toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Eläinohjelmapalvelun suunnittelu ja valmistelu Eläinohjelmapalvelun toteutus asiakasryhmälle Eläinten hoito ja hyvinvointi Motorisoitujen ohjelmapalveluiden järjestäminen luonnossa 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valmistella opastuspalvelun, jossa käytetään motorisoitua liikkumisvälinettä - toteuttaa motorisoidun opastuspalvelun luontoympäristössä - toimia asiakaspalvelutilanteissa - käyttää ja huoltaa palvelussa tarvittavia motorisoituja välineitä - huolehtia toimintaympäristöstä ja reitistöstä - toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Motorisoidun opastuspalvelun suunnittelu ja valmistelu Motorisoidun opastuspalvelun toteutus asiakasryhmälle Motorisoitujen välineiden sekä toimintaympäristön huolto Valinnaiset tutkinnon osat 2 (0 - 60 osp) Erityisryhmien opastaminen luonnossa 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valmistella luonnossa tapahtuvan opastuspalvelun erityisryhmälle - toteuttaa erityisryhmälle opastuspalvelun luontoympäristössä - toimia asiakaspalvelutilanteissa - toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opaspalvelun suunnittelu ja valmistelu erityisryhmälle Opaspalvelun toteutus erityisryhmälle Eräruokapalvelun järjestäminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valmistella eräruokailun - toteuttaa eräruokailun maasto-olosuhteissa - toimia asiakaspalvelutilanteissa - toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Eräruokailun suunnittelu ja valmistelu Eräruokailun toteutus asiakasryhmälle Kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valmistella opastuspalvelun vieraalla kielellä - toteuttaa kansainvälisille asiakaille opastuspalvelun luontoympäristössä - toimia asiakaspalvelutilanteissa vieraalla kielellä - toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Vieraskielisen opastuspalvelun suunnittelu ja valmistelu Vieraskielisen opastuspalvelun toteutus asiakasryhmälle Luontokohteiden rakentaminen 40 Opiskelija osaa - selvittää luontokohteen käyttäjätarpeen - laatia toteutussuunnitelman luontokohteen rakennuspalvelusta - toteuttaa luontokohteen rakennustyökokonaisuuden - suunnitella luontokohteen huollon - toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Luontoalan yritystoiminnan suunnittelu 30 Opiskelija osaa - arvioida edellytyksiään toimia luontoalan yrittäjänä - laatia liiketoimintasuunnitelman - selvittää yrityksen kannalta tärkeät verkostot. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen Omien yrittäjäedellytysten arviointi Yrityksen toimintaverkostot Luonnontuotteiden talteenottaminen 40 Opiskelija osaa - suunnitella luonnontuotteiden talteenoton - talteenottaa luonnontuotteita - vastaanottaa luonnontuotteita - järjestää luonnontuotteiden kuljetuksen. Luonnontuoteneuvojana toimiminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella luonnontuotealan yritysneuvontaa - toteuttaa luonnontuotealan yritysneuvontaa - suunnitella ja toteuttaa luonnontuotealan kuluttajaneuvontaa. Luonnontuotteiden jalostaminen elintarvikkeiksi 30 Opiskelija osaa - suunnitella luonnontuotteista elintarvikkeita - tilata ja varastoida raaka-aineet - valmistaa luonnontuotteista elintarvikkeita - pakata ja varastoida valmistetut tuotteet. Luonnontuotteiden jalostaminen eläinten hyvinvointiin 30 Opiskelija osaa - suunnitella luonnontuotteista eläinten hyvinvointituotteita - tilata ja varastoida raaka-aineet - valmistaa luonnontuotteista eläinten hyvinvointituotteita - pakata ja varastoida valmistetut tuotteet. Luonnontuotteisiin perustuvien hyvinvointituotteiden valmistaminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella luonnontuotteista hyvinvointituotteita - tilata ja varastoida raaka-aineet - valmistaa luonnontuotteista hyvinvointituotteita - pakata ja varastoida valmistetut tuotteet. Käsityö- ja koristetuotteiden valmistaminen luonnon raaka-aineista 30 Opiskelija osaa - suunnitella käsityö- ja koristetuotteita luonnon raaka-aineista - tilata ja varastoida raaka-aineet - valmistaa käsityö- ja koristetuotteita luonnon raaka-aineista - pakata ja varastoida valmistetut tuotteet. Luonnontuoteraaka-aineiden tuottaminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella luonnontuoteraaka-aineen tuotannon - toteuttaa luonnontuotteiden viljelyn tai puoliviljelyn - varastoida raaka-aineet. Luonnontuotteiden jalostuksen käynnistäminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja hankkia jalostamiseen tarvittavat tuotantotilat - hankkia tuotantoon liittyvät laitteet ja kaluston - järjestää tilojen puhtaanapidon ja jätehuollon. Riistanhoito 40 Opiskelija osaa - tunnistaa riistaeläimet ja niiden elinympäristöt - järjestää riistaeläinten ruokinnan - toteuttaa pienpetopyynnin - vähentää riistanhoidon aiheuttamia vahinkoja - toimia eettisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Metsästyspalvelun toteuttaminen 30 Opiskelija osaa - suunnitella ja valmistella metsästyspalvelun - toteuttaa metsästyspalvelun - toimia asiakaspalvelutilanteissa - käsitellä riistasaaliin - toimia säädösten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Metsästyspalvelun suunnittelu ja valmistelu Metsästyspalvelun toteutus asiakasryhmälle Riistan tarhaus 30 Opiskelija osaa - suunnitella riistan tarhauksen - toteuttaa riistan tarhauksen - huolehtia tarhaushygieniasta - toteuttaa riistalintujen haudonnan lajikohtaisesti - hoitaa riistalintujen poikasia - toteuttaa riistan siirtoistutuksen - toimia eettisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Ammatillinen tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (20-30 osp)
Osaamisalan ID
173