Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala taloushallinnon osaamisala Pakollinen tutkinnon osa (60 osp) Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - analysoida toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia - suunnitella vastuualueensa liiketoimintaa ja toimintaprosesseja - toimia vastuualueensa liiketoiminnassa ja toimintaprosesseissa tulosvastuullisesti - viestiä ja tehdä yhteistyötä eri verkostoissa. Valinnaiset tutkinnon osat 1 (60 osp) Konsernitilinpäätöksen laatiminen 60 Opiskelija osaa - valmistella konsernitilinpäätöksen - toteuttaa konsernitilinpäätöksen - esitellä ja analysoida konsernitilinpäätöksen. Kustannuslaskenta 60 Opiskelija osaa - suunnitella talouden seurantajärjestelmiä kustannuslaskennan tarpeisiin - toteuttaa organisaation kustannuslaskentaa - laatia laskelmia päätöksenteon tueksi. Rahoitustoiminta 60 Opiskelija osaa - suunnitella organisaation rahoitustoimintaa - toimia asiantuntijana sijoitustoimintaan liittyvissä tehtävissä - seurata ja arvioida toiminnan tuloksellisuutta. Taloudenhallinta 60 Opiskelija osaa - suunnitella taloushallinnon kokonaisuutta - analysoida organisaation taloustilannetta - ohjata budjetointiprosessia - toteuttaa sisäistä laskentaa - ohjata tilinpäätösprosessia - toimia asiantuntijana talouden hallinnan erityiskysymyksissä. Taloushallinnon asiantuntijapalvelut 60 Opiskelija osaa - ohjata ja neuvoa yritystoiminnan aloittamisessa - toimia asiantuntijana taloushallinnon järjestämisessä - ohjata yritysjärjestelytilanteissa. Valinnaiset tutkinnon osat 2 (60 osp) Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella hankintoja - valmistella hankinnan toteuttamista - seurata hankinnan toteutumista. Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - valita omalta vastuualueeltaan keskeisen kehittämiskohteen - suunnitella ja toteuttaa kehittämisprojektin - raportoida ja arvioida projektin tulokset. Toiminnan ohjaus ja mittaaminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntämistä liiketoiminnassa - hyödyntää mittaamista toiminnan kehittämisessä - analysoida mittareista saatavaa tietoa. Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta (60 osp) Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (60 osp)
Osaamisalan ID
255

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala kaupan osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen MS Word perusteet MS Excel perusteet MS PowerPoint perusteet Excel-aineistot ja Pivot-yhteenvedot Wilma, Itslearning, Office365 ja tietokoneen peruskäyttö Orientaatio, JOYR MS Word jatko (pitkät asiakirjat) Word-taitojen preppaus MS Excel jatko (hyödylliset funktiot) MS Word jatko (yhteiskäyttö) Excel-taitojen preppaus Pakollinen tutkinnon osa (60 osp) Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - analysoida toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia - suunnitella vastuualueensa liiketoimintaa ja toimintaprosesseja - toimia vastuualueensa liiketoiminnassa ja toimintaprosesseissa tulosvastuullisesti - viestiä ja tehdä yhteistyötä eri verkostoissa. Muutoksen johtaminen Johtamisen menetelmiä Työelämän digitaidot Visiosta strategiaksi Tuoteryhmätyöskentely Palvelumuotoilun perusteet Valinnaiset tutkinnon osat 1 (60 osp) Ryhmän esimiehenä toimiminen 60 Opiskelija osaa - toimia ryhmän esimiehenä organisaation tavoitteiden mukaisesti - suunnitella henkilöstön määrää ja tarvittavaa osaamista - arvioida ja kehittää esimiesosaamistaan. Motivoiva johtaminen Esiintymistaidot Mindfulness voimavarana Palautetaidot Työyhteisötaidot Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella ja kehittää tuoteryhmää liiketoimintalähtöisesti - seurata ja arvioida tuoteryhmän asiakastarpeiden kehittymistä - vastata tuoteryhmäosaamisesta ja asiakaspalvelusta - kehittää omaa asiantuntijuuttaan tuoteryhmätyössä. Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella yksikön myyntiä ja valikoimia - kehittää tuote- ja palveluvalikoimia - toteuttaa myyntiä yhdessä henkilöstön kanssa - kehittää yksikön myyntiä ja asiakaskokemusta. Valinnaiset tutkinnon osat 2 (60 osp) Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - valita omalta vastuualueeltaan keskeisen kehittämiskohteen - suunnitella ja toteuttaa kehittämisprojektin - raportoida ja arvioida projektin tulokset. Projektin suunnittelu ja toteuttaminen Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta (60 osp) Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (60 osp)
Osaamisalan ID
257

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala kaupan osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen MS Word perusteet MS Excel perusteet MS PowerPoint perusteet Excel-aineistot ja Pivot-yhteenvedot Wilma, Itslearning, Office365 ja tietokoneen peruskäyttö Excel-taitojen preppaus MS Word jatko (yhteiskäyttö) MS Excel jatko (hyödylliset funktiot) Word-taitojen preppaus MS Word jatko (pitkät asiakirjat) Pakollinen tutkinnon osa (60 osp) Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - analysoida toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia - suunnitella vastuualueensa liiketoimintaa ja toimintaprosesseja - toimia vastuualueensa liiketoiminnassa ja toimintaprosesseissa tulosvastuullisesti - viestiä ja tehdä yhteistyötä eri verkostoissa. Talous- ja kannattavuus -verkkokurssi Projektin suunnittelu ja toteuttaminen Toimintaympäristö ja oma organisaatio Myynti ja asiakaspalvelu RTV:n talouspäivä Palvelumuotoilu - asiakaspalvelun muotoilua Johtamisen menetelmiä Suorituksen johtaminen - onlineverkko Visiosta strategiaksi Palvelumuotoilun perusteet -verkkokurssi Valinnaiset tutkinnon osat 1 (60 osp) Ryhmän esimiehenä toimiminen 60 Opiskelija osaa - toimia ryhmän esimiehenä organisaation tavoitteiden mukaisesti - suunnitella henkilöstön määrää ja tarvittavaa osaamista - arvioida ja kehittää esimiesosaamistaan. Esiintymistaidot Neuvottelutaidot Palautetaidot Työyhteisötaidot Työlainsäädännön perusteet -verkkokurssi Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella ja kehittää tuoteryhmää liiketoimintalähtöisesti - seurata ja arvioida tuoteryhmän asiakastarpeiden kehittymistä - vastata tuoteryhmäosaamisesta ja asiakaspalvelusta - kehittää omaa asiantuntijuuttaan tuoteryhmätyössä. Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella yksikön myyntiä ja valikoimia - kehittää tuote- ja palveluvalikoimia - toteuttaa myyntiä yhdessä henkilöstön kanssa - kehittää yksikön myyntiä ja asiakaskokemusta. Valinnaiset tutkinnon osat 2 (60 osp) Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - valita omalta vastuualueeltaan keskeisen kehittämiskohteen - suunnitella ja toteuttaa kehittämisprojektin - raportoida ja arvioida projektin tulokset. Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta (60 osp) Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (60 osp)
Osaamisalan ID
257

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala kaupan osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen MS Word perusteet MS Excel perusteet MS PowerPoint perusteet Excel-aineistot ja Pivot-yhteenvedot Wilma, Itslearning, Office365 ja tietokoneen peruskäyttö Excel-taitojen preppaus MS Word jatko (yhteiskäyttö) MS Excel jatko (hyödylliset funktiot) Word-taitojen preppaus MS Word jatko (pitkät asiakirjat) Pakollinen tutkinnon osa (60 osp) Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - analysoida toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia - suunnitella vastuualueensa liiketoimintaa ja toimintaprosesseja - toimia vastuualueensa liiketoiminnassa ja toimintaprosesseissa tulosvastuullisesti - viestiä ja tehdä yhteistyötä eri verkostoissa. Johtajuuden kehittyminen Esimies laadun varmistajana - osallistuja ymmärtää, mitä kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen merkitsee - osallistuja on tietoinen erilaisista kehittämisen työkaluista - osallistuja ymmärtävää monipuolisen datan merkityksen kehittämisessä - osallistuja tuntee erilaisia prosessien kuvauksen muotoja Sopimusjuridiikan perusteet -verkkokurssi Talous- ja kannattavuus -verkkokurssi Muutoksen johtaminen Projektin suunnittelu ja toteuttaminen Liiketoiminnan perusteet -verkkokurssi Strategin käsitteet ja käytännöt Valmentava johtaminen Liiketoiminnan perusteet Visiosta strategiaksi Lean-ajattelun perusteet Johtamisen menetelmiä Suorituksen johtaminen - onlineverkko Valinnaiset tutkinnon osat 1 (60 osp) Ryhmän esimiehenä toimiminen 60 Opiskelija osaa - toimia ryhmän esimiehenä organisaation tavoitteiden mukaisesti - suunnitella henkilöstön määrää ja tarvittavaa osaamista - arvioida ja kehittää esimiesosaamistaan. Motivoiva johtaminen Minä pomona Esiintymistaidot Neuvottelutaidot Perehdytys ja työelämätaidot Rakentava puheeksiotto Erilaisuuden ymmärtäminen Palvelumuotoilun perusteet Palvelumuotoilu 2.0 Palvelumuotoilun perusteet -verkkokurssi Pomon polulle: Esihenkilötyön perusteet - verkkokurssi Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella ja kehittää tuoteryhmää liiketoimintalähtöisesti - seurata ja arvioida tuoteryhmän asiakastarpeiden kehittymistä - vastata tuoteryhmäosaamisesta ja asiakaspalvelusta - kehittää omaa asiantuntijuuttaan tuoteryhmätyössä. Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella yksikön myyntiä ja valikoimia - kehittää tuote- ja palveluvalikoimia - toteuttaa myyntiä yhdessä henkilöstön kanssa - kehittää yksikön myyntiä ja asiakaskokemusta. Valinnaiset tutkinnon osat 2 (60 osp) Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - valita omalta vastuualueeltaan keskeisen kehittämiskohteen - suunnitella ja toteuttaa kehittämisprojektin - raportoida ja arvioida projektin tulokset. Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta (60 osp) Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (60 osp)
Osaamisalan ID
257

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala Pakollinen tutkinnon osa (60 osp) Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - analysoida toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia - suunnitella vastuualueensa liiketoimintaa ja toimintaprosesseja - toimia vastuualueensa liiketoiminnassa ja toimintaprosesseissa tulosvastuullisesti - viestiä ja tehdä yhteistyötä eri verkostoissa. Valinnaiset tutkinnon osat 1 (60 osp) Asiakkuusmarkkinointi 60 Opiskelija osaa - suunnitella asiakkuusmarkkinointia - toteuttaa asiakkuusmarkkinointia suunnitelman mukaisesti - kehittää asiakkuusmarkkinoinnin toimintoja ja prosesseja. Brändin kehittäminen 60 Opiskelija osaa - määritellä brändiin ja sen arvoon liittyviä tekijöitä - suunnitella brändin mukaista markkinointiviestintää - kehittää brändiä liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti - edistää brändin näkyvyyttä osana liiketoimintaa. Digitaalinen markkinointiviestintä 60 Opiskelija osaa - suunnitella liiketoimintalähtöistä digitaalista markkinointiviestintää - laatia suunnitelman digitaalisen markkinointiviestinnän toteuttamiseksi - toteuttaa digitaalista markkinointiviestintää - seurata ja kehittää digitaalisen markkinointiviestinnän vaikuttavuutta. Digitaalisen myynnin kehittäminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella digitaalista myyntiä - toteuttaa tuloksellista digitaalista myyntiä - arvioida ja kehittää digitaalista myyntiä. Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella organisaation tai tulosyksikön markkinointiviestintää - toteuttaa markkinointiviestinnän suunnitelmaa - arvioida ja kehittää markkinointiviestintää. Myynnin johtaminen 60 Opiskelija osaa - laatia yrityksen tai tulosyksikön myyntisuunnitelman - johtaa myynnin toteutumista suunnitelman mukaisesti - arvioida ja kehittää myyntiä. Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella yksikön myyntiä ja valikoimia - kehittää tuote- ja palveluvalikoimia - toteuttaa myyntiä yhdessä henkilöstön kanssa - kehittää yksikön myyntiä ja asiakaskokemusta. Valinnaiset tutkinnon osat 2 (60 osp) Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - valita omalta vastuualueeltaan keskeisen kehittämiskohteen - suunnitella ja toteuttaa kehittämisprojektin - raportoida ja arvioida projektin tulokset. Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta (60 osp) Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (60 osp)
Osaamisalan ID
260

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen MS Word perusteet MS Excel perusteet MS PowerPoint perusteet Excel-aineistot ja Pivot-yhteenvedot Wilma, Itslearning, Office365 ja tietokoneen peruskäyttö MS Word jatko (pitkät asiakirjat) Word-taitojen preppaus MS Excel jatko (hyödylliset funktiot) MS Word jatko (yhteiskäyttö) Excel-taitojen preppaus Pakollinen tutkinnon osa (60 osp) Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - analysoida toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia - suunnitella vastuualueensa liiketoimintaa ja toimintaprosesseja - toimia vastuualueensa liiketoiminnassa ja toimintaprosesseissa tulosvastuullisesti - viestiä ja tehdä yhteistyötä eri verkostoissa. Esimies laadun varmistajana - osallistuja ymmärtää, mitä kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen merkitsee - osallistuja on tietoinen erilaisista kehittämisen työkaluista - osallistuja ymmärtävää monipuolisen datan merkityksen kehittämisessä - osallistuja tuntee erilaisia prosessien kuvauksen muotoja Sopimusjuridiikan perusteet -verkkokurssi Talous- ja kannattavuus -verkkokurssi Muutoksen johtaminen Projektin suunnittelu ja toteuttaminen Liiketoiminnan perusteet -verkkokurssi Ammattina esimies -verkkokurssi Valmentava johtaminen Erilaisuuden ymmärtäminen Visiosta strategiaksi Johtamisen menetelmiä Suorituksen johtaminen - onlineverkko Liiketoiminnan perusteet Projektin suunnittelu ja toteuttaminen -verkkokurssi Valinnaiset tutkinnon osat 1 (60 osp) Asiakkuusmarkkinointi 60 Opiskelija osaa - suunnitella asiakkuusmarkkinointia - toteuttaa asiakkuusmarkkinointia suunnitelman mukaisesti - kehittää asiakkuusmarkkinoinnin toimintoja ja prosesseja. Markkinointi ja Viestintä Neuvottelutaidot Minä innovaattorina Brändin rakentaminen Palvelumuotoilun perusteet Palvelumuotoilu 2.0 Palvelumuotoilun perusteet -verkkokurssi Ketterä kehittäminen 1: Kehittämisen lähtökohdat Ketterä kehittäminen 2: Osallistavat ideointi- ja innovointitaidot Ketterä kehittäminen 3: Kehittämiskokemukset käytännössä Brändin kehittäminen 60 Opiskelija osaa - määritellä brändiin ja sen arvoon liittyviä tekijöitä - suunnitella brändin mukaista markkinointiviestintää - kehittää brändiä liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti - edistää brändin näkyvyyttä osana liiketoimintaa. Digitaalinen markkinointiviestintä 60 Opiskelija osaa - suunnitella liiketoimintalähtöistä digitaalista markkinointiviestintää - laatia suunnitelman digitaalisen markkinointiviestinnän toteuttamiseksi - toteuttaa digitaalista markkinointiviestintää - seurata ja kehittää digitaalisen markkinointiviestinnän vaikuttavuutta. Digitaalisen myynnin kehittäminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella digitaalista myyntiä - toteuttaa tuloksellista digitaalista myyntiä - arvioida ja kehittää digitaalista myyntiä. Markkinointiviestinnän suunnittelu ja kehittäminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella organisaation tai tulosyksikön markkinointiviestintää - toteuttaa markkinointiviestinnän suunnitelmaa - arvioida ja kehittää markkinointiviestintää. Myynnin johtaminen 60 Opiskelija osaa - laatia yrityksen tai tulosyksikön myyntisuunnitelman - johtaa myynnin toteutumista suunnitelman mukaisesti - arvioida ja kehittää myyntiä. Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella yksikön myyntiä ja valikoimia - kehittää tuote- ja palveluvalikoimia - toteuttaa myyntiä yhdessä henkilöstön kanssa - kehittää yksikön myyntiä ja asiakaskokemusta. Valinnaiset tutkinnon osat 2 (60 osp) Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - valita omalta vastuualueeltaan keskeisen kehittämiskohteen - suunnitella ja toteuttaa kehittämisprojektin - raportoida ja arvioida projektin tulokset. Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta (60 osp) Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (60 osp)
Osaamisalan ID
260

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, taloushallinnon osaamisala taloushallinnon osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen MS Word perusteet MS Excel perusteet MS PowerPoint perusteet Excel-aineistot ja Pivot-yhteenvedot Wilma, Itslearning, Office365 ja tietokoneen peruskäyttö Palvelumuotoilu 1 Palvelumuotoilun perusteet Pakollinen tutkinnon osa (60 osp) Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - analysoida toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia - suunnitella vastuualueensa liiketoimintaa ja toimintaprosesseja - toimia vastuualueensa liiketoiminnassa ja toimintaprosesseissa tulosvastuullisesti - viestiä ja tehdä yhteistyötä eri verkostoissa. Esimies laadun varmistajana - osallistuja ymmärtää, mitä kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen merkitsee - osallistuja on tietoinen erilaisista kehittämisen työkaluista - osallistuja ymmärtävää monipuolisen datan merkityksen kehittämisessä - osallistuja tuntee erilaisia prosessien kuvauksen muotoja Sopimusjuridiikan perusteet -verkkokurssi Talous- ja kannattavuus -verkkokurssi Muutoksen johtaminen Projektin suunnittelu ja toteuttaminen Liiketoiminnan perusteet -verkkokurssi Esimiehen vuorovaikutus Valmentava johtaminen Liiketoiminnan perusteet Visiosta strategiaksi Lean-ajattelun perusteet Johtamisen menetelmiä Suorituksen johtaminen - onlineverkko Erilaisuuden ymmärtäminen Palvelumuotoilun perusteet -verkkokurssi Taitajan talouspäivä Valinnaiset tutkinnon osat 1 (60 osp) Konsernitilinpäätöksen laatiminen 60 Opiskelija osaa - valmistella konsernitilinpäätöksen - toteuttaa konsernitilinpäätöksen - esitellä ja analysoida konsernitilinpäätöksen. Kustannuslaskenta 60 Opiskelija osaa - suunnitella talouden seurantajärjestelmiä kustannuslaskennan tarpeisiin - toteuttaa organisaation kustannuslaskentaa - laatia laskelmia päätöksenteon tueksi. Rahoitustoiminta 60 Opiskelija osaa - suunnitella organisaation rahoitustoimintaa - toimia asiantuntijana sijoitustoimintaan liittyvissä tehtävissä - seurata ja arvioida toiminnan tuloksellisuutta. Taloudenhallinta 60 Opiskelija osaa - suunnitella taloushallinnon kokonaisuutta - analysoida organisaation taloustilannetta - ohjata budjetointiprosessia - toteuttaa sisäistä laskentaa - ohjata tilinpäätösprosessia - toimia asiantuntijana talouden hallinnan erityiskysymyksissä. Taloushallinnon asiantuntijapalvelut 60 Opiskelija osaa - ohjata ja neuvoa yritystoiminnan aloittamisessa - toimia asiantuntijana taloushallinnon järjestämisessä - ohjata yritysjärjestelytilanteissa. Valinnaiset tutkinnon osat 2 (60 osp) Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella hankintoja - valmistella hankinnan toteuttamista - seurata hankinnan toteutumista. Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - valita omalta vastuualueeltaan keskeisen kehittämiskohteen - suunnitella ja toteuttaa kehittämisprojektin - raportoida ja arvioida projektin tulokset. Toiminnan ohjaus ja mittaaminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntämistä liiketoiminnassa - hyödyntää mittaamista toiminnan kehittämisessä - analysoida mittareista saatavaa tietoa. Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta (60 osp) Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (60 osp)
Osaamisalan ID
255

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, kaupan osaamisala kaupan osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen MS Word perusteet MS Excel perusteet MS PowerPoint perusteet Excel-aineistot ja Pivot-yhteenvedot Wilma, Itslearning, Office365 ja tietokoneen peruskäyttö Excel-taitojen preppaus MS Word jatko (yhteiskäyttö) MS Excel jatko (hyödylliset funktiot) Word-taitojen preppaus MS Word jatko (pitkät asiakirjat) Pakollinen tutkinnon osa (60 osp) Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - analysoida toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia - suunnitella vastuualueensa liiketoimintaa ja toimintaprosesseja - toimia vastuualueensa liiketoiminnassa ja toimintaprosesseissa tulosvastuullisesti - viestiä ja tehdä yhteistyötä eri verkostoissa. Sopimusjuridiikan perusteet -verkkokurssi Talous- ja kannattavuus -verkkokurssi Muutoksen johtaminen Projektin suunnittelu ja toteuttaminen Liiketoiminnan perusteet -verkkokurssi Valmentava johtaminen Liiketoiminnan perusteet Visiosta strategiaksi Lean-ajattelun perusteet Johtamisen menetelmiä Suorituksen johtaminen - onlineverkko Markkinoinnin ja myynnin perusteet -verkkokurssi Projektin suunnittelu ja toteuttaminen -verkkokurssi Valinnaiset tutkinnon osat 1 (60 osp) Ryhmän esimiehenä toimiminen 60 Opiskelija osaa - toimia ryhmän esimiehenä organisaation tavoitteiden mukaisesti - suunnitella henkilöstön määrää ja tarvittavaa osaamista - arvioida ja kehittää esimiesosaamistaan. Motivoiva johtaminen Esiintymistaidot Neuvottelutaidot Erilaisuuden ymmärtäminen Palvelumuotoilun perusteet Palvelumuotoilu 2.0 Palvelumuotoilun perusteet -verkkokurssi Pomon polulle: Esihenkilötyön perusteet - verkkokurssi Tuoteryhmän asiantuntijana toimiminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella ja kehittää tuoteryhmää liiketoimintalähtöisesti - seurata ja arvioida tuoteryhmän asiakastarpeiden kehittymistä - vastata tuoteryhmäosaamisesta ja asiakaspalvelusta - kehittää omaa asiantuntijuuttaan tuoteryhmätyössä. Yksikön myyntityö ja valikoiman kehittäminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella yksikön myyntiä ja valikoimia - kehittää tuote- ja palveluvalikoimia - toteuttaa myyntiä yhdessä henkilöstön kanssa - kehittää yksikön myyntiä ja asiakaskokemusta. Valinnaiset tutkinnon osat 2 (60 osp) Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - valita omalta vastuualueeltaan keskeisen kehittämiskohteen - suunnitella ja toteuttaa kehittämisprojektin - raportoida ja arvioida projektin tulokset. Ketterä kehittäminen 1: Kehittämisen lähtökohdat Ketterä kehittäminen 2: Osallistavat ideointi- ja innovointitaidot Ketterä kehittäminen 3: Kehittämiskokemukset käytännössä Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta (60 osp) Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (60 osp)
Osaamisalan ID
257

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnon osaamisala

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, henkilöstöhallinnon osaamisala henkilöstöhallinnon osaamisala Tutkinnon yleinen osaaminen Muutoksen johtaminen MS Word perusteet MS Excel perusteet MS PowerPoint perusteet Excel-aineistot ja Pivot-yhteenvedot Wilma, Itslearning, Office365 ja tietokoneen peruskäyttö Lean-ajattelun perusteet MS Word jatko (pitkät asiakirjat) Word-taitojen preppaus MS Excel jatko (hyödylliset funktiot) MS Word jatko (yhteiskäyttö) Excel-taitojen preppaus Pakollinen tutkinnon osa (60 osp) Vastuualueen liiketoiminnan suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - analysoida toimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia - suunnitella vastuualueensa liiketoimintaa ja toimintaprosesseja - toimia vastuualueensa liiketoiminnassa ja toimintaprosesseissa tulosvastuullisesti - viestiä ja tehdä yhteistyötä eri verkostoissa. Sopimusjuridiikan perusteet -verkkokurssi Talous- ja kannattavuus -verkkokurssi Projektin suunnittelu ja toteuttaminen Liiketoiminnan perusteet -verkkokurssi Valmentava johtaminen Liiketoiminnan perusteet Visiosta strategiaksi Johtamisen menetelmiä Suorituksen johtaminen - onlineverkko Palvelumuotoilun perusteet -verkkokurssi Palvelumuotoilun perusteet Projektin suunnittelu ja toteuttaminen -verkkokurssi Valinnaiset tutkinnon osat 1 (60 osp) Henkilöstötyö 60 Opiskelija osaa - suunnitella henkilöstövoimavaroja ja niiden johtamista - ohjata henkilöstöprosesseja - tukea esimiesten henkilöstötyötä - toimia asiantuntijana työ- ja palvelussuhdeasioissa. Motivoiva johtaminen Hyvinvoinnin johtaminen Mindfulness johtamisessa Neuvottelutaidot Esiintymistaidot Työlainsäädännön perusteet -verkkokurssi Mindfulness voimavarana Mindfulness stressinhallinta MBSR Pomon polulle: Esihenkilötyön perusteet - verkkokurssi Henkilöstön osaamisen kehittäminen 60 Opiskelija osaa - arvioida ja suunnitella henkilöstön osaamisen kehittämistä - toteuttaa yhteistyössä osaamisen kehittämisohjelmaa - arvioida kehittämistoimien vaikuttavuutta. Valinnaiset tutkinnon osat 2 (60 osp) Kehittämisprojektin suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - valita omalta vastuualueeltaan keskeisen kehittämiskohteen - suunnitella ja toteuttaa kehittämisprojektin - raportoida ja arvioida projektin tulokset. Toiminnan ohjaus ja mittaaminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntämistä liiketoiminnassa - hyödyntää mittaamista toiminnan kehittämisessä - analysoida mittareista saatavaa tietoa. Työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittäminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella työsuojelun toteuttamista - osallistua työsuojelun toimintoihin - kehittää henkilöstön työhyvinvointia. Hankintojen suunnittelu ja toteuttaminen 60 Opiskelija osaa - suunnitella hankintoja - valmistella hankinnan toteuttamista - seurata hankinnan toteutumista. Tutkinnon osa toiselta osaamisalalta (60 osp) Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (60 osp)
Osaamisalan ID
258