Energia-alan ammattitutkinto

Energia-alan ammattitutkinto, kaukolämpöasennuksen osaamisala

Energia-alan ammattitutkinto, kaukolämpöasennuksen osaamisala kaukolämpöasennuksen osaamisala Pakolliset tutkinnon osat (120 osp) Lämmöntuotantolaitosten käyttö ja kunnossapito 40 Opiskelija osaa - toimia kaukolämmön tuotantolaitosten toimintaperiaatteiden mukaisesti laitoksen käyttö- ja kunnossapitotöissä - toimia kaukolämmön tuotantolaitoksen töissä. Polttoaineet, polttoaineiden käsittelyn ja palamisen teorian tuntemus Kattiloiden rakenne, toimintaperiaate ja kattiloiden käyttö Lämpölaitoksen kunnossapito Tulityökortti Työturvallisuuskortti Tieturva 1 Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 Hätäensiapukurssi 8 t Kaukolämpöverkon käyttö ja kunnossapito 40 Opiskelija osaa - toimia kaukolämpöverkon toimintaperiaatteiden mukaisesti käytön ja kunnossapidon töissä - toimia kaukolämpöverkon töissä ymmärtäen työn riskit ja huomioida turvallisuustekijät omassa työssään. Kaukolämpöverkon tuntemus Käyttökeskeytystyöt Kaukolämpöverkon käyttötyöt Kaukolämpöverkon vauriotilanteet Kaukolämpökaivojen huoltotyöt Kaukolämpölinjan korjaus- ja kunnossapitotyöt Kaukolämmön asiakaslaitteiden käyttö ja kunnossapito 40 Opiskelija osaa - käyttää oikein asiakaslaitteita - asiakaslaitteiden kunnossapidon - toimia turvallisesti asiakaslaitteiden käyttö- ja kunnossapitotöissä. Asiakaslaitteiden käyttö Asiakaslaitteiden kunnossapito Asiakaspalvelu Valinnaiset tutkinnon osat 1 (0 - 30 osp) Kaukojäähdytyksen tuotanto ja käyttö 30 Opiskelija osaa - kaukojäähdytysjärjestelmien periaatteellisen toiminnan ja osaa toimia oikein käyttö- ja kunnossapitotöissä - huomioida turvallisuuden ja ympäristönäkökohdat. Tuotantolaitteiden asennus Kaukojäähdytyksen tuotanto Kaukojäähdytyksen siirto- ja asiakaslaitteet Kaasuverkon ja asiakaslaitteiden käyttäminen 30 Opiskelija osaa - noudattaa alan lainsäädäntöä työssään - maakaasulaitteiden kunnossapidon ja käytön. Maakaasulainsäädäntö Maakaasulaitteiden kunnossapito ja käyttö Valinnaiset tutkinnon osat 2 (0 - 30 osp) Tutkinnon osa tai osia energia-alan ammattitutkinnon toiselta osaamisalalta tai energia-alan erikoisammattitutkinnosta (30- osp) Tutkinnon osa tai osia toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta (30- osp)
Osaamisalan ID
210