Turvallisuuden johtaminen

Koulutus alkaa
19.9.2023
Koulutus loppuu
19.9.2023

Kenelle tarkoitettu

Koulutus on suunnattu esihenkilöille ja asiantuntijoille, jotka tarvitsevat valmiudet organisaation turvallisuustilanteen kartoittamiseen ja turvallisuuden kehittämistarpeiden analysointiin sekä ymmärrystä riskienhallinnan ja turvallisuussuunnittelun merkityksestä yritystoiminnassa. Työ- ja yritysturvallisuutta tarkastellaan johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta.

  • Turvallisuuskulttuuri ja yritysturvallisuus
  • Turvallisuusjohtaminen
  • Lainsäädännön velvoitteet
  • Työturvallisuusriskit ja vaaratekijät, riskien arviointi

Lisätietoja