Palvelulogistiikan ammattitutkinto, varastologistiikan osaamisala

Laajuus
150 osaamispistettä (osp)
Toteutustapa
Päivä
Tutkinto
Palvelulogistiikan ammattitutkinto
Koulutusalat
Palvelualat
Osaamisalat
Varastologistiikan osaamisala
Koulutus alkaa
30.1.2023

Haluatko laajentaa osaamistasi varastotoimintojen hallinnassa? Palvelulogistiikan ammattitutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys toimialastaan ja organisaatiosta, jossa työskentelee. Hän osaa työskennellä itsenäisesti, asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti noudattaen alansa säädöksiä ja määräyksiä.

Kenelle tarkoitettu

Henkilöille, joilla on kokemusta varastossa tai terminaalissa työskentelystä sekä halua kehittää omaa ammattitaitoaan.

Lisätietoja