Näytteenotto ja asiakaspalvelu

Toteutustapa
Päivä
Koulutusalat
Terveys- ja hyvinvointialat
Koulutus alkaa
30.05.2022

Näytteenotto ja asiakaspalvelu -koulutuksen tavoitteena on lisätä koulutukseen osallistuvan opiskelijan kliinistä osaamista näytteenottoon ja asiakaspalveluun.

Kenelle tarkoitettu

Opiskelijalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto voidakseen osallistua koulutukseen. Koulutus ei ole tarkoitettu oppisopimusopiskelijoille.

Lisätietoja