Näytteenotto ja asiakaspalvelu

Näytteenotto ja asiakaspalvelu -koulutuksen tavoitteena on lisätä koulutukseen osallistuvan opiskelijan kliinistä osaamista näytteenottoon ja asiakaspalveluun.

Kenelle sopii

Opiskelijalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto voidakseen osallistua koulutukseen. Koulutus ei ole tarkoitettu oppisopimusopiskelijoille.

Alan asiantuntijoita Hyriassa

Koulutustarjonta: Näytteenotto ja asiakaspalvelu