Näytteenotto ja asiakaspalvelu

Lähihoitaja - haluatko syventää näytteenoton osaamistasi ja mahdollisesti jatkossa työllistyä näytteenottajaksi laboratorioon? Tämä koulutus antaa sinulle monipuoliset tiedot laboratoriotyön prosessiin liittyen ja kliinistä osaamista näytteenottoon.

Kenelle sopii

Opiskelijalla tulee olla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto voidakseen osallistua koulutukseen. Koulutus ei ole tarkoitettu oppisopimusopiskelijoille.