Näytteenotto ja asiakaspalvelu

Näytteenotto ja asiakaspalvelu -koulutuksen tavoitteena on lisätä koulutukseen osallistuvan opiskelijan kliinistä osaamista näytteenottoon ja asiakaspalveluun.

Alan asiantuntijoita Hyriassa

Koulutustarjonta: Näytteenotto ja asiakaspalvelu