Metsäalan ammattitutkinto

Laajuus
150 osaamispistettä (osp)
Toteutustapa
Päivä
Viikonloppu
Tutkinto
Metsäalan ammattitutkinto
Tutkintonimike
Metsätalousyrittäjä
Metsäpalveluyrittäjä
Metsuri (AT)
Metsäalan ammattitutkinto
Koulutusalat
Maa- ja metsätalousalat
Osaamisalat
Metsätalouden osaamisala

Kenelle tarkoitettu

Metsäalan ammattitutkinnon tutkintokoulutus on suunniteltu niin nykyisille kuin tuleville metsänomistajille, metsätalousyrittäjille, metsäpalveluyrittäjille ja metsureille, jotka kaipaavat joustavaa tapaa hankkia perustietoa ja osaamista metsätalouteen ja metsänhoitoon liittyvistä ammatillisista asioista.

Lisätietoja