Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

Laajuus
180 osaamispistettä (osp)
Toteutustapa
Päivä
Tutkinto
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto
Koulutusalat
Palvelualat
Koulutus alkaa
16.9.2024

Houkuttaako esihenkilötehtävät majoitus- ja ravitsemisalalla? Haluatko hioa esihenkilöosaamistasi? Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto antaa käytännön eväitä esihenkilötyön kehittämiseen. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, organisoida, ohjata, valvoa ja kehittämää päivittäistä toimintaa.

Kenelle tarkoitettu

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat majoitus-, ravintola- tai suurtalousalalla esimiestehtävissä (työhön osallistuva esimies, vuoroesimies, keittiömestari, hovimestari, ruokapalveluesimies, asiakaspalveluvastaava, yksikön päällikkö jne. tai esimiehen sijaisena), ja joilta puuttuu esimieheltä vaadittava tutkinto tai jotka aikovat hakeutua esimiestehtäviin.

Koulutukseen hakijoilta edellytetään soveltuvaa alan koulutusta, kuten perustutkintoa tai
ammattitutkintoa sekä kahden–kolmen vuoden työkokemusta erilaisista alan työtehtävistä ja sitoutumista näyttöjen suorittamiseen työn ohessa. Ilman alan koulutusta edellytetään vähintään viiden vuoden työkokemusta.

Hakijoilta edellytetään sitoutumista suorittaa tutkinto työn ohessa.

Tutkinnossa vaadittava esimiesosaaminen osoitetaan omalla työpaikalla näytöillä. Siltä osin kuin tutknnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena omalla työpaikalla. Hakijan on hyvä selvittää ennen hakeutumista oman työpaikkansa suostumus oppisopimuksen tekemiseksi. Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen taustatietolomake kohdasta Oppisopimus.

Lisätietoja