Majoitus- ja ravitsemisalan esihenkilötyön erikoisammattitutkinto

Toteutustapa
Päivä
Koulutusalat
Palvelualat
Koulutus alkaa
16.9.2024

Houkuttaako esihenkilötehtävät majoitus- ja ravitsemisalalla? Haluatko hioa esihenkilöosaamistasi? Majoitus- ja ravitsemisalan esihenkilötyön erikoisammattitutkinto antaa käytännön eväitä esihenkilötyön kehittämiseen. Tutkinnon suorittanut osaa suunnitella, organisoida, ohjata, valvoa ja kehittämää päivittäistä toimintaa.

Kenelle tarkoitettu

Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat majoitus-, ravintola- tai suurtalousalalla esihenkilötehtävissä (työhön osallistuva esihenkilö, vuoroesihenkilö, keittiömestari, hovimestari, ruokapalveluesihenkilö, asiakaspalveluvastaava, yksikön päällikkö jne. tai esihenkilön sijaisen), ja joilta puuttuu esihenkilöltä vaadittava tutkinto tai jotka aikovat hakeutua esihenkilötehtäviin.

Koulutukseen hakijoilta edellytetään soveltuvaa alan koulutusta, kuten perustutkintoa tai ammattitutkintoa sekä kahden–kolmen vuoden työkokemusta erilaisista alan työtehtävistä ja sitoutumista näyttöjen suorittamiseen työn ohessa. Ilman alan koulutusta edellytetään vähintään viiden vuoden työkokemusta. Hakijalla tulee olla alan työpaikka jo hakiessa.

Koulutus suoritetaan oppisopimuskoulutuksena omalla työpaikalla. Hakijan on hyvä selvittää ennen hakeutumista oman työpaikkansa suostumus oppisopimuksen tekemiseksi. Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan täyttämällä oppisopimuksen sähköinen hakulomake kohdasta oppisopimus.

Lisätietoja