Luonnontuoteneuvoja tai Luonnontuotejalostaja

Oletko kiinnostunut hyödyntämään luonnontuotteita monipuolisesti. Tavoitteesi on uusien innovatiivisten luonnontuotteisiin perustuvien palvelujen ja tuotteiden kehittäminen. Luontoalan ammattilainen huomio tuotteistamisessa luonnonraaka-aineiden kestävän keräämisen, kunnioittaa perinteitä ja luonnonmonimuotoisuutta. Luonnonvaraisten kasvien viljely lisää satovarmuutta ja vähentää painetta luonnonkasvien keruuseen. 

Luonnon hyvinvointivaikutukset ja niiden hyödyntäminen hyvinvointipalveluissa antaa mahdollisuuden laaja-alaiseen verkostoitumiseen ja monialaisuuteen.

Sinulla on luonnontuoteneuvojana mahdollisuus suuntautua luonnontuotteisiin perustuvien hyvinvointipalveluiden järjestämiseen tai suuntautua luonnontuoteneuvonta työhön. 

Voit myös erikoistua luonnontuotejalostajaksi luonnontuotteiden jalostamiseen elintarvikkeiksi, hyvinvointituotteiksi tai käsi- ja koristetuotteiksi. 

Kenelle sopii

Koulutus soveltuu, jos sinulla on ammattitutkintoa tukeva perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot työkokemuksesta tai harrastuksesta. Lisäksi koulutukseen ja tutkintoon hakeutuvalla tulee olla hyvä fyysinen kunto.