Lääkehoidon perusteet 1 Työvoimakoulutus

Koulutusalat
Terveys- ja hyvinvointialat

Kenelle tarkoitettu

Hei lähihoitaja! Tarvitsetko täydennystä tai päivitystä osaamiseesi? Oletko ollut pois hoitotyöstä ja nyt palaamassa hoitoalalle?

Tässä sinulle on oiva täydennyskoulutus. Koulutus soveltuu lääkehoidon osaamisen päivittämiseen/täydentämiseen.

Tämä koulutus on tarkoitettu hoitotyöstä pois olleille ja työhön palaaville ja/tai alan täydennys-/lisäosaamista tarvitseville sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille työnhakijoille.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa valmiuksia palata takaisin hoitotyöhön.

Koulutus tapahtuu lähiopetuksena ja verkossa.


Koulutukseen osallistuja:

 • Tuntee turvallisen lääkehoidon ohjeistuksen
 • Tuntee eri lääkemuodot ja antotavat
 • Tietää miten lääkkeet imeytyvät ja vaikuttavat elimistössä
 • Tietää, miten lääkkeet jaetaan dosettiin ja tarjottimelle aseptisesti, virheettömästi ja turvallisesti
 • Tietää, miten lääkkeet jaetaan Anja annosjakelussa aseptisesti, virheettömästi ja turvallisesti
 • Tietää, miten lääkelistan ajantasaisuus tarkistetaan
  ·
 • Tietää, miten haetaan tietoa lääkkeistä
 • Tietää, miten lääkkeet säilytetään ja hävitetään
 • Osaa tehdä yksikkömuunnoksia ja laskea annoslaskuja


Kenelle koulutus on tarkoitettu:

koulutus soveltuu lääkehoidon osaamisen päivittämiseen/täydentämiseen 

Opiskelupaikkoja 10.

Lisätietoja