Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Laajuus
150 osaamispistettä (osp)
Toteutustapa
Päivä
Tutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Koulutusalat
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Toimitko ryhmänvetäjänä tai haluaisitko siirtyä esimiestehtäviin? Lähiesimiestyön ammattitutkinto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oman osaamisen syventämiseen ja verkostoitumiseen.

Kenelle tarkoitettu

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Hänellä on myös hyvät viestinnälliset valmiudet toimia tehtävässään. Tutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesimiehenä tai työryhmänsä vetäjänä. Valinnaiset tutkinnon osat määrittävät erityisosaamisen asiakkuuksien hoitoon, toiminnan kannattavuuteen tai henkilöstötyöhön.

Lähiesimiestyön ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat lähiesimiehinä. Tutkinto soveltuu myös henkilöille, jotka suunnittelevat, ohjaavat sekä seuraavat ja arvioivat työryhmän toimintaa ja perehdyttävät sen jäseniä.

Polkuvaihtoehtoja

Koulutuksen alussa käydään jokaisen hakijan kanssa henkilökohtainen keskustelu, jossa kartoitetaan opiskelijan olemassa oleva osaaminen ja ammattitaito. PomoPRO®-kartoituksen avulla tarkennetaan valmennusohjelman sisältö sekä suunnitellaan yksilöllinen oppimis- ja kehittämispolku. Oman johtajuuden kehittämisen sekä itsetuntemuksen lisäämisen apuvälineenä käytetään 360–johtajuusarviota ja Thomas-analyysiä.

Toimipiste
Hyria Hyvinkää, Uudenmaankatu 249
Osoite

Uudenmaankatu 249
05840 Hyvinkää
Suomi

Lisätietoja