Lähiesimiestyön ammattitutkinto

Toimitko ryhmänvetäjänä tai haluaisitko siirtyä esimhenkilötehtäviin? Lähiesimiestyön ammattitutkinto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden oman osaamisen syventämiseen ja verkostoitumiseen.

Kenelle sopii

Lähiesimiestyön ammattitutkinnon suorittaneella on osaamista suunnitella ja ohjata työryhmän työskentelyä sekä perehdyttää työntekijöitä tai opiskelijoita työpaikkaan ja tehtäviin. Hänellä on myös hyvät viestinnälliset valmiudet toimia tehtävässään. Tutkinnon suorittanut voi toimia päivittäisjohtamisen tehtävissä erilaisissa toimintaympäristöissä esimerkiksi työryhmän, tiimin, osaston, palveluyksikön tai vastaavan lähiesihenkilönä tai työryhmänsä vetäjänä. Valinnaiset tutkinnon osat määrittävät erityisosaamisen asiakkuuksien hoitoon, toiminnan kannattavuuteen tai henkilöstötyöhön.

Alan asiantuntijoita Hyriassa

Koulutustarjonta: Lähiesimiestyön ammattitutkinto