Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Viihdytkö lasten ja nuorten parissa? Haluatko kehittää osaamistasi ja saada osaamisestasi tutkinnon työn ohessa? Kasvatus ja ohjausalan ammattitutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä ja tehtävissä kuten perhepäivähoitajana ja koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajana.

Tälläisiin töihin voit päästä

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan työ on kasvatus-, ohjaus- ja huolenpitotyötä päiväkodeissa, kouluissa ja vapaa-ajan toiminnoissa.

Perhepäivähoitajat työskentelevät kunnallisessa tai yksityisessä perhepäivähoidossa sekä ryhmäperhepäiväkodissa varhaiskasvatuksen ammattilaisina. Voit toimia myös yksityisenä perhepäivähoitajana.

Työllistymis­mahdollisuudet

Sinulle laaditaan opintojen alussa opiskelusuunnitelma, jonka mukaan opintosi etenevät. Opintojen sisältöön ja kestoon vaikuttaa mm. alan aiempi koulutuksesi ja osaamisesi.

Jos sinulla on riittävä alan ammatillinen osaaminen, voit osoittaa ammattitaitosi suoraan näytöissä ilman koulutukseen osallistumista. Opiskelusuunnitelmasta käytetään nimeä henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Alan asiantuntijoita Hyriassa

Koulutustarjonta: Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto