Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Laajuus
180 osaamispistettä (osp)
Toteutustapa
Monimuoto
Tutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Koulutusalat
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Osaamisalat
Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto tarjoaa esihenkilöille ja johtotehtävissä toimiville sekä yrittäjille mahdollisuuden hioa osaamistaan ja avaimia menestymiseen johtajana. Saat koulutuksesta työkaluja oman toiminnan ja henkilöstön johtamiseen, kehittämiseen ja suunnitteluun.

Koulutus toteutetaan työn ohessa oppisopimuskoulutuksena, joten sinulla tulee olla tutkintoon soveltuva työpaikka tai olet päätoiminen yrittäjä. Kevytyrittäjälle ei voida solmia oppisopimusta. Päätoimisuuden ehtona on vähintään 25 tunnin viikkotyöaika.

Kenelle tarkoitettu

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu esihenkilöille, jotka johtavat ja kehittävät vastuualueensa toimintaa yksityisen tai julkisen sektorin organisaatioissa.

Koulutus soveltuu johtamiskokemusta omaavalle esihenkilölle, kokeneelle yrityksen omistajayrittäjälle tai palkatulle johtajalle, joka itsenäisesti johtaa yritystä, sen tytäryhtiötä tai yksikköä ja vaikuttaa päätöksillään koko yrityksen kehittymiseen. Hän johtaa ja kehittää yksikköään ja sen toimintaa ja on budjettivastuullinen toiminnasta.

Käytännön kokemus johtamisesta on edellytyksenä tutkinnon suorittamiselle.