Puutarha-alan ammattitutkinto, arboristi

Laajuus
150 osaamispistettä (osp)
Toteutustapa
Päivä
Tutkinto
Puutarha-alan ammattitutkinto
Tutkintonimike
Arboristi
Koulutusalat
Maa- ja metsätalousalat
Osaamisalat
Puunhoidon osaamisala
Koulutus alkaa
24.1.2023

Haluatko laajentaa kasvienhoidon osaamistasi? Puutarha-alan ammattitutkinnon suorittaneella arboristilla on valmiudet suunnitella ja toteuttaa yksittäisten puiden ja puuryhmien perustamis-, istutus- ja muita puun elinkaaren ja toiminnallisen tarkoituksen mukaisia toimenpiteitä.

Kenelle tarkoitettu

Puutarha-alan ammattitutkinto, puunhoidon osaamisala on tarkoitettu henkilöille, jotka jo työskentelevät tai suunnittelevat sijoittuvansa kaupunkien, kuntien, seurakuntien, taloyhtiöiden ja vastaavien pihapuita, puisto-, taajama- ja virkistysmetsiä omistavien yhteisöjen palvelukseen. Koulutuksen ja tutkinnon myötä on mahdollisuus toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.

Ennakkovaatimuksena on ammattitutkintoa tukeva, alaa sivuava perustutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot sekä alan työkokemusta. Lisäksi koulutukseen ja tutkintoon hakeutuvalla tulee olla fyysiset ja henkiset valmiudet korkeallakin puussa tehtävistä haasteellisista puunhoitotoimenpiteistä suoriutumiseksi.

Lisätietoja