Vakuutukset / tapaturmat

Hyrian opiskelijat on vakuutettu opiskelun ja siihen rinnastettavan toiminnan aikana sekä koulumatkoilla. Jos voidaan osoittaa, että aiheutettu vahinko on tahallinen ja itse aiheutettu, on opiskelija itse korvausvelvollinen.

Työssäoppimisajan vakuutukset

Oppilaitoksen opiskelijoilla on lakisääteinen (1318/2002) vakuutus, josta maksetaan opiskelijalle korvaus tapaturman sattuessa. Korvauksen maksaminen edellyttää, että tapaturma on sattunut työssäoppimisjaksolla koulutuksen järjestäjän hyväksymässä paikassa tai matkalla sinne/sieltä.

Työssäoppimisjaksolla tapahtuneen vahingon korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Jos opiskelija aiheuttaa virheellään tai laiminlyönnillään vahinkoa opetukseen liittyvässä työssä, korvausvelvollinen on se, jonka lukuun työ tehdään eli työnantaja. Työnantajan on perehdytettävä työssäoppija ja ohjattava hänen työtään niin, ettei työssä synny vaaratilanteita.

Hyria on vakuuttanut opiskelijansa If-vakuutusyhtiössä. Vakuutus on voimassa Suomessa tapahtuvassa palkattomassa harjoittelussa. Opiskelijoiden omien ajoneuvojen liikennekäytössä sattuneita vahinkoja ei korvata Hyrian vakuutuksista. Pelloilla ja metsissä käytettävät, liikenteeseen rekisteröidyt työkoneet eivät ole tässä mielessä liikennekäytössä.

Edellä mainitusta oppilaitoksen ottamasta työharjoittelijavakuutuksesta voidaan hakea korvausta opiskelijan aiheuttamasta vahingosta työnantajalle siltä osin, mikä työnantajan vastuuvakuutuksesta jää korvaamatta. Tahallaan aiheutetussa vahingossa on opiskelijalla täysi korvausvelvollisuus ja törkeässä tuottamuksessa vahingonkorvausta sovitellaan. Lievässä tuottamuksessa opiskelijalla ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta.

Tapaturman sattuessa jokaisen on kykyjensä mukaan annettava uhrille ensiapua ja toimitettava apua tarvitseva henkilö hoitoon. Mikäli tapaturma sattuu sinulle (oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikalla), on sinun heti ilmoitettava asiasta opettajallesi, vaikka vamma ei vaatisikaan lääkärin hoitoa. Tarvittaessa sinulle kirjoitetaan vakuutustodistus lääkäriä varten. Lääkärissä tai terveydenhoitajan luona kannattaa aina käydä, vaikka vamma ei vaikuttaisikaan suurelta. Hyrian opiskelijat on vakuutettu opiskelun aikana sattuvan tapaturman varalta.

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa työssäoppimispaikalla

 1. Työpaikkaohjaajan on välittömien ensiaputoimenpiteiden jälkeen huolehdittava siitä, että tapahtuneesta tiedotetaan opiskelijan huoltajille (alle 18-vuotiaat opiskelijat) sekä oppilaitokseen valvovalle opettajalle.
 2. Valvovan opettajan on välittömästi tehtävä ilmoitus oppilaitoksen toimistoon vakuutusasioita hoitavalle toimisto- tai opintosihteerille.
 3. Valvovan opettajan on seuraavaksi tiedotettava tapaturmasta lähimmälle esimiehelleen ja oppilaitoksen turvallisuus- ja työsuojelupäällikölle.
 4. Vakavan työtapaturman sattuessa tieto tapahtumasta on oltava sekä yksikön palvelupäälliköllä että rehtorilla. He sopivat keskenään ilmoituksen tekemisestä poliisille. Vakava työtapaturma on esimerkiksi tilanne, jossa osa sormesta on irronnut.
 5. Se, joka ilmoittaa tilanteesta poliisille, informoi myös työssäoppimispaikan edustajaa.


Mikäli sinulle sattuu opiskelusi aikana ns. läheltä piti -tilanne, kirjaathan tilanteen kehitysehdotuslomakkeelle yhdessä opettajasi/kouluttajasi kanssa. Tilanteista voi ilmoittaa myös suoraan turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö Sami Silvennoiselle, puh. 040 837 8442. Kun ilmoitat Läheltä piti -tilanteen, kehität oppilaitoksen käytänteitä ja tapoja toimia, ja mahdolliset tapaturmat voidaan paremmin välttää.


Tapaturmavakuutusasioita hoitavien yhteystiedot

 • Karankatu 3–5: Tarja Paavola, opintosihteeri, puh. 050 415 5621

 • Kauppalankatu 18: Natalia Nikkilä, opintosihteeri, puh. 050 415 5614

 • Käräjäkatu 2: Tarja Santala, opintosihteeri, puh. 040 839 3042

 • Sakonkatu 1: Leena Pyhältö, opintosihteeri, puh. 050 415 5622

 • Torikatu 18: Jari Kaipainen, opintosihteeri, puh. 050 572 1234

 • Uudenmaankatu 249: Johanna Outinen, opintosihteeri, puh. 050 415 5623Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.