Opiskelija-asuntolan järjestyssäännöt


Palaa otsikoihin

1. OPISKELIJA-ASUNTOLAN SÄÄNNÖT JA NIIDEN TAVOITTEET

 

1.1.       Opiskelija-asuntolan sääntöjä noudatetaan kaikissa opiskelijoiden käyttöön annetuissa asuin- ja vapaa-ajanviettotiloissa.

 

1.2.       Asuntolan säännöt koskevat sekä asuntolassa asuvia että asuntolassa vierailevia henkilöitä. Asuntolassa asuva opiskelija on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat sääntöjä.

 

1.3.       Sääntöjen tavoitteena on asumis- ja opiskelurauha, viihtyisyys sekä opiskelijoiden hyvinvointi.

 

1.4.       Sääntöjen avulla tuetaan opiskelijoiden itsenäistymistä ja vastuullista käyttäytymistä.

 

1.5.       Asuntolassa on neljän kuukauden koeaika, järjestyssääntöjen rikkominen johtaa asuntolapaikan menettämiseen. Asuntolapaikka myönnetään lukuvuodeksi kerrallaan.


Palaa otsikoihin

2.  OPISKELIJA-ASUNTOLASSA ASUMINEN


2.1.        Asuntolaan muuttavien opiskelijoiden tulee allekirjoittaa sopimus, joka antaa koulutuspäällikön määräämälle henkilölle luvan tehdä tarvittaessa tarkastuksia opiskelijan asuinhuoneessa. Kerran viikossa torstaisin tehdään huoneiden siisteystarkastus.

 

2.2.        Asuntolassa saa asua ainoastaan henkilö, jolle on myönnetty asumisoikeus.

 

2.3.         Asuntolassa oleskelu oppi- ja harjoitustuntien aikana on sallittua vain erityissyistä. Opiskelijan sairastuessa hänen on käytävä terveydenhoitajan luona saamassa sairauslomatodistus. Mikäli sairausloma kestää enemmän kuin kaksi päivää, se vietetään kotona. Oleskelu asuntolassa ilman pätevää syytä katsotaan koulupinnaamiseksi.

 

2.4.        Mikäli opiskelijan työssäoppimisjaksot yms. kestävät yli neljä viikkoa, opiskelijan tulee tyhjentää huoneensa ja palauttaa avaimet.

 

2.5.         Vierailuaika asuntolassa on arkisin klo 16.00 - 21.00. Viikonloppuisin sekä lomien aikana asuntola on suljettu.


2.6.      Lemmikkieläinten tuonti asuntolaan ei ole sallittu.

 

2.7.         Asuntolassa asuvilla opiskelijoilla on velvollisuus huolehtia oman asuinhuoneensa, yhteisten tilojen ja ympäristön siivoamisesta sekä jätteiden lajittelusta.


2.8.     Siivouksen toistuva laiminlyönti voi olla perusteena asuntolapaikan menettämiselle myös kesken lukuvuoden.

 

2.9.         Asuntolan omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta tulee ilmoittaa viipymättä asuntolatoiminnan koordinaattorille, iltavahtimestarille tai kiinteistönhoitajalle. Korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain mukaan.

 

2.10.      Opiskelijalta evätty opiskeluoikeus johtaa myös asuntolapaikan menettämiseen.

 

2.11.      Asuntolasta pois muutettaessa huone siivotaan ja avain palautetaan. Huoneen siivoamattajättämisestä peritään siivouskuluja 80 euroa. Avaimen katoamisesta aiheutuvat kulut hoitaa asiakas.


Palaa otsikoihin

3.  PÄIHTEET JA TUPAKOINTI


3.1.        Huumeiden ja alkoholin hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen asuntolassa ja oppilaitoksen alueella on ehdottomasti kielletty. Asuntola on päihteetön. Asuntolapaikan vastaanoton yhteydessä jokainen allekirjoittaa suostumuskaavakkeen järjestyssääntöjen noudattamiseen. Jokaisesta huume- tai alkoholilöydöstä tulee automaattinen takavarikko ja hävitys sekä välitön asuntolapaikan menetys.

 

3.2.       Tupakointi, ml. sähkötupakointi, sekä nuuskan käyttö on kielletty oppilaitoksen alueella.


Palaa otsikoihin

4.  OPISKELIJA-ASUNTOLAN ASUMISRAUHAN VALVONTA


4.1.        Riittävän levon turvaamiseksi on hiljaisuuden vallittava klo 22.00 - 06.00.

 

4.2.         Asuntolassa toimii asuntolatoiminnan koordinaattori ja iltavahtimestari, joille on ilmoitettava asuntolassa tapahtuneista häiriöistä.

 

Palaa otsikoihin

5.  OPISKELIJA-ASUNTOLAN JÄRJESTYSSÄÄNTÖRIKKOMUSTEN SEURAAMUKSET


5.1.       Opiskelijaa, joka rikkoo asuntolansääntöjä tai käyttäytyy epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Asuntolasääntöjen rikkomisesta seuraa kirjallinen varoitus ja mahdollisesti asumisoikeuden menettäminen määräajaksi tai kokonaan.


5.2.     Alaikäisen päihteiden käytöstä ilmoitetaan huoltajalle ja tehdään lastensuojeluilmoitus.Palaa otsikoihin


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.