Työssäoppiminen

Sinä olet työssäoppimisen päähenkilö – opettaja ja työpaikkaohjaaja toimivat tukenasi eri tilanteissa. Työssäoppiminen onnistuu varmimmin, kun sinä, opettaja ja työpaikkaohjaaja hoidatte jokainen tehtävänne mahdollisimman hyvin ja yhteistyössä. Hyvin hoidettu työssäoppimisjakso ja ammattiosaamisen näyttö ovat merkittäviä tulevan työelämäsi kannalta – kun hoidat ne hyvin, varmistat asemiasi työnhaussa.

Seuraavan tarkistuslistan avulla voit varmistaa, että työssäoppimisen suunnittelu ja järjestelyt sujuvat hyvin.

Ennen työssäoppimisjaksoa

Työssäoppimiseen valmistautuminen vaatii sinulta ja opettajaltasi sujuvaa yhteispeliä. Mikäli opettaja ei tarjoa sinulle valmiiksi sovittua työssäoppimispaikkaa, ole aktiivinen ja selvitä itse eri vaihtoehtoja. Opettajan tehtävänä on varmistaa, että työssäoppimisen edellytykset täyttyvät ja arvioida, soveltuuko työpaikka sinun työssäoppimispaikaksesi.

 • Pidä huolta, että työssäoppimisen edellytykset osaltasi täyttyvät:
  • hoida edeltävät opinnot ja työturvallisuusosaaminen ajoissa kuntoon, esim. työturvallisuuskortti, hygieniapassi tai muu vaadittava todistus.
 • Käytä harkintaa työpaikan valinnassa:
  • etsi hyvissä ajoin sopiva työssäoppimispaikka opettajan ohjeiden mukaan
  • jos työnantaja haluaa haastatella sinua ennen työssäoppimisjaksoa, valmistaudu huolella haastatteluun: pukeudu siististi, ole täsmällinen, perehdy työssäoppimispaikan toimintaan etukäteen, ole selvillä tavoitteistasi
  • ja ota opintokortti mukaan!
 • Täsmennä työssäoppimisjakson tavoitteet:
  • keskustele opettajan kanssa työssäoppimisen tavoitteista
  • kirjaa omat odotuksesi ja oppimistavoitteesi työssäoppimisjaksolle.
 • Valmistaudu ja tutustu asioihin ennakkoon:
  • ota selvää työssäoppimispaikastasi ennakkoon: yrityksen tuotteet, sijainti ja yhdyshenkilö
  • selvitä, miten ehdit ajoissa työssäoppimispaikalle – ethän myöhästy!

Työssäoppimisjakson aikana

Työpaikkaohjaaja on yhteyshenkilösi työpaikalla. Ole rohkea ja aktiivinen, jotta tutustut nopeasti työpaikkaohjaajasi ja muiden työkavereiden kanssa. Kerro rohkeasti työssäoppimiseen liittyviä toiveitasi, odotuksiasi sekä tavoitteitasi. Noudata annettuja ohjeita ja työyksikön yleisiä sääntöjä.

Työssäoppimisen onnistumisen kannalta seuraavien asioiden pitäisi olla kunnossa:
 • Työpaikalla tiedetään ennakkoon tulostasi.
 • Työpaikalla on nimetty työpaikkaohjaaja, joka ohjaa sinua jakson aikana.
 • Työssäoppimisen tavoitteet ovat työpaikkaohjaajan tiedossa.
 • Sinut otetaan hyvin vastaan työpaikalla.
 • Työpaikan pelisäännöt käydään läpi heti jakson alkaessa.
 • Saat perehdytystä ja ohjausta eri työtehtäviin.
 • Opettaja käy työpaikalla riittävän usein työssäoppimisjakson aikana.
 • Sinä pidät yhteyttä opettajaan sovitulla tavalla.
 • Saat rakentavaa palautetta säännöllisesti.
 • Työssäoppimisen arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelijan lisäksi opettaja ja työpaikkaohjaaja.
 • Arviointikeskustelussa arvioidaan sinun osaamistasi.

Ammattiosaamisen näyttö lisää työssäoppimisen tavoitteellisuutta

Jokaiseen ammatilliseen opintokokonaisuuteesi kuuluu näyttöön perustuva osoitus ammattitaidostasi. 
Ammattiosaamisen näyttö on esimerkiksi jokin työtilanne tai jonkin työn suorittaminen alusta loppuun. Ammattiosaamisen näyttö ja näyttöön valmistautuminen ovat osa työssäoppimistasi.

Muistilista ammattiosaamisen näyttöön:
 • Selvitä opettajalta eri vaihtoehtoja – minkälaisen näytön voisit tehdä tässä vaiheessa opintojasi?
 • Tee ehdotuksia siitä, mikä kokonaisuus voisi mielestäsi olla sinulle sopivan vaativa näyttö.
 • Valmistaudu näyttöön huolellisesti tekemällä erilaisia työtehtäviä työssäoppimisjaksolla.
 • Ole aktiivinen, kysele ja ota selvää asioista, esim. miksi joku työ tehdään tietyllä tavalla?
 • Kun olet sopinut näyttötehtävät ja aikataulut, kertaa näytön arviointikriteerit.
 • Tee huolellinen kirjallinen suunnitelma näyttöösi.
 • Kysy työpaikkaohjaajalta, jos tarvitset apua tai haluat varmistaa jonkin asian näytön aikana. Muista, että sinä saat ohjausta ja tukea oppimiseesi ennen ammattiosaamisen näyttöä sekä tarvitessasi myös näytön aikana.
 • Arvioi omaa toimintaasi: mikä sujui hyvin ja mitä tekisit toisin seuraavalla kerralla?
 • Sinulla on tarvittaessa mahdollisuus parantaa suoritustasi näytöstä saamasi palautteen perusteella.
 • Valmistaudu esittelemään näyttöäsi muille opiskelijoille ja tuleville työnantajillesi.

Tarkempaa opastusta työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näytön suorittamiseen saat opettajaltasi. Saat opintojen alussa myös erillisen ohjekirjasen, johon on kerätty keskeinen työssäoppimisen opastus ja siihen liittyvää materiaalia.