Työpaikalla oppiminen

Työpaikalla järjestettävä koulutus suunnitellaan osana opiskelijan HOKSia. Työpaikan edustaja osallistuu työpaikalla järjestettävän koulutuksen suunnitteluun ja arviointiin. Koulutus työpaikalla järjestetään joko koulutus- tai oppisopimuksella.

Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen tekemisen edellytykset

Sopimuksen tekeminen edellyttää, että koulutustyöpaikalla on käytettävissä koulutuksen osaamistavoitteiden ja
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman sekä näyttöjen järjestämisen kannalta:

 1. riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa;
 2. tarpeelliset työvälineet;
 3. ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö.


Työpaikalta nimetään opiskelijalle ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä vastuullinen työpaikkaohjaaja. Oppisopimuskoulutusta saavan yrittäjän työpaikkaohjaaja voi olla toinen yrittäjä tai muutoin tehtävään soveltuva henkilö, myös toiselta työpaikalta.

Koulutussopimus korvaa työssäoppimisen

 • opiskelija ei ole työsuhteessa eikä
  hänelle makseta palkkaa eikä muuta
  vastiketta

 • koulutuksen järjestäjä ja työpaikan
  edustaja tekevät sopimuksen
  kirjallisesti tutkinnon osa tai sitä
  pienempi kokonaisuus kerrallaan

 • sopimus tehdään jokaiselle opiskelijalle
  ja annetaan opiskelijalle tiedoksi

 • opiskelija on oikeutettu opintotukeen,
  koulumatkakorvaukseen ja
  maksuttomaan ateriaan *

 • työnantajalle ei makseta korvausta
  (poikkeuksena vaativaa erityistä
  tukea saava opiskelija)


Oppisopimuskoulutus selkeytyy

 • perustuu työsopimukseen sekä
  työnantajan ja koulutuksen
  järjestäjän sopimukseen

 • oppisopimus voidaan sopia kerralla
  koko tutkintoon tai yksittäiseen
  tutkinnon osaan

 • osaaminen hankitaan pääosin työpaikalla
  ja opiskelua täydennetään
  tarvittaessa muulla oppimisella

 • työajan tulee olla keskimäärin
  vähintään 25 tuntia/viikko

 • opiskelija saa työehtosopimuksen
  mukaista palkkaa

 • yrittäjälle voidaan tehdä yrittäjän
  oppisopimus

 • työnantajalle voidaan maksaa
  koulutuskorvausta* Päätoimisesti ammatillista perustutkintoa ja ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia suorittavat opiskelijat, ei oppisopimus- ja työvoimakoulutuksen opiskelijat. Ammatilliset opinnot ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä tai 3 opintoviikkoa opiskelukuukautta kohti. Oppisopimuskoulutus on päätoimista, kun opetusta tai työssäoppimista on keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa.Yritys/työyhteisö - tarjoa koulutussopimus- tai oppisopimuspaikkaa!Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.