Opintojen rakenne

Ammatilliseen perustutkintoon (180 osaamispistettä) johtava koulutus kestää pääsääntöisesti 3 vuotta. Vähintään 30 osaamispistettä tutkinnosta opiskellaan työpaikoilla työssäoppien.

Tutkintojen rakenne on kuvattu opiskelijoille jaettavassa opetussuunnitelmassa sekä tutkinnon perusteissa. Löydät tutkinnon perusteet myös Opetushallituksen kotisivuilta (www.oph.fi). Opintojesi alussa käyt ryhmänohjaajan kanssa läpi tutkinnon rakenteen ja sisällöt.

Lyhyesti kuvattuna ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti:

 1. ammatillisia tutkinnon osia 135 osaamispistettä
 2. yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  • yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen ja
  • sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen
 3. vapaasti valittavia tutkinnon osia 10 osaamispistettä

Tutkintotodistus sisältää sekä päättö- että näyttötodistuksen.

Lisätietoja saat myös opinto-ohjaajilta, joiden yhteystiedot löydät Henkilöstö -sivulta >>