Arviointi

Opintojen alussa ryhmänohjaaja ja kyseisen oppiaineen opettaja tiedottavat kaikille opiskelijoille ja arviointiin osallistuville arvioinnin periaatteet ja niiden soveltamisen.

 

Oppimisen arvioinnin tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia, jotta päästään perustutkinnon perusteissa määrättyihin ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin. Oppimisen arviointi on ensisijaisesti oppimisen etenemisen seuraamista ja opiskelijan osaamisen kehittymisestä sekä palautteen antamista lähinnä sanallisesti. Oppimisen arviointi ei vaikuta tutkintotodistukseen tulevaan arvosanaan, joten arvosanoja ei anneta. Keskeistä on, että opiskelija saa oppimisestaan ohjaavaa ja kannustavaa palautetta sekä oppilaitoksessa opiskelunsa aikana että työssäoppimisen aikana.

 

Opettajalla on kaksi viikkoa aikaa suorittaa päättyneen kurssin arviointi. Voit seurata opintojesi edistymistä opiskelijahallinto-ohjelma Wilmasta (wilma.hyria.fi). Saat syyslukukauden alussa Wilma-tunnukset ryhmänohjaajaltasi sekä ohjeet ohjelman käyttöön.

 

Arviointi tukee ammatillista kasvuasi ja kehittymistäsi. Parhaimmillaan se vahvistaa myönteistä minäkuvaasi ja opiskelumotivaatiotasi. Arvioinnilla sinua ohjataan myönteisesti omien tavoitteidesi saavuttamiseen ja kehitetään itsearviointitaitojasi. Arviointi tuottaa tietoa osaamisestasi sinulle itsellesi, opettajille ja työnantajille sekä huoltajillesi, jos olet alle 18-vuotias.


Osaamisesi todennetaan näytöillä, joiden arvioinnin kohteina ovat työprosessien, -menetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta sekä työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta.

 

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana osoittamasi osaaminen huomioidaan niiden ammatillisten opintokokonaisuuksien arvioinnissa, joihin työpaikalla tapahtuvaa oppimista sisältyy. Erillistä työpaikalla tapahtuvan oppimisen arvosanaa ei anneta.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Jos olet tyytymätön saamaasi arvosanaan, voit pyytää arvioijilta (eli opettajalta tai kouluttajalta) kirjallisesti arvioinnin tarkistamista 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut mahdollisuus saada tieto arvioinnista. Arvioijat tekevät päätöksen arvioinnin tarkistamisesta.

 

Jos tämän jälkeen olet edelleen tyytymätön arviointiin, voit pyytää kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistuspäätöksestä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jos opiskelet tutkintotavoitteisessa koulutuksessa, oikaisupyyntö tehdään asianomaiselle työelämätoimikunnalle. Jos opiskelet valmentavassa koulutuksessa, teet oikaisupyynnön rehtorille.

 

Saat Arvioinnin oikaisupyyntö -lomakkeen opintotoimistosta.Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.