Opintososiaaliset edut

Opintotuki

Perustutkintoa suorittavana opiskelijana voit saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotukiesitteitä ja lisätietoja saat opintotoimistosta, asuinkuntasi Kelan toimistosta sekä verkkosivuilta www.kela.fi. Voit tehdä opintotukihakemuksen myös sähköisesti Kelan kotisivulla.

Koulumatkatuki

Kela maksaa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle koulumatkatukea päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin. Tuen saaminen edellyttää, että:

  • koulumatkakulusi ovat yli 54 €/kk (omavastuuosuus 43 €/kk)
  • olet Suomessa päätoimisesti opiskeleva ja vakituisesti asuva henkilö
  • yhdensuuntainen koulumatka asunnoltasi oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä
  • ja teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa.


Jos yhdensuuntaisen koulumatkasi pituus on yli 100 kilometriä, matkakustannukset korvataan koko matkalta, mikäli käytät joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän osoittamaa kuljetusta. Tarkempia tietoja ja matkatuen hakuohjeet saat opintotoimistosta, Kelan toimistosta sekä kotisivuilta www.kela.fi. Koulumatkatuen hakemus palautetaan aina oppilaitoksen toimistoon.

Ruokailu

Perustutkinto-opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan tietyin ehdoin 1.1.2018 alkaen. Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta astui voimaan 1.1.2018. Uuden lain myötä ateriaoikeutta on laajennettu niin, että kaikki päätoimisesti ammatillista perustutkintoa ja ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia suorittavat opiskelijat (pois lukien oppisopimus- ja työvoimakoulutuksen opiskelijat) ovat oikeutettuja maksuttomaan ateriaan Hyrian opiskelijaravintoloissa.

Opiskelija on oikeutettu maksuttomaan ateriaan opiskeluun kuuluvina lähipäivinä tai ollessaan työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa (entinen työssäoppiminen). Huom. etäpäivinä tai ”omissa töissään” olevat opiskelijat eivät ole oikeutettuja maksuttomaan ateriaan. Kela-kortti on aina esitettävä ruokailun yhteydessä, jotta maksuttoman aterian voi saada.

Jos opiskelija on oikeutettu maksuttomaan ateriaan, mutta hän

  • on työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa (ent. työssäoppiminen) siten, että opiskelijan ei ole mahdollista ruokailla Hyrian opiskelijaravintolassa
  • opiskelee iltaisin ja viikonloppuisin
  • opiskelee Hyrian etäpisteessä (esim. Hämeenlinna, Lahti, Helsinki/Malmi)
maksetaan opiskelijalle ateriakorvausta 3,50 €/pv. Kolmeen ateriaan oikeutetuilla (maatalous-, puutarha- tai metsäalan perustutkinto-opiskelijat) ateriakorvaus on 8,80 €/pv.

Ateriakorvausta haetaan jälkikäteen, jotta voidaan todentaa opiskelijan osallistuminen työpaikalla järjestettyyn koulutukseen. Opiskelija hakee ateriakorvausta Wilmassa. Ateriakorvaushakemus löytyy Wilmasta "Hakemukset ja päätökset" -sivulta. Opiskelijan ohje ateriakorvauksen hakemiseen Wilmassa löytyy täältä.

Myös VALMA-opiskelijat ovat edelleen oikeutettuja maksuttomaan ateriaan. Muut opiskelijat voivat aterioida opiskelijahintaan kaikissa Hyrian opiskelijaravintoloissa.

Lisätietoja opiskelijoiden maksuttomaan ateriaoikeuteen liittyen saa yksiköiden opintotoimistoista.

Mikäli tarvitset erityisruokavaliota, on sinun täytettävä erityisruokavaliolomake, jonka saat ryhmänohjaajaltasi tai voit tulostaa tästä. Allekirjoitetun lomakkeen palautat heti opintojesi alussa ryhmänohjaajalle tai muulle nimetylle henkilölle. Jos olet alle 18-vuotias, tarvitset lomakkeeseen myös huoltajaltasi allekirjoituksen.


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.