Opintososiaaliset edut

Opintotuki

Perustutkintoa suorittavana opiskelijana voit saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Opintotukiesitteitä ja lisätietoja saat opintotoimistosta, asuinkuntasi Kelan toimistosta sekä verkkosivuilta www.kela.fi. Voit tehdä opintotukihakemuksen myös sähköisesti Kelan kotisivulla.

Koulumatkatuki

Kela maksaa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle koulumatkatukea päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin. Tuen saaminen edellyttää, että:

  • koulumatkakulusi ovat yli 54 €/kk (omavastuuosuus 43 €/kk)
  • olet Suomessa päätoimisesti opiskeleva ja vakituisesti asuva henkilö
  • yhdensuuntainen koulumatka asunnoltasi oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä
  • ja teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa.


Jos yhdensuuntaisen koulumatkasi pituus on yli 100 kilometriä, matkakustannukset korvataan koko matkalta, mikäli käytät joukkoliikennettä tai koulutuksen järjestäjän osoittamaa kuljetusta. Tarkempia tietoja ja matkatuen hakuohjeet saat opintotoimistosta, Kelan toimistosta sekä kotisivuilta www.kela.fi. Koulumatkatuen hakemus palautetaan aina oppilaitoksen toimistoon.

Ruokailu

Perustutkinnon suorittajana saat yhden aterian päivässä Hyrian henkilöstö- ja opiskelijaravintoloissa. Ateriaoikeutesi varmennetaan siten, että leimaat lounaasi Kelakortilla (tai mopo-/ajokortilla). Ilman vaadittavaa henkilöllisyyskorttia joudut maksamaan lounaan rahalla.

Mikäli tarvitset erityisruokavaliota, on sinun täytettävä erityisruokavaliolomake, jonka saat ryhmänohjaajaltasi. Allekirjoitetun lomakkeen palautat heti opintojesi alussa ryhmänohjaajalle tai muulle nimetylle henkilölle. Jos olet alle 18-vuotias, tarvitset lomakkeeseen myös huoltajaltasi allekirjoituksen.