Nuorten opiskelu

Opiskelun yksilöllisyys ja opiskelijalähtöisyys ovat toimintamme tärkeitä periaatteita. Toisen asteen perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä, johon sisältyy pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia. Henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjataan opiskelijan yksilölliset tavoitteet ja valinnat kuten kaksoistutkinnon suorittaminen (ammatillinen perustutkinto ja lukio), urheiluvalmennus ja valinnaiset tutkinnon osat.

Opintojen jaksotus ja modulointi auttavat opiskelijaa rakentamaan sellaisen opiskelusuunnitelman yhdessä ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan kanssa, että se vastaa hänen ammatillisia tai jatko-opintoihin tähtääviä suunnitelmiansa. Oppilaitos tarjoaa mahdollisuuksia myös kansainväliseen toimintaan.