Nuorten opiskelu

Toisen asteen tutkinnot ovat laaja-alaisia kokonaisuuksia, joita voi muokata ja laajentaa henkilökohtaisen opetussuunnitelman avulla. Opetustarjonnan laajuus lisää virikkeitä ja mahdollisuuksia opiskelusuunnitelman laadinnassa on sitten kyseessä kaksoistutkinto (lukio + ammatillinen tutkinto), urheiluvalmennus tai jokin muu vaihtoehto.

Opintojen jaksotus ja modulointi auttavat opiskelijaa rakentamaan sellaisen opiskelusuunnitelman yhdessä opinto-ohjaajan kanssa, että se vastaa paremmin hänen ammatillisia tai jatko-opintoihin tähtääviä suunnitelmiansa. Opiskelun yksilöllisyys ja opiskelijalähtöisyys ovat toimintamme tärkeitä periaatteita. Oppilaitos tarjoaa mahdollisuuksia myös kansainväliseen yhteistoimintaan.

koulutukset-nuorten-koulutukset