Laatutyö oppilaitoksessa

Hyrian toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen. Tavoitteina ovat mm. laadukas koulutus ja koulutuksen tukipalvelut. Pyrimme vähentämään koulutuksen keskeyttämisiä ja tavoittelemme koulutuksen entistä parempaa vaikuttavuutta (mm. työllistyminen, jatko-opintoihin hakeutuminen). Koulutuksissa huomioidaan laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusasiat kuhunkin alaan soveltuvalla tavalla.

Toimintojen yhtenäistämiseksi Hyriassa on käynnistetty sisäinen projekti, jonka aikana selkiytetään ja määritellään yhteisiä toimintatapoja. Toimintajärjestelmää kehittävä projekti on nimetty tuttavallisesti HYTTI-projektiksi. HYTTI-projektin hallinnoinnista vastaavan työryhmän puheenjohtajana toimii Hyrian kehitysjohtaja.

Jos huomaat

  • koulutukseen liittyviä kehityskohteita
  • kehittämistä kaipaavia muita asioita
  • mahdollisen vaara- tai vahinkotilanteen tai sen uhan
tai saat muuten hyviä ideoita, ilmoitathan niistä esimerkiksi ryhmänohjaajallesi. Voit käyttää kehitysehdotuslomaketta, jonka saat opintotoimistosta tai opettajiltasi.

Opiskelijapalaute

Opetuksen laatua seurataan ja kehitetään mm. opiskelijapalautteen avulla. Opiskelijoita pyydetään säännöllisin väliajoin vastaamaan palautekyselyihin, jotka toteutetaan pääsääntöisesti tietokoneella. Nuorten koulutuksessa palautetta kerätään INKA-palautejärjestelmän avulla, kun taas aikuiskoulutuksessa palautejärjestelmänä toimii oppilaitoksen oma Webropol-pohjainen kysely sekä opetushallinnon AIPAL-kysely (tutkintotavoitteinen koulutus). Työvoimakoulutuksissa opiskelevat täyttävät työhallinnon OPAL-kyselyn.

Kyselyiden tuloksia käsitellään koulutuksittain ja yksiköittäin. Palautteet ovat tärkeä osa opetuksen laadun parantamista.

Voit antaa palautetta myös Palaute -sivulla>>.