Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden kansainvälisessä toimintaympäristössä ja työelämässä toimimisen valmiuksia. Tavoitteena kansainvälisyyteen kasvussa on, että opiskelija oppii tulemaan toimeen monikulttuurisessa työympäristössä, kasvaa suvaitsevaisuuteen ja hankkii riittävän kielitaidon sekä
eri kulttuurien tuntemusta voidakseen menestyä kansainvälistyvillä työmarkkinoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa kieli- ja kulttuuriopintoja sekä mahdollisuutta suorittaa työssäoppimis- tai opiskelujaksoja ulkomailla.

Kieliopinnoissa on tarjolla pääasiassa englantia ja ruotsia, mutta harvinaisempia kieliä kuten ranskaa, saksaa, portugalia ja venäjää tarjotaan ryhmien täyttyessä. Vaihtojaksot suuntautuvat pääosin Eurooppaan, mutta muutamia paikkoja löytyy myös USA:ssa, Kanadassa ja Kiinassa. Opiskelijat voivat hyödyntää Hyrian kattavaa yhteistyöoppilaitosverkostoa. Kestoltaan 4 viikon - 1 vuoden vaihtojaksot on tarkoitettu pääasiassa 2. ja 3. vuoden opiskelijoille ja vastavalmistuneille. Lisäksi erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat voivat osallistua tietyin ehdoin. Opiskelijoille tarjotaan vuosittain vahvistettava määrä Euroopan unionin myöntämiä apurahoja vaihtojaksojen matka- ja asumiskulujen kattamiseen. Pääsääntöisesti ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi opintoihin Hyriassa. Hakuaika opiskelijavaihtoihin vaihtelee opintoaloittain.

Hyria vastaanottaa myös ulkomaisia opiskelijoita opiskelemaan opintojaksoille tai työssäoppimaan alueen yrityksiin sekä opettajia ja asiantuntijoita tutustumaan suomalaiseen ammatilliseen koulutukseen. Lisäksi Hyrialla on erilaisia kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, joissa kehitetään uusia kieliopintoihin, opiskeluun tai koulutukseen liittyviä
käytänteitä. Hyrian opettajat voivat myös osallistua kansainvälisille koulutusjaksoille.

Jokaisessa Hyrian yksikössä toimii kansainvälisyysvastaavia, jotka tiedottavat opiskelijoita kansainvälisen toiminnan mahdollisuuksista. Kansainvälisyysvastaavien yhteystiedot löydät täältä >>.