Järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt koskevat Hyria koulutus Oy:ssa opiskelevia ja työskenteleviä henkilöitä sekä työjärjestyksen mukaista opetusta ja muita oppilaitoksen järjestämiä tilaisuuksia oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.


 1. Opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee noudattaa järjestyssääntöjä, toimia rehellisesti, toista kunnioittaen ja hyvien tapojen mukaisesti. Kaikkien tulee huolehtia siitä, että opiskeluympäristössä säilyy työrauha ja että oppimisympäristö on turvallinen. Työelämän jaksoilla noudatetaan lisäksi työpaikan säännöksiä.
 2. Oppilaitoksessa kunnioitetaan muiden opiskelijoiden ja henkilökunnan työrauhaa.
 3. Oppilaitoksessa työskennellään työjärjestyksen ja sovittujen työaikojen mukaisesti.
 4. Läsnäolo oppitunneilla on tuloksellisen oppimisen edellytys. Oppitunneille on saavuttava täsmällisesti. Opiskelijoilla on henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukainen läsnäolovelvoite. Poissaoloihin puututaan ja tarvittaessa otetaan yhteyttä alle 18-vuotiaiden huoltajiin ja Kelaan.
 5. Testeissä ja kokeissa noudatetaan opettajan ohjeita. Vilppi, kuten luvattoman materiaalin käyttö tenteissä, ammattiosaamisen näytöissä, tutkintotilaisuuksissa tai itsenäisissä tehtävissä aiheuttaa suorituksen hylkäämisen.
 6. Matkapuhelimia, muita mobiililaitteita sekä kameroita ei saa käyttää opetuksen aikana ilman lupaa.
 7. Oppilaitoksen toiminnassa sovelletaan yleisiä turvallisuutta sekä palo- ja työsuojelua koskevia säännöksiä. On tärkeää, että jokainen noudattaa turvallisuudesta ja työsuojelusta annettuja ohjeita sekä käyttää työturvallisuuden edellyttämiä henkilökohtaisia suojavälineitä.
 8. Oppilaitoksen omaisuutta tahallisesti tai tuottamuksellisesti vahingoittanut määrätään korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Vahingoista ja vahingonvaarasta on ilmoitettava välittömästi henkilökunnalle. Tapaturman sattuessa jokainen on velvollinen kykyjensä mukaan antamaan ensiapua ja toimittamaan apua tarvitsevan hoitoon.
 9. Aiheettoman palo- tai vartijahälytyksen aiheuttaja on velvollinen korvaamaan siitä syntyneet kulut.
 10. Kalustoa, tietokoneita ja opetusvälineitä on käsiteltävä vastuuntuntoisesti. Tietokoneluokkiin ei saa viedä kahvia tai muita juomia.
 11. Oppilaitoksen koneita ja laitteita käytetään vain opiskeluun. Tietokoneisiin ei saa asentaa omia ohjelmia eikä muuttaa asetuksia. Tietokoneohjelmien kopiointi on kielletty. Tietoverkkoja ei saa käyttää sopimattomien materiaalien katseluun, levittämiseen tai säilyttämiseen.
 12. Tupakointi ml. sähkötupakointi sekä nuuskan käyttö on kielletty oppilaitoksen alueella.
 13. Päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito opiskeluympäristössä on ehdottomasti kielletty. Henkilökuntaa velvoitetaan puuttumaan asiaan heti, jos aineiden käyttöä tai hallussapitoa epäillään.
 14. Kestävän kehityksen mukaisesti turhaa energian- ja paperinkulutusta tulee välttää. Roskat tulee viedä niille varattuihin paikkoihin.
 15. Yleiseen siisteyteen ja järjestykseen tulee kiinnittää huomiota sekä oppilaitoksen sisä- että ulkotiloissa.
 16. Ajoneuvojen pysäköinnissä tulee noudattaa oppilaitoksen ohjeita. Pysäköinti on sallittu vain merkityillä paikoilla. Pelastustielle pysäköiminen on sakon uhalla kielletty.
 17. Järjestyssääntöjen valvonnasta on vastuussa koko henkilökunta. Rikkomukset järjestyssääntöjä vastaan aiheuttavat tapauksen mukaan

a) henkilökunnan jäsenen antaman suullisen huomautuksen

b) palvelupäällikön tai koulutuspäällikön määräämän enintään kolmen päivän poistamisen oppilaitoksesta

c) rehtorin antaman kirjallisen varoituksen

d) kurinpitotoimielimen päättämän erottamisen opiskelija-asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi ajaksi

e) kurinpitotoimielimen päättämän määräaikaisen erottamisen oppilaitoksesta.


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.