Vakuutukset / tapaturmat

Hyrian opiskelijat on vakuutettu opiskelun ja siihen rinnastettavan toiminnan aikana. Jos voidaan osoittaa, että aiheutettu vahinko on tahallinen ja itse aiheutettu, on opiskelija itse korvausvelvollinen.

Aikuisopiskelijoiden työtapaturmavakuutus

Työtapaturmavakuutus korvaa Hyrian opiskelijoiden tapaturmasta aiheutuvia vahinkoja, jotka ovat tapahtuneet käytännön työn tunneilla tai palkattomassa työssäoppimis-tai harjoittelutyössä tai siirryttäessä välittömästi oppilaitokselta tai asunnolta koulutuksen järjestäjän osoittamaan työssäoppimispaikkaan oppilaitoksen ulkopuolelle ja takaisin. HUOM! Ne opiskelijat, joille oma työnantaja maksaa palkkaa koulutuksen ajalta, kuuluvat oman työnantajansa lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin myös koulutuksessa ollessaan.

Työvoimakoulutuksessa olevien opiskelijoiden osalta työtapaturmavakuutus on voimassa käytännön työn tuntien ja palkattoman harjoittelun tai työssäoppimisen lisäksi myös koulumatkoilla ja teoriaopetuksen aikana.

Työtapaturmasta on ehdottomasti ja välittömästi ilmoitettava työharjoittelu- ja työssäoppimispaikoissa työn valvojalle ja myös oppilaitokseen kouluttajalle. Vakuutustodistuksen hoitavalle lääkärille kirjoittaa kouluttajasi tai tapaturmavakuutusasioita hoitava opintosihteeri Anja Lahtinen, puh. 050 415 5616, Hyria Hyvinkää, Torikatu 18.

Ensimmäisen eli ns. ensiapukäynnin voit tapaturman satuttua tehdä joko lähimpään terveyskeskukseen tai yksityiselle lääkäriasemalle. Näytä vakuutustodistus lääkärille mennessäsi (tai mainitse olevasi Hyrian opiskelija ja toimita todistus jälkikäteen).

Voimassa oleva työtapaturmavakuutus korvaa mm. terveyskeskusmaksun, lääkäri- ja lääkekuluja, välttämättömät matkakulut ja joitakin esinevahinkoja (esim. tapaturman sattuessa vaurioituneet silmälasit ja kuulokojeen). Lääkärin lausunto menee automaattisesti vakuutusyhtiölle, jos vakuutustodistus on asianmukaisesti täytetty ja olet antanut sen hoitavalle lääkärille. Saatuaan kaikki tarvittavat asiakirjat vakuutusyhtiö päättää, minkä osuuden kuluista vakuutus kattaa.

Jos saat sairauslomaa työtapaturman johdosta, ilmoita siitä sekä kouluttajallesi että mahdollisen työttömyysetuuden maksajalle. Näytä lääkäriltä saamasi lääkärintodistus vastuukouluttajallesi.

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa työssäoppimispaikalla
  1. Työpaikkaohjaajan on välittömien ensiaputoimenpiteiden jälkeen huolehdittava siitä, että tapahtuneesta tiedotetaan oppilaitokseen valvovalle kouluttajalle.

  2. Valvovan kouluttajan on välittömästi tehtävä ilmoitus oppilaitoksen toimistoon vakuutusasioita hoitavalle toimisto- tai opintosihteerille.

  3. Valvovan kouluttajan on seuraavaksi tiedotettava tapaturmasta lähimmälle esimiehelleen ja oppilaitoksen työsuojeluasiamiehelle.

  4. Vakavan työtapaturman sattuessa tieto tapahtumasta on oltava sekä yksikönvastaavalla että osaamisaluejohtajalla, jotka sopivat keskenään ilmoituksen tekemistä poliisille. Työtapaturma on vakava, jos esimerkiksi osa sormesta on irronnut.

  5. Poliisille ilmoituksen tehnyt henkilö tiedottaa tilanteesta myös työssäoppimispaikan johtajalle.
Mikäli sinulle sattuu opiskelusi aikana ns. läheltä piti -tilanne, kirjaathan tilanteen kehitysehdotuslomakkeelle yhdessä kouluttajasi kanssa. Tilanteista voi ilmoittaa myös suoraan turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö Sami Silvennoiselle.


Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.