Kiinteistönhoitoon liittyvät hätä- ja vikatilanteet

Jos havaitset Hyrian työajan ulkopuolella klo 16.00–7.00 kiinteistönhoitoon liittyvän hätä-tai vikatilanteen, esim. putkirikon, soitathan kiinteistöhuollon päivystysnumeroon 0200 155 00. Kerro tilanne ja toimi saamiesi ohjeiden mukaan. Päivystysnumeroon ei pidä soittaa muita kuin kiinteistöön liittyviä vikailmoituksia.