Järjestyssäännöt

Nämä järjestyssäännöt koskevat Hyria koulutus Oy:ssa opiskelevia ja työskenteleviä henkilöitä sekä työjärjestyksen mukaista opetusta ja muita oppilaitoksen järjestämiä tilaisuuksia oppilaitoksessa tai sen ulkopuolella.

 1. Opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee noudattaa järjestyssääntöjä, toimia rehellisesti, toista kunnioittaen ja hyvien tapojen mukaisesti. Kaikkien tulee huolehtia siitä, että opiskeluympäristössä säilyy työrauha ja että oppimisympäristö on turvallinen. Työelämän jaksoilla noudatetaan lisäksi työpaikan säännöksiä.

 2. Oppilaitoksessa kunnioitetaan muiden opiskelijoiden ja henkilökunnan työrauhaa.

 3. Oppilaitoksessa työskennellään työjärjestyksen ja sovittujen työaikojen mukaisesti.

 4. Läsnäolo oppitunneilla on tuloksellisen oppimisen edellytys. Oppitunneille
  on saavuttava täsmällisesti. Opiskelijoilla on henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman
  mukainen läsnäolovelvoite. Poissaoloihin puututaan ja tarvittaessa
  otetaan yhteyttä alle 18-vuotiaiden huoltajiin ja Kelaan.

 5. Testeissä ja kokeissa noudatetaan opettajan ohjeita. Vilppi, kuten luvattoman
  materiaalin käyttö tenteissä, ammattiosaamisen näytöissä, tutkintotilaisuuksissa
  tai itsenäisissä tehtävissä aiheuttaa suorituksen hylkäämisen.

 6. Matkapuhelimien käyttö opetuksen aikana ei ole sallittua.

 7. Oppilaitoksen toiminnassa sovelletaan yleisiä turvallisuutta sekä palo- ja
  työsuojelua koskevia säännöksiä. On tärkeää, että jokainen noudattaa
  turvallisuudesta ja työsuojelusta annettuja ohjeita sekä käyttää työturvallisuuden
  edellyttämiä henkilökohtaisia suojavälineitä.

 8. Vahingoista ja vahingonvaarasta on ilmoitettava välittömästi henkilökunnalle.
  Tapaturman sattuessa jokainen on velvollinen kykyjensä mukaan antamaan
  ensiapua ja toimittamaan apua tarvitsevan hoitoon.

 9. Aiheettoman palo- tai vartijahälytyksen aiheuttaja on velvollinen korvaamaan
  siitä syntyneet kulut.

 10. Kalustoa, tietokoneita ja opetusvälineitä on käsiteltävä vastuuntuntoisesti.
  Tietokoneluokkiin ei saa viedä kahvia tai muita juomia.

 11. Tietokoneisiin ei saa asentaa omia ohjelmia eikä muuttaa asetuksia.
  Tietokoneohjelmien kopiointi on kielletty. Tietoverkkoja ei saa käyttää
  sopimattomien materiaalien katseluun, levittämiseen tai säilyttämiseen.

 12. Tupakointi on kielletty oppilaitoksen alueella.

 13. Päihteiden ja huumaavien aineiden käyttö ja hallussapito opiskeluympäristössä
  on ehdottomasti kielletty. Henkilökuntaa velvoitetaan puuttumaan asiaan
  heti, jos aineiden käyttöä tai hallussapitoa epäillään.

 14. Kestävän kehityksen mukaisesti turhaa energian- ja paperinkulutusta tulee
  välttää. Roskat tulee viedä niille varattuihin paikkoihin.

 15. Yleiseen siisteyteen ja järjestykseen tulee kiinnittää huomiota sekä
  oppilaitoksen sisä- että ulkotiloissa.

 16. Ajoneuvojen pysäköinnissä tulee noudattaa oppilaitoksen ohjeita.
  Pysäköinti on sallittu vain merkityillä paikoilla. Pelastustielle pysäköiminen
  on sakon uhalla kielletty.

 17. Järjestyssääntöjen valvonnasta on vastuussa koko henkilökunta.
  Rikkomukset järjestyssääntöjä vastaan aiheuttavat tapauksen mukaan
  a) henkilökunnan jäsenen antaman suullisen huomautuksen
  b) yksikön vastaavan tai osaamisaluejohtajan antaman kirjallisen
  varoituksen
  c) rehtorin tai vararehtorin päättämän määräaikaisen erottamisen
  oppilaitoksesta tai opiskelija-asuntolasta.

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.