Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on opiskelijoiden, työnantajien, oppilaitosten ja oppisopimuskeskusten yhteistyössä järjestämää koulutusta, joka palvelee työnantajien, yrittäjien ja työntekijöiden tarpeita. Oppisopimuskoulutus johtaa samoihin ammatillisiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitoksissa järjestettävä koulutus.
Oppisopimuksella voi suorittaa myös muuta lisäkoulutusta.

Oppisopimuskoulutus soveltuu jo työssä oleville työntekijöille sekä uuteen työsuhteeseen tuleville työntekijöille. Yrittäjän oppisopimus perustuu koulutussopimukseen oppisopimuspalveluiden kanssa. Henkilökohtaistettu oppiminen tapahtuu työpaikalla työskennellen työpaikkakouluttajan ohjauksessa. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta täydennetään tietopuolisilla opinnoilla alan oppilaitoksessa.

Oppisopimuskoulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa koulutusta, joten siitä peritään opiskelijalta vain tutkintomaksu (58 €).

Katso oppisopimuskeskusten aukioloajat ja yhteystiedot hyria.fi/oppisopimus/yhteystiedot