Omaehtoinen koulutus

Omaehtoinen koulutus sopii hyvin aikuisille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan esimerkiksi työtehtävien muuttuessa tai laajentuessa, erityisosaamista tarvittaessa tai kokonaan uuteen ammattiin kouluttauduttaessa. Koulutus voi olla päätoimista tai osa-aikaista ja se soveltuu niin työssäkäyvälle kuin työttömällekin, jolloin työtön saa opiskelun ajalta tietyin edellytyksin työttömyystukea. Lisää työttömyysetuudella tuetusta opiskelusta voi lukea te-palveluiden sivuilta>>.

Omaehtoinen ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen lisäkoulutus ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa koulutusta. Perustutkintoon valmistava koulutus on maksutonta, mutta kaikista koulutuksista peritään tutkintomaksu (58 €). Tutkintomaksun lisäksi ammattitutkinnoista peritään 450 euron ja erikoisammattitutkinnoista 600 - 800 euron osallistumismaksu.