Omaehtoinen koulutus

Omaehtoinen koulutus sopii hyvin aikuisille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan esimerkiksi työtehtävien muuttuessa tai laajentuessa, erityisosaamista tarvittaessa tai kokonaan uuteen ammattiin kouluttauduttaessa. Koulutus voi olla päätoimista tai osa-aikaista ja se soveltuu niin työssäkäyvälle kuin työttömällekin. Työtön voi saada päätoimisen opiskelun ajalta tietyin edellytyksin työttömyysetuutta. Lisää työttömyysetuudella tuetusta omaehtoisesta opiskelusta voi lukea te-palveluiden sivuilta>>

Omaehtoinen ammatillinen peruskoulutus ja ammatillinen lisäkoulutus ovat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa koulutusta. Perustutkintoon valmistava koulutus on maksutonta, mutta kaikista koulutuksista peritään tutkintomaksu (58 €). Tutkintomaksun lisäksi ammattitutkinnoista peritään pääsääntöisesti 450 euron opiskelijamaksu (poikkeuksena Lähiesimiestyön ammattitutkinto, jonka opiskelijamaksu on 800 euroa) ja erikoisammattitutkinnoista 600 - 800 euron opiskelijamaksu.