Opiskelun erityistilanteet

Kurinpito

Opiskelijalle voidaan antaa kurinpitotoimena suullinen huomautus tai kirjallinen varoitus. Varoituksen antamisesta päättää rehtori.

Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 11 § kohtaa 9 sovelletaan Hyria koulutus Oy:ssä seuraaviin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin valmistaviin opintoihin:

 • Tekniikan ja liikenteen alalla logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen koulutusohjelma: Autonkuljettaja/yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
 • Turvallisuusalalla turvallisuusalan perustutkinto: Turvallisuusvalvoja
 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: Lähihoitaja
 • koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
 • lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto
 • perhepäivähoitajan ammattitutkinto
 • psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto
 • kehitysvamma-alan ammattitutkinto
 • vanhustyön erikoisammattitutkinto
 • vartijan ammattitutkinto
 • turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

Hyriassa päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä tekee kurinpitotoimielin. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa turvallisuusnäkökohtien vuoksi. Päätöksiin voi hakea muutosta Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta. Valituskelpoisista päätöksistä annetaan valitusohje.

Rikosrekisteriote

Rikosrekisteriotteen esittämistä edellytetään sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon ja alan ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin valmistaviin osallistuvalta opiskelijalta, jos hän opinnoissaan työskentelee alaikäisten kanssa. Hakuvaiheessa todistusta ei tarvita.

Huumausainetestaus

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista. Hyrian Suunnitelmassa päihteidenkäytön ehkäisemiseksi korostetaan, että huumeiden käyttöön on puututtava epäilyn herättyä. Jokainen, joka epäilee opiskelijan päihteiden käyttöä, on velvollinen puuttumaan asiaan.

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.